24 Nisan 1915: Bu acı hepimizin

4 Nisan 1915, asırlardır bu ülkenin diğer halkları ile birlikte yan yana yaşamakta olan Ermeni halkının; kadın, çocuk, ihtiyar, hasta ayırt edilmeksizin, sırf Ermeni oldukları için; yurdundan, evinden, tarlasından, işyerinden, mesleğinden devlet zoruyla koparılıp yüz binlercesinin öldüğü, öldürüldüğü, sürüldüğü ve her türlü zulme maruz kaldığı felaketin başladığı gündür.

O tarihten bu yana devlet ve hükümetler, bu korkunç olayın üstünü örtmeye, olmadı hafifsetmeye, dahası -isyan gibi nedenlerle- meşru göstermeye çalıştı. Oysa hiçbir gerekçenin haklı gösteremeyeceği bu ölümcül sürgün açıkça insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur.

Ancak bilinmelidir ki;

Devletin bu suçu inkâra dayalı resmi politikası sürdükçe o tarihten beri bu ülke insanlarının yüreğinde gizli gizli kanayan yara derinleşmekte; aklımızı, vicdanımızı, hak-adalet duygumuzu daha fazla felç etmektedir.

Ama artık buna bir son vermeliyiz. O nedenle, bu ülkenin alnı ve vicdanı ak insanlar ülkesi olmasını yürekten isteyen herkesi çok gecikmiş bir insanlık görevine davet ediyoruz. 24 Nisan’ın işaret ettiği o ağır suçun, insanlığın asli değerleri temelinde birleşen hepimizin ortak acısı olduğunu ilan etmeye çağırıyoruz.

Anma düzenlenecek yerler:

İstanbul

17:00, taksim meydanı

Ankara

17:00, sakarya meydanı

Diyarbakır

17:00, insan hakları parkı

Bodrum

17:00, belediye binası önü

One thought on “24 Nisan 1915: Bu acı hepimizin

  • Bu insanların sadece Ermeni oldukları için yerlerinden sürüldüklerini düşünmek o döneme bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmamaktan kaynaklanıyor olabilir. Ermeni tehcirinin sebebi İmparatorluğun, Balkan Müslümanlarının tehciri sebebiyle Balkanlar’da yitirdiği Müslüman ahaliye ait toprakları Anadolu’daki Hristiyanları tehcir ederek dengelemek istemesidir. Sosyal ve siyasal sistemin ulus bazında kurulmadığı bir dönemde kendilerince bir çıkış yoludur. Elbette zalimcedir. Bununla birlikte, Ermeni halkının mağduriyetine bir çözüm aranırken Balkan Müslümanlarının uğradığı zulmün hesabı da unutulmamalıdır. Yüz yıl evvel değil, 15 sene evvel Boşnakların çoğunluk olduğu yerlerde bugün Boşnak yok. Yunanistan’ın içinde olan Çameria bölgesinde bugün Arnavut yok. Bunların bir kısmı katledildi ve kalanı da tehcir edildi. Ermeni tehciri adına yürütülen kampanyanın hararetli takipçisi Batı Dünyası Müslüman tehcirine ve katliamına karşı kör ve sağırdır.
    Ermeni meselesinin çözümünü bir başka meseleye bağlamıyorum. Meselenin kökenini doğru tahlil edelim ve bir başka meselenin çözümü için de aynı derecede duyarlı olalım diyorum.

Bir cevap yazın