VAHÖP: Kürt meselesi nerde bitti?

Van Hak ve Özgürlükler Platformu; YSK’nın son kararı, Başbakan Erdoğan’ın Kürt meselesiyle ilgili değerlendirmeleri ve seçim barajı konularında bir basın açıklaması yaptı:

Basın Açıklaması:

Değerli Basın Mensupları, Kıymetli Halkımız,

Bilindiği üzere 12 haziranda yapılacak olan seçimlerin sathı mahaline girmiş bulunmaktayız.

Yaşadığımız coğrafyanın en büyük problemi olan Kürt sorununun çözümüne dair umutların yeşermesi , adımların atılmasını beklerken başta Hükümet olmak üzere seçim beyannamelerinde bu sorunu klasikleşmiş çözüm önerileriyle geçiştirdiklerini görmekteyiz.

Başbakan, “Kürt sorunu bitmiştir, Kürt vatandaşlarımın meseleleri vardır” yaklaşımıyla devasa boyutlarda olan Kürt sorununu aş , iş denklemiyle çözümlemeyi hedeflediğini göstermiş; olayın politik argümanlarını yok saymıştır.

Oysa içi doldurulamayan açılım projeleriyle çözüme dair bir takım beklentiler oluşturmuşken bu son açıklamalardan hükümetin devletçi politikalara yöneldiğini görmekteyiz.

Ayrıca YSK’nın Kürt siyasetçiler hakkında ortaya koyduğu veto kararını, Başbakan’ın “Kürt sorununu bitirmişiz” söyleminin somut adımı olarak görmekteyiz.

İçi doldurulamayan açılım paketlerinin içinin doldurulmasını beklerken başbakanın “kürt sorunu bitmiştir yaklaşımı” YSK “nın veto kararının öncü depremi şeklindedir.

Ayrıca 2005’te çıkalarılan TCK’nın 53. “kamu haklarının iadesi kanunu” maddesinin pratik olarak kendiliğinden devreye girmesi gerekirken yine içi boş bırakılan açılım paketlerine benzetilerek alt maddelerle işlevsiz hale getirilmiş, kamuda kamu hakları iade edilenlere engel olmak için 53. Maddeden yararlanmış olsa bile mezkur kamu haklarından yararlanamaz gibi bir ibare bırakılarak işin hüllesi uygulanmıştır.

Bilindiği gibi bölgemizde 30 yıllık bir savaşın, sıkı yönetim ve ohal uygulamalarıyla askeri savcıların baktığı ve AHİM’in askeri savcılardan dolayı adil görmediği DGM’lerden ceza almış ve sabıkası olan binlerce insanımız bulunmaktadır.

TCK 53. Maddesinin insanların ömür boyu yasaklanamayacağı , bunun cezanın tabiatına aykırı olduğu göz önünde bulundurularak düzenlenmiş ancak şu an hiçbir şekilde rehabilite ve topluma kazandırma gibi bir işlev kazanamamıştır. 53. Madde derhal işlevsel hale getirilmeli ve mağduriyetler giderilmelidir.

Bu son gelişmelerden hareketle yaşadığımız toplumun hassasiyetleri dikkate alınmamıştır. Demokratik taleplerini dile getirmeye çalışan kitlenin uğramış olduğu orantısız müdahalenin çözüme değil çözümsüzlüğe hizmet ettiğini düşünmekteyiz.

Filistinli çocukları gören kamuoyunun ve basının Kürt çocuklarına reva görülen işkenceyi görmezden gelmesi büyük bir ikiyüzlülük örneğidir.

Başta hükümetin kürt sorununa yönelik devletçi anlayıştan vazgeçmesi, YSK’nın oluşturduğu tahribatların giderilmesi, seçilme hakkını kısıtlayan bütün düzenlemelerin kaldırılması, seçim barajının ortadan kaldırılması seçimler için olmazsa olmazlarımızdır. Bu süreçte sağduyu ile hareket etmeli ve adil bir barışın tesisi için beklenilmemelidir.

Kamuoyuna saygılarımızla

VAHÖP

Van Hak ve Özgürlükler Platformu

Bir cevap yazın