303. hafta: Emperyalizmin bölgedeki oyunları bozulacaktır

Sakarya Adalet Girişimi, her cumartesi saat 12.30’da Adapazarı merkezinde gerçekleştirdiği basın açıklamalarının 303.sünde, bu hafta Batılı emperyal güçlerin Ortadoğu üzerinde oynadıkları oyuna ve Türk hükümetinin Suriye meselesindeki tutumuna dikkat çekerek bu hususlardaki endişelerini dile getirdi.

Sakarya Adalet Girişimi adına Diriliş Saati Dergisi tarafından yapılan açıklamayı Enes Berat Gürler okudu. “Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi!”, “Uyan; Diren; Özgürleş!” ve “Zulme Karşı Direneceğiz!” sloganlarının atıldığı basın açıklamasında, Lübnan’daki Hariri suikastına değinilerek, bu hususta Hizbullah komutanlarına yönelik yapılan suçlamaların bir mezhep çatışmasının önünü açmak amacıyla yapıldığı ve Lübnan halkının vicdanında bu kararın yankı bulmadığı belirtildi. Asıl suçluların Bush, Obama, Netanyahu, Sarkozy ve Blair gibi uluslar arası arenada boy gösteren ikiyüzlüler olduğu söylendi.

AKP iktidarının İslami sivil toplum kuruluşları üzerindeki etkisine de vurgu yapılan basın açıklamasında; iktidar rehavetinin Müslümanlar üzerinde, hükümetin yanlış politikalarının dahi Müslümanlar tarafından onaylanmasıyla tezahür ettiğine ve bu manada rehavete kapılmış birçok İslami STK’nın ilkesiz davrandığına dikkat çekildi. Son olarak tevhid ve adalet hattı üzerindeki duruşun asla bozulmaması gerektiği hatırlatılarak basın açıklaması nihayete erdirildi.

Basın açıklamasının tam metni:

Sakarya Adalet Girişimi 303. Basın Açıklaması

EMPERYALİZMİN OYUNU BOZULACAKTIR

Kudüs Müslümanlarının öncü isimlerinden Şeyh Raid Salah, konferans vermek amacıyla gittiği İngiltere’de tutuklandı. Kendisini daima insan hakları ve demokrasi havarisi olarak lanse eden İngiltere, İsrail’e jest olsun diye Salah’a terörist muamelesi yaptı.

Biz batının iki yüzlü davranışlarını pişkin bir şekilde ortaya nasıl koyduğuna hep şahit olduk, şahit olmaya da devam ediyoruz.

Batının ikiyüzlülüğünün en son örneğini Lübnan’da yaşıyoruz. Amerika güdümündeki uluslararası mahkeme Hariri suikastını Hizbullah’ın dört komutanına yükledi. Lübnan’da Hizbullah’ın etkisini ve itibarını yok etmeye , bölgede mezhep çatışması çıkarmaya yönelik bu karar temiz vicdanlarda asla yankı bulmadı. Eğer birileri yargılanacak ise, bunların başında Bush, Obama, Netanyahu, Sarkozy, Blair gibi zevatın olması gerekmez mi? Irak’ta, Afganistan’da, Filistin’de, Somali’de ve dünyanın dört bir tarafında dökülen oluk oluk kanın, öldürülen milyonlarca masumun sorumlusu bu zalimler yargılanmayacak, buna karşın kendi topraklarını emperyalizme karşı savunan direniş öncüleri suçlu ilan edilecek…

Böyle bir yaman çelişkinin tek bir izahı var. Batı ikiyüzlüdür, kendisi dışındakileri köle olarak görür ve aşağılar. Batı emperyalizmine karşı bütün dünya mazlumlarının uyanık olması ve topyekun bir mücadeleyi sürdürmesi zorunludur. Amerika, İsrail, İngiltere ve yandaşı diğer batı ülkelerinin emperyal uygulamaları mazlumların mücadelesinde birincil hedef olmalıdır. Mazlumların kurtuluşu ancak batı emperyalizminin yenilmesi ile mümkün olacaktır. Batı emperyalizmi ile uzlaşmayı öngören her teşebbüs, mazlumların direncini kırmak ve emperyalist efendilere teslim bayrağını çekmekten ötede bir işlev görmemiştir.

