SURİYE AYDINLARI VE GENÇLERİ NE İSTİYOR?

Suriyeli alim, kabile liderleri, aydınlar ve gençler tarafından ortak bir bildiri yayımlandı. 11 Nisan 2011 tarihinde biraraya gelen grup, toplantı sonrası aldıkları kararları yayımladı.

İşte, Suriyeliler tarafından yayımlanan bildirinin tümü:

Bismillahi’r-rahmani’r-rahim.

Şam, Dar’a ili alimleri, ileri gelenleri, aydınları ve gençleri 11 Nisan 2011 tarihinde ikindi namazından sonraki toplantılarının bildirgesi.

Biz Suriyeliler olarak, ülke maslahatına vatandaşın yürütmeye ve anayasal kurumlara kaybettiği güvenini tekrar kazanmasını sağlayacağınu düşündüğümüz bir dizi ulusal talebimizi ülkemizin geçtiği bu kritik aşamada Suriye, halkının birliği ve bütünlüğünü korumak için, milli sorumluluğumuz gereği olarak ilgili ve istekli olan herkese sunuyoruz…

1- Özgürlük ve insanca yaşama uğruna canlarını feda eden vatan şehitleri için halkımız ve ülkemize başsağlığı dileriz.

2- Yaralılarla ilgilenen kilise ve camilere çok teşekkür ediyoruz ki bu, bu halkın kardeşliğine delalet edip içinde bulunduğumuz durumda hizipçiliği teşvik çağrılarının yersizliğini de ortaya koymuştur.

3- Haklı taleplerimizin gerçekleşmesi için yapmış olduğumuz gösterilerin barışçıl olduğunu vurgulayarak şiddet kullanımını kesinlikle reddediyoruz. Rejimin kanlı ve baskıcı güvenlik tedbirli yerine siyasi çözümler sunmasını temenni ederdik.

4- Bu gösterilerin ve göstericilerin hiçbir dış mihrakla irtibatı olmadığını vurgular ve İhvanı Müslimin, Abdulhalim Haddam, Rıfat el-Esed ya da herhangi bir dış güç veya ideolojik ajandayla ilişkimiz olduğu iddialarını kesinlikle reddederiz. Hareketimiz kesinlikle milli bir hareket olup ülke evlatlarının ızdırabını duyduğu acı Suriye gerçeğinden kaynaklanmaktadır.

5- Vatandaşlar ve ordu kardeştir ve bu ülkeyi beraber inşa eden vatan evlatlarıdırlar. Ordunun tarafsız olduğunun farkındayız ve güçlerini vatandaşlara karşı değil düşmanlara karşı kullandığını biliyoruz ve yetkililere tarafsızlığını koruma çağrısı yapıyoruz.

6- Özgür dünya ve adil medyayı en basit insan haklarını bile ihlal edecek şekilde sivillere aşırı şiddet kullanılması çarpıtmadan ve karatmadan yayınlamaya, Suriye halkınının gösterilerinin barışçıllığı ve mediniliğine zarar veren görüntülerin çoğunun sahte ve uydurma olduğunu ortaya çıkartacak olan gerçek medini tabloyu dünyaya göstermeye çağırıyoruz.

7- Suriye otoritelerinden olayların tüm ayrıntılarıyla bağımsız olarak aktarılabilmeleri için uluslar arası haber ajansları ve TV kanallarının ülkeye girişine izin vermelerini istiyoruz.

8- İsteklerimizin Suriye’deki belirli bir kesim, bölge veya şehre özel, grupsal, bölgesel talepler olmadığını tüm Suriye halkının istekleri olduğunu vurgularız.

9- Suriye şehirlerinde emniyet memurları tarafından uygulanan, insanları dehşete düşüren ve hayatı kesintiye uğratan şiddet ve güvenlik önlemlerinin tümümün sonlandırması.

10- Her kim olursa olsun ateş açanların ve açtıranların adil ve açık bir şekilde yargılanması.

11- Olağan üstü halin ilgası, 40 yıldır uygulanan Olağan üstü halin derhal kaldırılması ve yerine Terör Kanunu vb. gibi benzer menfi uygulamaları doğurabilecek başka kanunlar konulmaması.

12- Medya yaptığı dezenformasyon ile gösterilerin barışçıllığının çarpıtılması konusunda resmi olarak medya yoluyla özür dilenmesi.

13- Eski ve yeni fikir suçlularının salıverilmesi, kayıplar dosyasının sonlandırılması, barışçıl gösterilere katılan ya da katkıda bulunanlar hakkında adli takip yapılmaması.

14- Siyasi sürgünler dosyasının kapatılması ve eşit statüde ülkelerine geri dönmelerine izin verilmesi.

15- Yolsuzluk, yolsuzluk yapanlar ve adam kayırma ile savaşılması. Yargının dokunulmazlığı ve bağımsızlığı korunarak yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrılması.

16- Anayasal olarak birincil sorumlu olduğu için devlet başkanının şehit ailelerinden şahsi olarak özür dilemesi. Özgürlük şehitlerinin resmi olarak vatan şehitleri kabul edilmesi.

17- Olaylarda yaralananların devlet tarafından en iyi özel hastanelerde tedavi ettirilmesi ve tazminatlarının ödenmesi.

18- Suriye kültürü ve toplumunda yaşanan değişikler göz önüne alınarak anayasal reforma gidilmesi. İlk olarak da Baas partisinin devlet ve milleti yönetecek tek parti olduğunu belirten anayasanın 8. Maddesinin ilga edilmesi.

19- Anayasanın mevcut barışçıl eylem hakkının verilmesi, kamu özgürlüklerinin sağlanması, insan haysiyetine saygı duyulması ve otorite tekelciliğin sonlandırılması.

20- Günümüze uygun bir medya yasası düzenlenmesi bağımsız medya kurumlarının kurulmasına izin verilmesi.

21- Genel ve yerel seçimlerde “Ulusal İlerici Cephe” olarak bilinen listelerin kaldırılması ve halka bu listeler yoluyla hiç bir ismin dayatılmaması.

22- Ülkenin ehliyet sahibi kişilerinden oluşan Ulusal Diyalog Konferansının deklarasyonu çerçevesinde halk komitelerinin oluşturulması. Rejim, iktidara meşruiyet kazandıracak bu komitelerin oluşturulmasına karışmadığı gibi yetkileri sadece komitelerin kararlarını uygulamakla sınırlı olacaktır.

23- Ulusal Diyalog Konferansında kurulan halk komitelerine Suriye’deki ekonomistler gözetiminde milli geliri gerektiği şekilde değerlendirmek ve her kim olursa olsun ülke servetlerini yağmalayan grupların hesaba çekilmesi için imkan tanınması.

Otoritelerin barışçıl isteklerimizin meşruluğunu kabul edecek cesareti göstermesini, akabinde de bu haklı istekleri ertelemeden azimle, hızlı bir şekilde yerine getirmesi ve ülkemizi kaostan kurtarma gayretinde olmasını ne kadar isterdik.

Yaşasın özgür ve biricik vatan

Yaşasın herkes için hürriyet ve haysiyet

Şiddete, silaha ve hizipçiliğe hayır…

Bir cevap yazın