17. Ay: Berxudan Jiyane(Direnmek Yaşamaktır)

23 Nisan 2005’te Kocaeli’de başlayan Başörtüsüne özgürlük hareketi bir çok ile yayılarak tüm zor şartlara rağmen her hafta sokaklarda özgürlük taleplerini yineleyerek 7. yılını binlerce kişinin yürüyüşü ile devam ettirdi.

Her Allah’ın günü, kapılardan kovulan başörtülülerin feryadı hala duyulmuyor.Yasağı yok sayanlar,yasağın yok olduğunu sanıyorlar.Görece iyileştirmelere rağmen hala zorbaların eliyle başörtülüler üniversite kapılarından geri çevriliyor,sınavlardan atılıyor,başını açmak zorunda bırakılıyor.

Trakya Üniversitesi genelge yayınlayarak başörtüsünü yasakladı,Uludağ Üniversitesinde birçok bölümde;Çalışma Ekonomisi,Mimarlık,Hemşirelik,Çocuk Gelişimi,Yabancı Diller,Edebiyat bölümlerinde ve Ziraat Fakültesinde yasak devam ediyor.

Devlet bursluluk sınavına bazı öğrenciler başörtülü diye sınava alınmadı,bazıları gecikmeli alındı.Çoğu da psikolojik baskı altında sınava girdi.Çocuklarımız bu adaletsiz tavrı hakkedecek ne yaptı?

KPSS’de başörtülü adaylar YÖK’ün kararına rağmen sınava alınmadı.Bazı adaylar sınava giremedi bazısı başını açarak sınava girmek zorunda bırakıldı.

Yasağın tüm yakıcılığı ile devam ettiği süreçte ülke seçim havasına girdi.Her defasın da çözüm umutlarıyla oylarını devşirdikleri başörtülülerin artık oylarına ihtiyaçları kalmadı mı? Bir zamanlar Kemalist jakobenlerce kapı dışarı edilen başörtülüler şimdi muhafazakarlar eliyle meclisten kapı dışarı ediliyor.Eskiden zorbalar kamusal alanda başörtülüleri görmek istemezlerdi şimdi merkezdeki dindarlar tahammül edemiyorlar.İktidar ve muhalefet ittifak etmişçesine başörtüsü sorununun çözümünde üç maymunları oynuyor.

Başbakan, “Kürt Sorunu yoktur Kürt kardeşimin sorunu vardır” diyerek Kürt sorununu çözmüş! Başörtüsü sorunu yoktur,başörtülü kardeşimin sorunu vardır diyerek mi başörtüsü sorununu çözecek?

Kendi hesapları sıkıntıya girdiğinde aslan kesiliyorlar, başörtüsü söz konusu olunca biraz daha bekleyin,elimizi zayıflatmayın,sabredin diyorlar.Elinizin en güçlü olduğu dönemlerde hangi sorunumuzu çözdünüz? Hangi sorunun çözümü için irade gösteriyorsunuz.Adeta sorun çözen değil sorun uzatanları oynuyorsunuz.

Başörtülü milletvekili adaylığı önünde hangi engel vardı? Tüm olumlu havaya rağmen ciddi bir sıralamada seçilecek başörtülü aday gösterilmedi.Seçilmeyecek yerden aday gösterilen milletvekili adayı da bir işaretle başını açmayı peşinen vaat ediyor.Gözlerinizi kapatarak gerçekleri saklayamazsınız.

Sayın Başbakan’ın ‘Başörtülü aday yoksa oy da yok’ kampanyası hakkında ‘çirkin pazarlık’ nitelemesi çok yakışıksız olmuştur.Onların amacı pazarlık değil hak ve adalet arayışıdır.Başbakan başörtülülerin oylarını kendisine tapulamış gibi görünüyor.Adeta size müsaade ediyorum bana oylarınızı verebilirsiniz, diyor.

