195. hafta: Siyasal konjonktör Esad’a sessizliğin mazereti olamaz

195. Hafta Basın Açıklaması yoğun katılımla yine Kayalıpark Meydanı’nda yapıldı. Açıklamayı platform adına Kerim GÖVEZ okudu. Gövez, yaptığı açıklamada Hama’da yaşanan olaylara değinerek, ”Hama zihnimizde katliamlarla, yok edilişlerle, acılarla yer eden şehir. Yine aynı acıların, baskının ızdırabın kıskacında… Zalim Baas rejiminin yıllar önce gerçekleştirdiği Hama katliamının acısının izleri yüreklerimizden silinmeden, şimdi zalim Hafız Esad’ın zalim oğlu Beşar Esad, babasının yolu üzere devam edip acıları ve katliamları tazelemekte.” dedi

AÇIKLAMANIN TAM METNİ:

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Ve zulmedenlere meyil etmeyin yoksa size ateş dokunur. Allah’tan başka kayıranlarınız da yoktur. Sonra kurtulmazsınız. (Hûd Suresi 113. Ayet)

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

Hama zihnimizde katliamlarla, yok edilişlerle, acılarla yer eden şehir. Yine aynı acıların, baskının ızdırabın kıskacında… Zalim Baas rejiminin yıllar önce gerçekleştirdiği Hama katliamının acısının izleri yüreklerimizden silinmeden, şimdi zalim Hafız Esad’ın zalim oğlu Beşar Esad, babasının yolu üzere devam edip acıları ve katliamları tazelemekte. Sonu nereye varacağı belli olmayan bu katliamlar zinciri Suriye’nin bütün şehirlerinde hızla yayılmakta ve hiçbir sınır tanımamaktadır.

Azınlık Nusayri diktatörlüğü ile Baasçı sapkın bir ideolojinin bir araya gelmesinden meydana gelen Suriye faşizmi kanlı tarihine yepyeni kanlı sayfalar açmaya devam ediyor. İslam ümmeti, zalim Hafız Esad’ın ölümünden sonra oğlunun reform sözleriyle umutlanmıştı. Fakat bu sözlerin birer kandırmacadan ibaret olduğunun anlaşılması çok da geç olmadı. Vaat ettiği hiçbir reformu gerçekleştirmeyen Esad rejimi baskılarını gün geçtikçe arttırmaya devam etti.

İslam dünyasının merkezinde bir kangren olan İsrail’in varlığı ve Esad rejiminin bu kangrenleşmiş habis ura karşı muhalefeti ve direniş unsurlarını desteklemesi Beşar Esad’a ve yaptıklarına karşı tepkileri hafifletmiş, hatta bazı dönemlerde halkların sempatisini bile toplamıştı. Direniş hareketleri ile olan iyi ilişkileri Müslüman halkların kendisinden umut beslemesine sebebiyet vermişti.

Ortak düşmana karşı siyasi birlikteliğin haklara, özgürlüklere ve halkların özgürlük taleplerine karşı bir birlikteliği meydana getirmediğini gördük.

İsrail’e karşı tutumunu onayladığımız Esad’ın bu tutumu kendi halkına karşı işlemiş olduğu zulümleri asla mazur gösteremez. Bir zalime karşı çıkmak ve onun zulümlerine muhalefet etmek, kendisinin zalimliğine ve zulümlerinin hoş görülmesine sebebiyet olamaz. Zalim Esad’ı yaptıklarını her biri ile tel’in ediyor, onun da diğer zalimler gibi cezalandırılacağı günlerin yakın olduğu müjdeliyoruz. Adli ilahi önünde vereceği hesabın, dünyada vereceği hesaptan daha büyük olacağının bilincindeyiz fakat dünyadaki cezasının çabuk olması da en büyük arzumuzdur.

Siyasal sebepler, konjönktürel şartlar, İsrail muhalefeti gibi sebepler zalim Esad rejiminin zulümlerine sessiz kalmaya sebep olamaz. Bu gerekçeleri yeterli bir sebep sayarak zımnen de olsa Esad rejimine ve zulümlerine destek vermek bu zulmün paydası haline gelmek olur. Unutulmamalıdır ki öteki zalime karşı çıkmanın bedeli kendi zalimimize sessiz kalmak olmamalıdır.

Suriye rejimine muhalif olan grupların Antalya’daki buluşmasını olumlu karşılıyor, buradaki birlikteliğin temellerinin tevhid ve adalet üzere olmasını temenni ediyoruz. Buradan çıkacak olan kararlarının ve direnişin seyrinin sonuçta yeni bir zulme imkân sağlayacak halde olmaması için dikkat gösterilmesini istiyoruz.

Şehitlerin kanları döküldükleri kutsal amacın dışında değerlendirilirse ve zararlı unsurlara hizmet etmesi için suiistimal edilirlerse onların kanlarını dökenlerin zulmünden daha az bir zulüm olmuş olmayacaktır.

Yeryüzündeki tüm kaoslardan kendisine menfaat elde etmek için sırada bekleyen batılı akbabalar, Libya’dan sonra şimdi Suriye için de planlar tezgâhlamaktalar. Suriye muhalefetini bu iğrenç tuzağa düşmemek hususunda uyarıyoruz. Ve Suriye direnişinin seçkin erlerini selamlayıp direnişlerinde yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz.

SELAM DİRENİŞİN KUTLU ERLERİNE VE ONLARIN BASİRETLİ ÖNDERLERİNE OLSUN

Özgürlük için yapılan her mücadelenin bereketli ve sonunun zafer olması, zaferin tevhid ve adalet üzere bina edilmesi umudu ile hepinizi 196. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

04 / 06 / 2011

Bir cevap yazın