321. hafta: Suriye’de Esad rejimi halka zulmediyor!

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu’nun 321.hafta basın açıklamasının konusu Suriye’de Esad rejiminin halka karşı başlattığı katliamdı. İzmit İnsan Hakları Parkında 11.06.2011 Cumartesi günü saat 12.30 ‘da yapılan basın açıklamasında, MAZLUMDER Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Sezer ÇORMAN yaptı.Beşer Esad’ın kan içen vampir şeklinde tasvir edilmiş fotoğrafları ve, “halkının katil Esad kan içmeye son ver” pankartları açıldı.

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

Değerli katılımcılar ve basın mensupları,

Mazlum coğrafyalarda son yıllarda yaşanan şiddet, baskı, zulüm ve ambargolar en üst seviyeye ulaşmaktadır. Talepler ve haklı gerekçeleri, yıllardır yaşanan zulümlere, yaşatılan haksızlıklara dur demek isteyenlerin birer feryat çığlığı olmakta ve insanlığın özgürlük denizine birer damla daha su taşımaktadır.

Yanı başımızda yıllardır dikta kurallar altında yaşam mücadelesi veren Suriye halkı, her geçen gün her geçen dakika daha fazla kan kaybetmekte ve daha fazla yaşam hakkı ihlaline maruz kalmaktadır.Baskıcı rejim kuralları altında hiçbir hak tanınmadan yaşam mücadelesi vermeye çalışan Suriyeli kardeşlerimiz, meşru isteklerini dikkate almayan yönetime ve dünyaya karşı aynı Mısır, Tunus, Libya,Bahreyn ve Yemen gibi tarihsel örnek teşkil edecek bir mücadele vermektedir.

Her gün onlarca insanın canına kıyılmakta, yüzlercesi gözaltına alınmakta, işkenceye maruz kalmakta, kaçırılmakta ve kendilerinden bir daha haber alınamamaktadır.Sistemin kukla kurallarıyla yargılanan Suriyeliler, haksızca ve hukuksuzca hüküm giymekte ve senelerdir hapishanelerde tutulmaktadır..

Her seferinde özgürlükten ve insan haklarından bahseden batıl zihniyetler, bu söylemlerini Ortadoğu için bir kenara bırakarak, yaşanan bu devrim hareketlerinde, dikta rejimleri desteklemekte ve daha fazla kan akmasına sebep olmaktadır.

Halkın meşru isteklerine kulak tıkayanlar şiddeti körüklemektedir.Direnen rejimler ise batılı ülkelerin, bu ülkelere ‘’Özgürlük Getiriyoruz’’ diyerek müdahale etmesine zemin hazırlamakta ve kendi halkını daha fazla zulmün içine sokmaktadır.

Ve Türkiye bu zulmün neresinde?? Bırakın uzakta olan zulmü, yakınımızdaki zulme bile göz kapayan ve sıradanlaşan zihniyetler, yapılan muamelelere ortak olmakta ve bu musibetten birinci dereceden sorumlu olmaktadır.Yaklaşan seçim heyecanı, yanı başında yaşananları göremeyecek kadar insanımızın kalbini köreltmiştir.Bu halk sizi, meclise oturasınız diye mi gönderiyor? Komşularımızda yaşananlara binlerce kilometre uzakta olan ülkeler müdahale ederken, nedir sizi tutan güç?

Yarın meclise göndereceğimiz kişiler bilmelilerdir ki, kardeşlerimize yaşatılan bu zulme ses çıkarmadıkça, onlar da bu yaşananlardan en az zalimler kadar sorumlu olacaklar ve siz sustukça, sizi oraya gönderen bu millet size de bir gün hesap soracaktır..

Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.

Mazlumder Kocaeli Şubesi Adına

Yönetim Kurulu Üyesi Sezer Çorman

Bir cevap yazın