Casper işçileri hak mücadelesine devam ediyor

Türkiye’deki emek sorunu ve emekçilerin sendikalaşma mücadelesi devam ederken, bilişim sektöründe faaliyet gösteren Casper, en vasıflı elemanlarını sırf sendikalı oldukları için ücret alacaklarıyla, kıdem ve ihbar tazminatlarını dahi ödemeden işten çıkardı.

Casper, bir taraftan “ekonomik nedenlerle eleman azaltımı” adı altında yıllardır firmada çalışan nitelikli elemanlarını işten atarken diğer taraftan da işten neredeyse hiç anlamayan 30 civarında yeni işçiyi işbaşı yaptırdı.

Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye olarak Casper’de sendikal örgütlenme haklarını kullanmak istedikleri için işten çıkartılan çalışanlar ise hak arama mücadelelerini sürdürüyorlar.

Casper’ın işten çıkardığı emekçiler, büyük medya kuruluşlarının reklam karşılığında susturulduklarına ve uğradıkları haksızlığa da mücadelelerine de medyanın yer vermediğine dikkat çekerek, her türlü destekten memnuniyet duyacaklarını ifade ediyorlar.

Platform Haber olarak mücadelelerini destekliyor, seslerini okurlarımıza ulaştıracağımızı ifade ediyoruz.

Bir cevap yazın