Hükümet safını küresel güçlerden yana seçti

Her ay çeşitli STK temsilcilerinin bir araya gelerek yerel, ulusal ya da küresel gündeme dair görüşlerini ifade etmek maksadıyla oluşturulan Küçük Millet Meclislerinin Nisan ayı gündemi Libya’da devam eden operasyon süreci ile Mersin Akkuyu’da yapılması için Rusya ile antlaşma imzalanan nükleer santral ve Türkiye’nin enerji sorunu idi.

Tunus’ta başlayan ve şu an yakın doğu coğrafyasında devam eden halk ayaklanmalara ve NATO’nun Libya’ya müdahalesine ilişkin farklı bakış açılarının ortaya koyulduğu iki oturumluk toplantıda, nükleer santral konusunda da kamuoyunun ayrı düşüncelere sahip olduğu ortaya çıktı.

Sakarya’daki Küçük Millet Meclisi Nisan ayı toplantısına Özgür Eğitim-Sen adına toplantıya katılan Beytullah Önce, bölgedeki ayaklanmaların dış müdahalenin etkisiyle ya da projeleriyle açıklanmak istenmesine karşı çıkarken, ABD ya da diğer küresel güçlerin başlatmadıkları ya da önleyemedikleri sürecin sonucuna etki etmek içinse gayret gösterdiği düşüncesine katıldığını ifade etti.

Yıllardır baskı rejimlerinin altında bulanan insanların bugün ayaklanmasıyla birlikte bölgedeki İslami hareketler de dahil olmak üzere birçok örgütlü muhalif grubun meydanlardaki halkın talep ve beklentilerinin gerisinde bir noktada kaldıklarını ama halkların iradesiyle gerçekleşen bu devrimlere sahip çıkacak yeterli siyasal muhalif örgütlerinin aktör olarak ortaya çıkamaması neticesinde uluslar arası güçlerin devreye girerek yeni durumdan da kendi çıkarlarını koruyarak çıkmak isteyeceklerini belirten Beytullah Önce, konuşmasında AK Parti Hükümeti’nin dış politikasının da bu kritik süreçte abartıldığı kadar etkili olmadığının anlaşıldığını söyledi.

Kısa bir süre önce kabul edilen Füze Kalkanı Projesi’nde olduğu gibi Libya’ya operasyon konusunda da Türkiye’nin nihai tahlildeki safını küresel işgal güçlerinden yana kullandığının unutulmaması gerektiğini söyleyen Beytullah Önce, Kaddafi’nin yaptıklarının Libya’daki BM ya da NATO gibi çıkar örgütlerinin başlattığı süreci meşrulaştıramayacağını ifade etti ve bu örgütlerin halkı korumadığını Bosna, Irak ve Afganistan’a bakıldığında rahatlıkla anlaşılabileceğini belirtti.

Hükümet’in de her ne kadar Türkiyeli işçilerin can güvenliğini bahane etse de tahliyelerden sonra da Kaddafi’ye karşı net bir tavır almaktan çekindiğini belirten Beytullah Önce, çıkar odaklı ve dengeleri gözeten siyasetin Libya’da bir kez daha sarsıldığını ve bölge halkları ayaklanmaya devam ettikçe Türkiye’nin çelişkilerini gidermesinin zorlaşacağını düşündüğünü söyledi.

SKMM’nin ikinci oturumunda görüşülen Nükleer Santral konusunda da söz alan Beytullah Önce, insanı ve doğayı gözetmeyen ve hırslarının peşinden tüm ülkeyi sürükleyen ekonomi ve enerji politikalarının doğru olmadığını ifade ederken, bu konuda kararın bir referandumla halka bırakılması gerektiğini söyledi.

HÜKÜMET KÜRESEL SİSTEMİ ENTEGRENİN PEŞİNDE

Sakarya Adalet Girişimi adına toplantıya katılan Muharrem Demircan ise dünyadaki ve bölgedeki son yüz yıllık değişimlerin ve sarsıntıların köşe taşlarını hatırlattı. Osmanlı Devleti’nin bittiği, 1. ve 2. Dünya Savaşları’nın yaşandığı, ABD’nin altın-para dengesinden koptuğu, 68 kuşağının etkilerinin hissedildiği, İran İslam Devrimi’nin gerçekleştiği, bu esnada SSCB’nin çöktüğü, AB’nin inşasına devam edildiği, internet ağlarının geliştiği, 11 Eylül’ün yaşandığı ve peşinden Irak ve Afganistan işgallerinin geldiğini ifade eden Demircan, dünyada birçok gelişme yaşanırken Yakın ve Ortadoğu ülkelerinde ise diktatörlerin rejimlerini adeta kapalı kutular gibi saklayarak dış dünyanın etkilerinden koruyabileceklerini zannettiklerini söyledi. Son ayaklanmalar ile birlikte artık halkların mevcut hallerini istemediklerini  gösterdiklerini ama bunun yerine nasıl bir düzen kurulacağı konusunda ise tablonun netleşmediğini belirtirken, bölgeye AK Parti modelinin sunulmasının nedenini ise kapitalist dünya ekonomisine uyumlu bir anlayış sergilemesine bağladı.

Afrika ve Yakındoğu ülkeleriyle, komşularımız Irak ve Suriye’de özellikle belli bir sınıfın ekonomik anlamda bölgedeki pazardan pay alma yarışına girdiğini ve bu bağların halk ayaklanmaları gerçekleştiğinde Hükümet’in de bugüne değin izlediği politikaları sarstığını belirten Demircan, AK Parti’nin doğru bir model olarak sunulmasını eleştirdi.

Platform Haber

Bir cevap yazın