İktidar ve muhalefete sesleniyoruz,üç maymunluğu bırakın.Başörtüsünün tüm alanlarda şartsız ve sınırsız özgürlüğü için adım atmadığınız taktirde hem maşeri vicdanda hem de tarih önünde yargılanacağınızı bilmelisiniz.Başörtüsüne tüm alanlarda şartsız ve sınırsız özgürlük gelinceye kadar, talebimizi sokaklarda haykırmaya devam edeceğiz.

AİLE ŞİRKETİ ÖSYM’DEN PİS KOKULAR GELİYOR!

Akraba,eş,dost toplulukları ÖSYM’de şirket kurmuş ve bu şirketin 36 yıldır sanki başka firma yokmuş gibi ihaleleri METEKSAN’a veriliyor.Yıllardır ne tür haksızlık ve ahlaksızlığın yapıldığını bilemediğimiz ÖSYM’de son KPSS,YGS ve ALES sınavlarında insanlarla alay edercesine yapılan yada bilerek yaptırılan yanlışlıklar siyaset malzemesi olarak kullanılıyor.İnsanların emekleri ve duyguları üzerinde oynanan oyunlar kabul edilemez. YGS sınavı iptal edilmelidir.Yeni kurulacak adil bir komisyon tarafından YGS sınavı tek sınav olarak yapılmalıdır.

KPSS VE ALES ve bilimum sınavlar için geriye doğru yılları kapsayacak kapsamlı soruşturma başlatılmalıdır.Haksızlıklara uğrayan insanların haklarına kavuşmaları haksız yere nemalananların hak ettikleri cezalara çarptırılmaları sağlanmalıdır. Milyonları etkileyen ÖSYM kurumu en yakın zamanda lağvedilmelidir.

Test-tost ve resmi ideoloji arasında sıkıştırılmış öğrenciler nesneleştirilerek hayalleri ve gençlikleri çalınıyor.Eğitim sistemi değiştirilerek Kemalist dayatmacılıktan kurtarılmalıdır.Çağın ve fıtratın ihtiyacına binaen yeniden düzenlenmelidir.

KÜRT SORUNU KONUSUNDA PATİNAJ DEVAM EDİYOR!

Süleyman Demirel Diyarbakır’da Kürt realitesini tanıyoruz demişti.Mesut yılmaz Avrupa Birliğinin yolu Diyarbakır’dan geçer demişti.

Tansu Çiller Viyana’da‘’Bask Modeli’nden’’bahsetmişti.Başbakan Erdoğan’da Kürt sorunu vardır,Kürt sorunu benim sorunumdur demişti.Şimdi ne oldu? Kürt sorunu yoktur diyor başbakan.Derin ağız tekrar mı nüksetti?

Kürt sorunu yoksa;binlerce köy neden yakıldı?Niçin 17 bin faili meçhul var?40-50 bin insan neden öldürüldü?Diyarbakır cezaevi hayal ürünü mü? Cezaevleri neden Kürtlerle dolu?PKK ile savaşta neden 300 milyar dolar harcandı? Neden Kürt çocukları öldürülüyor? Yetmez biraz daha mı diyorsunuz sayın Başbakan?

İktidar ve muhalefetin seçim vaadleri havada uçuşuyor lakin Kürt sorununun nasıl çözüleceği anlatılmıyor.Nasıl bir anayasa yapılacağından söz edilmiyor.Artık bu halkları uyutamazsınız.Sabrında bir sınırı vardır.Halklar sorunları çözmeniz için sizlere oy veriyor sorunları uzatmanız için değil.Kürt sorunu ancak hukuk temelli ve anayasa güvencesi altında çözülmelidir.

ASGARİ ÜCRET AZAMİ KÖLELİKTİR!

