13 MİLYON KİŞİNİN SOSYAL GÜVENCESİ YOK

Türk-İş’in sosyal güvenlik uygulamaları ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2010 faaliyetlerine ilişkin raporunda, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın uygulandığı ikinci yılda kurumun gelirlerinde kısmi artış sağlanmışsa da genel bütçeden yapılan transferlerin artmaya devam ettiği belirtildi.

 İŞSİZLİK HÂLÂ BÜYÜK SORUN

Raporda, 2005’ten itibaren kurumun gelir-gider dengesindeki olumsuz gelişmelerin temel nedenleri yapısal hale dönüşmüş olan işsizlik ve özellikle genç işsizlik oranındaki artış, ortalama yüzde 45 düzeyinde devam eden kayıt dışı istihdam ve kurum hastanelerinin Sağlık Bakanlığına devredilmesinden sonra SGK’nın sağlık hizmetlerinin üretim maliyetlerini kontrol etmekten yoksun kalarak piyasada oluşan maliyetten sağlık hizmetlerini satın almak durumunda olması olarak sıralandı.

Memur, işçi ve esnaf emekli aylıkları arasındaki farkın artarak devam ettiği belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

Reform adı altında yapılan düzenlemeler, emekli aylıkları arasında birliktelik sağlamadığı gibi, işçiler ile kendi adına bağımsız çalışanların emeklilerinin, dul ve yetimlerinin yüzde 80’ini Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırının altında bırakmıştır.

Oysa ki sosyal güvenlik sistemimizde reform yapılması için gösterilen gerekçelerden önde gelenini, önceki sistemin gelir dağılımını bozduğu, yoksulu korumadığı söylemi oluşturmuştur. Görülüyor ki yeniden yapılandırılan sistem yoksulu kuruması bir yana, yoksul üretir yapıya dönüşmüştür.

2007, 2008’de sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan nüfusun oranı yüzde 20’den kısmi düzelme ile 2009’da yüzde 19’a, 2010’da ise yüzde 17’ye düşmüştür. Ancak hala 13 milyon civarındaki vatandaşımız sosyal güvenlik hakkından yoksundur.”

Emek Dünyası

Bir cevap yazın