Azerbaycan’da dindarlara baskı artıyor

MAZLUMDER Azerbaycan’daki insan hakları ihlalleri ile ilgili bir rapor hazırladı. Raporda Azerbaycan’da muhalefete yönelik baskılar, dini sembollere getirilen yasaklar ve Müslümanların örgütlenme hürriyetine ilişkin baskılarla ilgili çarpıcı bilgiler yer alıyor.

Raporla ilgili bir açıklama yapan MAZLUMDER Genel Başkanı Ahmet Faruk Ünsal, “Azerbaycan’da yaşanan bir takım olumsuzluklara dair uzunca bir süredir derneğimize bilgiler ve başvurular gelmekteydi. Olayları yerinde gözlemlemek ve değerlendirmek, içinde yaşaya geldiğimiz kendi özgün pratiklerimizi paylaşmak ve derneğimizin birikim ve tecrübelerini aktarmak amacıyla bölgeye bir heyet göndermeye karar verdik. Bölgeye gönderdiğimiz heyetin hazırlamış olduğu rapor, Azerbaycan’ın hukuki yapısı, son dönem yasaklar, haksız tutuklamalar ve keyfi gözaltılar, inanç, ifade ve örgütlenme özgürlüğü alanında yaşanan sorunlarla ilgili ayrıntılı bilgiler içermektedir” dedi.

Ünsal konuyla ilgili Azerbaycan yönetimine de bir çağrıda bulunarak İnanç özgürlüğü alanında halen anlaşılmaz sebeple mevcut olan başörtüsü yasağı sorununun acilen çözülmesi, temel ve dini özgürlükleri sınırlandıran yasal mevzuatın uluslararası normlara uygun hale getirilmesi, her türlü örgütlenme, basın ve ifade özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması, toplu yapılan dini merasimlere yönelik engellerin kaldırılması, Mahkemelerde ve bürokraside devam eden rüşvet ve adam kayırma gibi uygulamaların üzerine gidilerek adil yargılanmanın önünün açılması, güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanımından kaynaklanan ihlallerin önüne geçilerek, haksız tutuklama ve keyfi gözaltı uygulamalarına son verilmesi gerektiğini ifade etti.

MAZLUMDER’in Azerbaycan raporunun tamamına derneğin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Bir cevap yazın