228. hafta: Yeni Meclis başörtüsü yasağını bitirebilecek mi?

Maalesef ülkemizde, büyük bir insan hakları ihlali haline gelen ve hiçbir yasal dayanağı olmayan başörtüsü yasağı devam etmektedir.

74 milyonluk ülkede halkın büyük çoğunluğunun beklediği başörtüsü yasağının kaldırılmasını, bir avuç azınlık mason ve işbirlikçileri ısrarla halka karşı psikolojik savaş stratejisi olarak kullanmaktadır.

Yıllardır bu haksız dayatmadan dolayı, sayısız kızımızın eğitim ve çalışma hakkı gasp edilmiştir. Şimdi ise zaman zaman bazı imtihanlarda ve bazı kurum ve kuruluşlarda çağdaş yobazların krizleri tutmaktadır. Kızlarımızı ağlatmaktan adeta zevk almaktadırlar.

İnsanımızı bu kadar germeye, kamplaştırmaya ve ayrıştırmaya kimsenin hakkı yoktur. Ahlakın yozlaştığı, nesillerin ifsat edildiği ve evlatların ana katili olacak hale geldiği bu zamanda milletin yegâne dayanağı olan dini inançlara müdahale etmek son derece yanlıştır. Yasakçılar kabul etsin yada etmesin başörtüsü %99 Müslüman olan milletimizin dini inancının bir gereğidir. Bunu yasaklayan tarih önünde ve mahşerde hesap verecektir.

Toplum mühendisliği yaparak insanları tek tipleştirmek isteyen kendilerinden olamayanları sömürülmesi ve ezilmesi gereken bir güruh olarak gören hak ihlalcilerine karşı son nefesimize kadar direnmeye devam edeceğiz.

Yeni meclise utancın biran evvel çözülmesi için çağrıda bulunuyoruz ve inşallah bu konuda kesin ve köklü bir çözüm istiyoruz.

Pazar günü yapılan genel seçimlerde totoriter rejimin ürünü olan zihniyet, başörtülü sandık görevlilerinde de hortlamıştır. Ülkemizin çeşitli bölgelerinde halkın gözleri önünde ve insanların iradesi olan seçim sandıkları başında görevli insanlara dahi başörtüsü zulmü uygulanmıştır. Yeni kurulacak meclisin kesin bir kararla bu zorbalığa biran önce son verecek adımlar atmalıdır. Bizler başörtülü milletvekili isterken daha sandık başındaki görevlilere tahammül edemeyen zorbalara hadlerinin bildirilmesi ve gerekli cezai müeyyidenin uygulanmasını istiyoruz.

Ey yeni meclis oy ver!..

Bitsin başörtüsü zulmü, gelsin artık başörtüsüne özgürlükler!..

Akyazı Adalet ve Özgürlükler Platformu Adına

Araştırmacı-Yazar

Şadan HEREKELİ

Bir cevap yazın