193. hafta: Yeryüzü ıslah olana kadar mücadele!

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 193. kez Kayalıpark Meydanında biraraya geldi. Basın açıklaması öncesinde Filistin’e geri dönüş yürüyüşüne destek amamçlı giden Konyalı ve Türkiyeli kardeşlerimizi temsilen Mehmet Ali Sakman bir selamlama konuşması yaptı. Selamlama konuşmasının ardından açıklamayı platform adına Ersoy KAĞNICIOĞLU okudu.

Açıklamanın Tam Metni:

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Dünya hayatına dair konuşması senin hoşuna giden, pek azılı düşman iken kalbinde olana Allah’ı şahit tutan, işbaşına geçince yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekin ve nesli yok etmeye çabalayan insanlar vardır. Allah bozgunculuğu sevmez. Ona ‘’Allah’tan sakın.’’ denince, gururu kendisine günah işletir…(Bakara Suresi 204. – 206. Ayetler)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Ahlakın ve ahlaki değerlerin kutsal üzerine oturtulması esastır. Kutsalı belirleyense ancak evrenin yaratıcısı Allah’tır. Allah’ın indirdiğinin hiçe sayıldığı sadece vicdanlara hükmetmeye mahkûm bırakıldığı bir anlayış üzerine kurulu olan içinde yaşadığımız sistem her şeyi kirletmeye, kirlettiği değerleri de aklama çabasına devam etmektedir. Allah’tan ve onun indirdiğinden bağımsız bir ahlak sistemi geliştirmeye çalışan çağdaş batılı zihniyetin ürettiği ahlak büyük bir çirkef olarak siyasetin en üst perdesinde de ortaya çıkmaktadır.

Toplumun önünde olan birileri, fahşâyı en üst perdeden icra ederken, birileri de bunun tecessüsüne, ifşasına ve siyasi malzeme oluşuna pek hevesli gözükmekteler. Bir başkaları özel hayat iddialarıyla fahşâyı aklamaya, tertemiz kılmaya çalışmaktalar. Toplumun bir kesimi de bu günah sarmalına tepkisiz kalmakta… Biz bu Fahşâ örgüsünün her türlüsünü tel’in ediyor, Allah’ın ahlak sınırlarına geri dönülmedikçe ve onun engelleyici, edeplendirici hukukuna tabi olunmadıkça toplumun bu bataktan kurtulamayacağını açıkça, bir kez daha ilan ediyoruz.

Toplum bu ahlaksızlık sarmalından siyasal istifalarla ve yöneticileri değiştirmekle kurtulamaz. Yasalardan, eğitime toplumun genel gidişatının ilahi ahlaka göre şekillenmesi, toplumumuzun bu ahlaki çöküşünü durduracak ve toplumu temizleyecek tek yoldur. Bunun dışındaki çabalar bataklığı değil sinekleri yok etme çabasıdır. Atılan safralar sadece toplumun kokuşmuşluğunu deşifre etmekle kalır.

Ahlaki yozlaşmanın ötesinde, kültürel yozlaşma da kontrol edilemeyecek bir duruma gitmektedir. Kültür bakanlığınca davet edilen İsrail ‘’Cameri’’ tiyatro topluluğu, işgal ve baskılar sürerken ülkemize hangi kültürel katkıyı sağlayacak merak edilmektedir. Henüz şehitlerimizin kanı kurumamışken bu katil terör devletinin komedisine ne kadar gülünür? Gülünç duruma düşen sadece Kültür Bakanlığıdır… Hem bu işgalci tiyatro grubunu hem de onları ülkemize davet eden Kültür Bakanlığını şiddetli bir şekilde tel’in ediyoruz.

İslam’a ve Müslümanlara olan düşmanlık sınırlarını genişleterek büyümekte… Bulgaristan’da Cuma namazına katılan cemaate saldıranlarla Almanya’daki Müslümanların – sadece Müslüman oldukları için- işyerlerini yakanlar aynı faşist zihniyetin ürünüdürler. Bu faşist zihniyet, İslam olan her şeye düşmandır, bölge ve sınır kabul etmez.

Özgürlük, hürriyet ve Allah’ın insanlar için vermiş olduğu haklara tahammülleri olmayanlar; işgal, terör ve saldırganlığı kendileri için var oluş sebebi sayanlar, yine katletmeye devam ediyorlar. Onlarca yıldır sürdürülen işgal ve sürgün politikalarına karşı çıkanları ve özgür Filistin’e geri dönüş için yürüyüş yapanları bu sefer İsrail, maşası Ürdün’ü kullanarak engelledi. İsrail’in işbirlikçileri aralarında Türkiyelilerin de bulunduğu özgürlük yürüyüşçülerini taşa tuttular. Mısır da yine özgürlükler hususunda değişen bir şey yok onların da tutumu Ürdünlüler gibiydi.

İsrail, Suriyeden ve Lübnan’dan giren özgürlük yürüyüşçülerinden yirmisini şehit etti. Şehitlerimizin şehadetlerini tebrik yaralılara acil şifa dileriz.

Suriye rejimi halkının üzerindeki baskılarına devam etmekte… Özgürlük taleplerine kurşunla cevap vermektedir. Azgın Baas rejimini ve onun katil yöneticilerini şiddetli bir şekilde tel’in ediyor. Ümmetin yiğit evlatlarını direnişlerini selamlıyoruz.

Mücadelemiz yeryüzünün ıslahına ve zulmün sona erişine kadar devam edecektir. Selam hak ve adalet üzere özgürlük için mücadele edenlere olsun. Tevhid ve adalet üzere kurulu bir dünyada sulh içinde yaşama umudu ile hepinizi 194. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

21 / 05 / 2011

Bir cevap yazın