Trakya Üniversitesi’ndeki yasağa protesto

Edirne Trakya Üniversitesi’nde uygulanmaya devam edilen ve hiçbir yasal dayanağı olmayan başörtüsü yasağına tepki olarak halk ve öğrenciler birleşerek çeşitli Sivil toplum Kuruluşlarının da desteği ile Edirne Özgürlük Platformu adı altında Trakya Üniversitesinin Ayşekadın Kampüsü girişi önünde saat 14’te yağmura rağmen onlarca özgürlükçü basın açıklaması yapmak üzere toplandı.

Basın açıklaması Trakya Üniversitesi öğrencilerinden Kevser Tilkici tarafından gerçekleştirildi. Basın açıklamasında Trakya Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan başörtülü öğrencilerin sorunlarına değinilerek Rektöre Anayasal düzenlemeye uyması ve bu öğrencilerin özgürlük haykırışını dikkate alması çağrısında bulunuldu.

Son olarak başörtüsünün Müslüman bir bayanın namaz, oruç gibi dini vecibelerinden biri olduğu ve bu yasağın ve yasakçıların bir an önce durdurulması için yetkili merciilere seslenildi.

Basın açıklamasının ardından olaya tepkilerini uzun bir süre alkışlayarak devam ettiren katılımcılar olaysız bir şekilde dağıldılar.

Edirne Özgürlük Platformunun basın açıklamasının tamamı şöyle:

Bugün, Trakya Üniversitesi’nin bazı bölümlerinde devam etmekte olan başörtüsü yasağı uygulamasını haksız, yersiz ve gereksiz bulduğumuzu ve bu yasağın kabul edilemez olduğunu duyurmak için burada toplanmış bulunuyoruz.

Hepimizin bildiği gibi üniversitemizdeki başörtüsü yasağının keyfi bir uygulama olduğu ve bununla ilgili bir kanun ve yasa olmadığı yetkili merciler tarafından defalarca açıklanmıştır. Üniversiteler bu konuda uyarıldığı halde, başörtüsü sorunu üniversite yöneticilerinin keyfi uygulamalarıyla hala sürmektedir. Mağdur öğrenciler, konuya ilişkin başvurularını üniversitedeki ilgili mercilere defalarca yapmasına rağmen, herkes topu birbirine atmaktadır. Öğretim görevlileri, bölüm başkanlarına; bölüm başkanları, dekanlara; dekanlar ise rektöre…

Eğitim hakkı Anayasa’da düzenlenen temel haklardandır. Temel haklar hiçbir şekilde sınırlanamaz.

Hukuk devletlerinde Anayasada düzenlenen eğitim hakkı, vatandaşlara eşit muamele ile sunulmuş ve hiçbir surette kısıtlanmamıştır. Bu; demokrasinin, hukuk devleti olma özelliğinin bir gereğidir.

Esasen başörtüsüyle ilgili bir yasak, anayasa mahkemesi kararıyla konamayacağı gibi, anayasa ve kanunlarla da temellendirilemez. Zira kişilerin dilediği kutsala inanma hakkı olduğu gibi, bu dinin gereklerini de yerine getirme hakkı ve özgürlüğü vardır ve bu haklar evrensel insan hakları olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede, özellikle başörtüsü Allah’ın bir emri olup, Müslüman bir bayan için namaz, oruç gibi dini bir vecibedir.

İşte bu sebeptendir ki; bu temel hak, akla mantığa sığmayan gerekçelerle ve dayatmalarla ihlal edilemez. Asıl sorgulanması ve yasaklanması gereken bu uygulamalardır.

İstanbul’da, Ankara’da, Erzurum’da ya da çok uzaklara gitmeye gerek yok, üniversitemizin bünyesinden çıkmış olan, hemen yanı başımızdaki Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesinde, YÖK’ün uyarılarından sonra bu anlamsız yasağa derhal son verilmiştir. Trakya Üniversitesi yönetiminden de beklentimiz şudur ki, YÖK’ün uyarılarını dikkate alarak, bu yasağa son versin.

BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK PLATFORMU

Destekleyen Sivil Toplum Örgütleri

Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şubesi, Alperen Ocakları Edirne Şubesi, Büyük Birlik Partisi Edirne İl Başkanliği,  Birlik Vakfi Edirne Şubesi, E. İ. H. L. Mezunlari Derneği, İlim Yayma Cemiyeti Edirne Şubesi, Memur-Sen Edirne Temsilciliği, Milli Türk Talebe Birliği Edirne Şubesi, Mimar Sinan Vakfı, Rumeli Gençlik Grubu, Ülkü Ocakları Edirne Şubesi, Saadet Partisi Edirne İl Gençlik Kolları, AK Parti Edirne İl Gençlik Kolları

Dünya Bizim

Bir cevap yazın