187. hafta: 12 Eylül gibi 28 Şubat darbecileri de yargılansın

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 187. kez bir araya geldi. Açıklamayı platform adına Heda-Der genel başkanı Muammer DURMAZ okudu.

Durmaz açıklamasına Bakara Suresi 109. Ayet’i okuyarak başladı. Mısır’daki ”Hüsnü Mübarek yargılansın” ayaklanmalarına değinerek: ”Evet! Yargılansın, suçsuzsa cezalandırılmasın. Ama suçluysa, onların da cezalandırılabileceğini herkes bilsin. La yüs’el yoktur. Sadece yaratan fiillerinden dolayı sorgulanamaz.” dedi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Kitap Ehlinin çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki çekememezlikten ötürü sizi, inandıktan sonra küfre döndürmeyi isterler.(Bakara Suresi 109. Ayet)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Mısır’ın zalim diktatörü devrik lider Hüsnü Mübarek’in yargılanması için Mısır halkı tekrar sokaklara dökülüyor. Yaptığı zulümlerin, baskı ve diktatörlüğün hesabının sorulmasını istiyor. Onun da bir insan olduğu, işlemiş olduğu suçların cezalandırılabileceğini söylüyor. Yani diktatörün yargılanamaz, sorgulanamaz, hesaba çekilemez olduğu görüşünü reddediyor.

Evet! Yargılansın, suçsuzsa cezalandırılmasın. Ama suçluysa, onların da cezalandırılabileceğini herkes bilsin. La yüs’el yoktur. Sadece yaratan fiillerinden dolayı sorgulanamaz.

12 Eylül askeri darbesinin, diktatör liderlerinin yargılanabilmesi için şartlar oluşmuşken, yasal düzenlemeler yapılmışken, hala yargılanamıyor olmaları, ülkemiz insanı açısından büyük bir acziyettir. 12 Eylül darbesinin hayatta olan generalleri, yargı önüne çıkartılmalı, biran önce yargılanmalıdır.

Ayrıca 28 Şubat gibi, postmodern darbelerin failleri de yargılanmalıdır. Bunların ötesinde geçmiş yıllarda yapılmış olan tüm askeri darbeler ve onların failleri sembolik olarak da olsa yargılanmalı ve suçları tespit edildiğinde sembolik olarak cezalandırılmalıdır. Bu kamu vicdanına karşı bir mecburiyettir.

Böylelikle hukukun üstünlüğü ortaya çıkacak ve tüm dokunulmazlar hukuk karşısında diğer insanlara eşit duruma geleceklerdir. Yaşadığımız ülkede, yargılanamaz, sorgulanamaz kişi, kurum, kuruluş ve şahısların olması ülke insanına yönelik yapılan en büyük bir küçümsemedir.

Yaratıcının ayetleri haricinde yargılanamaz, sorgulanamaz hiçbir değer olmamalıdır. Ve hiçbir değer insanlara zorla dayatılmaya kalkışılmamalıdır.

NATO’nun Libya’ya olan müdahalesi Libya’nın işgaline doğru evrilmektedir. Afganistan ve Irak’ın işgalcisi NATO’nun Libya’yı da işgal etme eğiliminde olduğuna yönelik endişelerimizi daha önce dile getirmiştik. Ve bu hususta etkili ve yetkili olan herkesi ve de halkımızı uyarmıştık.

NATO güçlerinin Libya’da direnişçileri de bombalaması ve kara harekatından söz etmeye başlaması, endişelerimizi haklı çıkartmaktadır. NATO, haçlı zihniyetinin günümüzdeki en kuvvetli uzantısıdır. Ve ülkemiz, bir an önce NATO ile ilişkilerini gözden geçirmeli, onun kötü emellerinin birer destekçisi olmaktan vazgeçmelidir.

Afganistan’daki işgal kuvvetlerinin varlığının garantisi konumunda olan Karzai hükümetinin polis güçlerinin ülkemiz tarafından eğitileceği bilgilerinin gelmesi Kamu vicdanında işgalcilerin ortaklarını biz mi yetiştireceğiz şeklinde tepkiler almaktadır. Hükümeti bu yapmış olduğu işten vazgeçmeye davet ediyoruz.

Bulanık suda balık avlamayı genel ilke edinen İsrail yönetimi Ortadoğu’daki karışıklardan istifade ederek Gazze’yi yeniden bombalamakta ve Kudüs’ü Şerif’in işgaline yönelik hesaplarını fiiliyata geçirmektedir. İsrail’le olan ilişkiler tamamıyla, ön koşulsuz kesilmeli, İslam dünyasının bu habis urunun destekçisi görünümünden bir an önce kurtulunmalıdır.

İnsanlığın ve tarihin bizden beklediği, erdemli tutum üzerinde olmak en önemli vazifemizdir.

Erdem üzere inşa edilmiş bir dünyada tevhid ve adalet ilkelerinin yüceltilmesi umudu ile hepinizi 188. Hafta’da aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın