Doğu-Batı Kardeşlik Platformu Ankara Buluşması tamamlandı

Doğu-Batı Kardeşlik Platformu’nun Ankara’daki “Adalet, Özgürlük ve Kardeşlik Temelinde Kürt Sorununa Çözüm Önerileri” adıyla düzenlediği çalıştayın sonuç bildirgesi açıklandı. Eski TBMM önünde saat 13.30’da açıklanan sonuç bildirgesini Doğu Batı Kardeşlik Platformu Sözcüsü Hasan Ünal okudu.

Bölgede yaşanan tüm hukuk dışı uygulamaların aydınlatılması için araştırma komisyonları kurulması talep edilen bildirgede, etnik vurgu içeren, tek tipçi ve dışlayıcı manalar ihtiva tüm yazı ve metinlerin kaldırılması istendi.

“Kürt sorunu, 60 bin insanımızın öldürülmesine, onbinlercesinin yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Keza boşaltılan 4 bin köy, zorunlu göçe tabi tutulan iki milyon insan, onbinlerce travma bu süreçte yaşanmıştır. Kaybedilen beşyüz milyar dolar ekonomik olarak uğradığımız felaketi göz önüne sermektedir” denilen açıklamada İslami hassasiyet sahibi 50 (Elli) İl STK platformlarını temsilen gelen katılımcılarla 8-9-10 Temmuz 2011 tarihleri arasında yapılan çalıştayda şu kararların alındığı bildirildi.

1 – Karşılıklı güven ortamının oluşması için on yıllardır bölgede vuku bulan tüm hukuk dışı uygulamaların ve faili meçhullerin, aydınlatılması amacıyla araştırma komisyonları aktif hale getirilmeli ve alınan sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır.

2 – Ülkenin her yerinde etnik vurgu içeren, tek tipçi, dışlayıcı manalar ihtiva eden Andımız, Gençliğe Hitabe vb yazı ve metinlerin kaldırılmalıdır.

3 – Türk etnik kimliğine vurgu yapan vatandaşlık tanımı yerine yeni anayasada her kesimi kuşatan yeni bir anayasal vatandaşlık tanımı yapılmalıdır.

4 – Koruculuk sisteminin kaldırılması, oluşabilecek komplikasyonların önüne geçmek için her türlü destek ve rehabilitasyon çalışması sağlanmalıdır.

5 – Etnik ve Din temelindeki bütün farklılıklara kendi kültürlerini yaşatma hakkı tanınmalı ve anayasal güvence altına alınmalıdır.

6 – Anadilde eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalı, gerekli alt yapı çalışmaları ivedilikle desteklenmelidir.

7 – Yapılacak yeni anayasada ideolojik, militarist ve tek tipçi devlet anlayışından vazgeçilmesi, millet iradesinin önündeki her türlü vesayet kaldırılmalıdır.

8 – Devletin Din üzerinde hegemonyasının kaldırılması ve Diyanet teşkilatı özerk hale getirilmelidir.

9 – Yeni Anayasada çoklu hukuk sistemi yer almalıdır.

10 – Bölgeye sosyal ve ekonomik yatırımlar arttırılarak bölgeler arasındaki dengesizlik kaldırılmalıdır.

11 – Yüzyıllardır kullanıldığı halde cumhuriyet döneminde değiştirilen yer isimlerinin iadesi için yasal düzenleme yapılmalıdır.

12 – Toplumsal barışın kalıcılığının sağlanması için bütün silahlar susturulmalı ve ayrıca kapsamlı siyasi bir af çıkarılmalıdır.

13 – Şeyh Said, Said-i Nursi ve Seyyid Rıza’ nın mezar yerleri açıklanmalı, İstiklal Mahkemeleri ile ilgili devlet arşivleri açılmalıdır.

14 – Doğu Batı Kardeşlik Platformu olarak 81 İlde, İl STK Platformlarının oluşması için Türkiye ‘nin 7 Bölgesinde seri toplantıların yapılması hedeflenmektedir.

15 – Platform olarak, bundan önce alınan ve bundan sonra alınacak tüm kararların, kamuoyuna açıklanan tüm öneri ve isteklerimizin takipçisi olacağımızı ilgililere, basınımıza ve kamuoyuna saygıyla duyururuz. (M. Salih Keskin – İLKHA)

Bir cevap yazın