Ülkemizde ekonomik sömürü devam etmektedir.Asgari ücret, zenginlerin köpek mamasını bile karşılamamaktadır.Kapitalizme entegre ekonomik düzen zenginleri daha zengin fakirleri daha fakir yapmaktadır.Türkiye’de 13 milyon yoksul var.Yoksullara sadece ümit pompalanıyor.Bankalar ve sermayenin karlarındaki patlamalar fakirin yüreğini yakmakta,emeğini çalmaktadır.Ve diyoruz ki emek sömürüsüne son herkes için adalet,eşit işe eşit ücret,kölelere özgürlük…

TERÖRİZMİN BABASI ABD’d

Bin Laden’e isnat edilen eylemleri benimseyip benimsemediğimizi ayrı tutarsak,silahsız olması,tutuklanması ve yargılanması mümkün iken, katledilmesi ve cesedinin okyanusa atılması tamı tamına bir terörizmdir.

Bin Laden bahane edilerek 100 binleri öldüren asıl terörist ABD’dir.Irak’ta Afganistan’da ve bir çok yerde katliam yapan, Guantanamo , Ebu Gureyb vb. cezaevlerinde işkence ve tecavüzlerin merkezi ABD ve yandaşları Dünya terörizminin kaynağıdır.Bin Ladeni doğuran batının terörist tavrıdır.

Bin Laden’in cesedini tıpkı yerel zalimlerin, Said’i Nursi,Şeyh Said ve Seyid Rıza’nın cesetlerini yok etikleri gibi yok etmeleri ancak terör kardeşliğidir.Bu tavır Müslümanları aşağılamaktır,onurunu kırmaktır.Onursuz ve aşağılık emperyalistleri nefretle kınıyoruz.Bütün dünya bu vahşetten rahatsız olurken,bizim devletlularımızın memnuniyet beyanları halkımızı rencide etmiştir.

HAK VE HALK HAREKETLERİNE SELAM OLSUN

Küresel emperyalistlerin uzantıları olan yerel diktatörlerin yıllarca kendi halklarına uyguladıkları baskı ve şiddet patlama yapmıştır.Halklar artık boyunduruklarını kırmış korku duvarlarını yıkmıştır.Lakin zalim batı işbirlikçilerinin miadını doldurduğunu biliyor.Şimdi zindanlarından kurtulmaya çalışan halkları başka zindanlara hapsetmek istiyor.Daha önce bedeni hapsedilen halkların şimdi ruhunu hapsetmek istiyor.Mecburi kölelikten gönüllü köleliğe terfi yaptırmaya çalışıyor.

Asya, Ortadoğu ve Afrika halkları bu oyuna gelmemelidir.Toplumsal öfke ne kadar Kaddafi’ye, Esad’a, Abdullah salih’e, Kral Abdullah’a, Kral Hamad’a, Zeynel Abidin’e, Hüsnü Mübarek’e, İlham Aliyev’e karşı ise o kadar hatta daha fazla ABD’ye, İsrail’e, İngiltere’ye, Fransa’ya ve diğer küresel diktatörlere karşı olmalıdır.

Katilin oğlu Esad, Dera’yı, Humus’u ve Halep’i Hama’ya çevirmektedir.Bu alçakça katliamlar karşısında İslam dünyası yanlı davranmaktadır ve adalet duygusunu zedelemektedir.Hiç bir çıkar,hiçbir maslahat,hiçbir kaygı Suriye’deki ve diğer ülkelerdeki vahşetleri görmezden gelemez.Suçsuz bir insanın öldürülmesi bütün insanlığın öldürülmesi gibidir.

Ayrıca habis bir ur olan milliyetçilik ve mezhepçilik hastalığı bu coğrafyadan sökülüp atılmalıdır.Müslüman dünyanın yumuşak karnı olan mezhepçilik,İslam ümmeti önünde en büyük engeldir.Batılı mühendisler bu yarayı sürekli kaşıyacaktır.Buna karşı duruş ancak,’’LA ŞİİYE LA SUNNİYE İSLAMİYYE İSLAMİYYE’’ demek ve yaşamakla olur.Tüm insanlığın,şeytani ve küresel zorbalığa karşı hak,adalet ve özgürlük bayrağını açtığı günler dileği ile…

Berxudan Jiyane(Direnmek Yaşamaktır)

Cihat Oruç

Bursa Mazlumder

Bir cevap yazın