294. hafta: Müslüman halklara yapılan katliamları tel’in ediyoruz!

Adalet ve Özgürlükler Platformu’nun bileşeni olarak eylemlerine devam eden Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu, 294 . hafta basın açıklamasını Suriye’de halka dönük katliamlarla Türkiye’de inanç ve ifade özgürlüğünün önündeki engellere ayırdı. Platform adına Vahdet Vakfı Sakarya Şubesi’nin yaptığı açıklamada Gazze’de karanlık bir komplo sonucu öldürülen insan hakları aktivisti Vittorio Arrigoni de anıldı.

SAKARYA ADALET GİRİŞİMİ BAŞÖRTÜSÜ PLATFORMU 294. BASIN AÇIKLAMASI

Sayın basın mensubları, kıymetli katılımcılar; Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu adına hepinize hoşgeldin der, katılımlarınız için teşekkürlerimizi sunarız.

Gerek Türkiye’de, gerekse dünyada, önemli olaylar, önemli gelişmeler cereyan etmektedir. Seçim hareketliliğinin başladığı şu günlerde, gerek yeni anayasa düzenlemeleri, gerekse hak ve özgürlüklerin göndemi işgal ettiği Türkiye’de, her zaman olduğu gibi, yine hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması yönündeki taleplerimiz devam edecektir.

Bir taraftan “Kutlu Doğum Haftası” düzenleyerek Peygamber efendimiz (sav)’in hayatından övgüyle bahseden, diğer yandan Başörtüsü , düşünce ve inanç özgürlüklerine duyarsız kalan Parti mensublarının, bu konuları seçim malzemesi olarak kullandıklarını müşahede etmekteyiz.

Hiç de etik olmayan bu tür düşünce ve uygulamalardan vazgeçilerek bu sorunlara acil çözümler üretilmelidir.

Hak ve özgürlükler hiç bir şekilde engellenemez ve seçim malzemesi olarak kullanılamaz. Böylesi bir duruma asla razı olmayacağımızı ve kesin bir tavırla karşı çıkacağımızı bildiririz.

Vesayet sistemlerinin bir ürünü olan anayasaların değiştirilerek, sivil yapılanmanın düzenleyeceği ve içinde düşünce, inanç ve ifade özgürlükleri ile, özellikle başörtülü bayanların hak ve hukukunu ihlal eden eğitim ve çalışma eşitliği önündeki adaletsiz ve keyfi uygulamalara son verecek yeni anayasal dözenlemelere gidilmelidir. Dolayısıyla taleplerimizi tekrar buradan yetkililere ve kamuoyunun gündemine arz ediyoruz :

– Düşünce , inanç ve ifade özgürlüklerinin önündeki tüm engellerin kaldırılması,

– Hukuki bir statüsü olmayan keyfi uygulamalara zemin hazırlayan kanunlara son verilmesi,

– Eğitim hakkı ve çalışma özgürlüğünü ortadan kaldıran, hakkında kanuni bir engel de bulunmayan “Başörtüsü” zulmüne son verilmesi,

– Kur’an Kurslarına getirilen 12 yaş sınırının kaldırılması.

Diğer yandan, başta Suriye olmak üzere, halkına ateş açan, masum insanları katleden ülkelerin zalim yüneticilerini buradan telin ediyoruz.

Filistin ve Gazze’de, Siyonist İsrail tarfından yıllardır masum halka karşı sürdürülen katliamlara sessiz kalan; gerek Amerika, gerekse Avrupa birliği ülkelerinden bu katliama katılan ülkeleri de aynı şekilde kınıyoruz ve İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) ve Arap Birliği Ülkelerini olaylara bigane kalmamaları konusunda kendilerini göreve davet ediyoruz.

Basın açıklamamızı burada bitirirken , haftaya tekrar buluşmak ümidi ile hepinize teşekkürlerimizi iletiriz.

SAKARYA ADALET GİRİŞİMİ*

VAHDET VAKFI SAKARYA ŞUBESİ

* SAKARYA ADALET GİRİŞİMİ, ADALET VE ÖZGÜRLÜKLER PLATFORMU’NUN BİLEŞENLERİNDENDİR.

Bir cevap yazın