194. hafta: 27 Mayıs darbecileri sembolik de olsa yargılansın!

Konya İnanç Özgürlükleri Platformu 194. hafta basın açıklaması saat 12:30 da Kayalıpark Meydanında yapıldı. Ahmet BAYAM’ın okuduğu basın açıklamasında 27 mayıs darbesine ve İmam Hatip liselerine uygulanan baskılara değinildi.

AÇIKLAMANIN TAM METNİ:

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Biz ise o yerde mustaz’aflara (zayıf bırakılanlara) lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları (mukaddes topraklara) vâris kılmak istiyorduk. (Kasas Suresi 5. ayet)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Baskı ve zorbalık kendi tabiatı içerisinde halkların özgürlük alanlarını kısıtlamaya, onların nefes alma imkânlarını ortadan kaldırmaya yönelik olabilecek her davranışı gerçekleştirmeyi kendi varlı sebebi sayar. O iyiye, doğruya, haklıya esasta bir düşmanlık besler.

Ulaşmak istediği ana hedef, kendi düşünce dünyasının dışında kalan hiçbir var oluşa tahammül edemez. Onları, her şeyi ile yok etmek ister. Bu maksada ulaşmak için bütün yolları meşru görür ve her tür imkânı kullanır. Maksadına ulaşma yolunda, bu maksada engel olabilecek olan ne varsa onların her birini de adım adım yok etmek, halkların nefes borularını kesip onların nefes almalarını imkânsız kılmak ister.

27 Mayıs, geleneksel darbe günlerinden bir gün olarak hafızamızda yer eder… Sonuçları itibariyle diğer darbeler gibi kan dökmüş, can almış, ocaklar söndürmüş, özgürlüklere giden tüm yolları kapatmak için çaba sarfetmiştir. Bugün her ne kadar saygıyla anılmasalar da haklarında suçlu olduklarına dair bir karar çıkmamış, suçluları muhakeme dahi edilmemişlerdir.

Kamu vicdanı diğer darbecilerle birlikte 27 Mayısçıların da – sembolik de olsa – yargılanmalarını talep etmektedir. Ve bu yargılanma 27 Mayıs’tan önceki darbeleri ve darbecileri de kapsayacak şekilde genişletilmelidir.

Ve kanunlar, hiçbir dönemde hiçbir şahsı, kişiyi, kurum ve kuruluşu koruma altına alıp onlara, işlemiş oldukları suçlardan cezasız kalacakları şekilde düzenlenmemelidir. Hak ve özgürlüklere yönelik suçlar, adli ilahi katında mahkûm olmuşlar ve kesinlikle cezalandırılacaklardır. Fakat dünya hayatında da bunların cezasız kalması, iyilik arzusu taşıyan yüreklerde sancı olarak durmaktadır.

Zorba ve baskıcı zihniyet sadece darbecilerle sınırlı değildir. Evrensel olanları, bölgesel olanları, ideoloji haline gelmiş olanları vardır. Bu kürsüden, bunları daha önce de sık sık deşifre ettiğimiz gibi bundan sonra da deşifre etmeye devam edeceğiz.

Adı darbelere destek vermekle baskı ve zulümle özdeş hale gelen siyasal bir partinin seçim vaatlerinin arasında İmam Hatip Liseleri’ni kapatmanın da bulunması, bunu seçim meydanlarında alenen deklere etmesi ile terörist bir oluşumun İmam Hatip’li öğrencilerin bulunduğu bir yurda Molotof kokteylli bir saldırıda bulunması ve İmam Hatip öğrencilerini yaralamasının aynı zamana denk gelmesi çok manidardır. Bu menfur saldırıyı ve faillerini onlara zemin hazırlayan bütün zihin dünyalarını şiddetli bir şekilde tel’in ediyoruz.

Halkın nefes alma alanlarının baskılarla yok edilmeye çalışılmasının akamete uğrayacağını ve hiçbir başarı elde edilemeyeceğini ilan ediyoruz. İmam Hatip Liseleri, halkın nefes alması için yeterli ve sağlıklı birer organ olmamakla birlikte, nefes açıcı sprey hükmündedir. Baskı ve zorbalar ümüğüne çöktükleri bu halkın nefes almasını kolaylaştırıcı spreylerden dahi rahatsız olmaktadırlar.

Onların korktukları ve engellemeye çalıştıkları özgürlük baharı, onların korkularının büyüklüğünden daha görkemli bir şekilde gelecektir. Onların çabaları boşa gidecek ve hiçbir şekilde sonuç vermeyecektir. Tarih buna şahittir engellenemez gerçeklikte budur!

Özgürlük rüzgarlarının tevhid ve adalet üzere estiği, yeryüzünü Darusselam’a dönüştürdüğü yepyeni bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 195. Hafta’da aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

28 / 05 / 2011

Bir cevap yazın