Bugün Suriye’de ve Libya’da olanları emperyalizmin bu ülkeler ve bölgedeki çıkarları doğrultusunda okuyamazsak bir kez daha oyuna geliriz. Bu ülkelerdeki muhalefetin emperyal tahriklere ve provokasyonlara kapılmadan iktidara karşı bir meşru mücadele sürdürmesi hepimizce desteklenecektir. Ancak olup bitenler bize bölgemizde emperyalizmin halkların kışkırtılması; mezhebi ve etnik ayrılıkların körüklenmesi üzerinden yeni bir dizayn peşinde olduğunu göstermektedir. Bu oyuna gelmeyeceğiz. Sakarya Adalet Girişimi olarak; Şii-Sünni çatışmasını körükleyerek Suriye’yi karıştıran, Ortadoğu’daki direnişi kırmayı hedefleyen emperyal uygulamaların farkında olduğumuzu ve bu emperyal uygulamalara karşı sonuna kadar mücadele edeceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz. Suriye’de iktidarı elinde tutan Baas rejiminin de adalet ve özgürlükleri teminat altına alan, seçimle iktidarın belirlendiği yeni bir düzeni hayata geçirmesi zorunludur. Muhalefetin ise emperyalizmin tuzağına düşmeden mücadelelerini sürdürmesi aynı derecede zorunludur.

Suriye iktidarı ve muhalefeti şunu iyi bilmelidir ki; Amerika ve avanesi önce Suriye, daha sonra da Lübnan’ı uluslararası güç kullanarak kontrol altına almak ve Ortadoğu direnişini kırmak için her türlü bahaneyi değerlendirecektir.

Türkiye’nin önceleri Suriye’ye bir dış müdahaleye muhalefet eden duruşu maalesef değişerek Amerika eksenine kaymıştır. Amerika ve Avrupa basınında yazılıp çizilenler Nato’nun Türkiye önderliğinde veya Türkiye üzerinden Suriye’ye müdahale edeceğini belirtmektedir. Bu vahim plan eğer gerçekleşirse, doğacak sonuçlar Türk hükümetine ve dolaylı olarak tüm halkımıza yüzlerce yıl silinmeyecek bir vebali yükleyecektir. Türk hükümetinin böyle bir vebale girmeyeceğini ümit etmek istiyoruz. Türkiye halkını da bu çok tehlikeli oyun konusunda uyanık olmaya ve Suriye’ye yapılacak herhangi bir dış müdahaleye karşı mücadele etmeye davet ediyoruz.

Mavi Marmara gemisinin Gazze’ye gidecek özgürlük filosuna katılımı engellendi. Amerika ve İsrail’in zaferi olarak ifade edilebilecek bu durum Ak Parti iktidarının Amerika ve İsrail karşısında acziyetini bir kez daha ortaya koydu. Hükümetin Amerika ve İsrail politikaları ile ilgili zaman zaman geliştirdiği muhalif söylemin hiçbir zaman eyleme geçmediğini esefle gözlemliyoruz. Bu durum ikiyüzlü bir duruşu da ortaya koymaktadır. Söylem ile eylemin farklı olduğu bir iki yüzlülük… Bu noktada organizasyon komitesinin geminin arıza yaptığı şeklinde bir söylemin arkasına gizlenmesi hiç hoş olmadı. Hükümetin STK’lar üzerindeki olumsuz etkisini tartışmanın zamanının geldiğine inanıyoruz. Ak Parti rüzgarına kapılmış bir çok STK’nın iktidarın yanlış politikalarını eleştirmekten kaçınarak ilkesiz davrandığını gözlemliyoruz. Müslümanlar olarak tevhid ve adalet hattı üzerinde ilkeli duruşumuzu sürdürmek zorundayız.

Sakarya Adalet Girişimi olarak daima tevhid ve adalet hattı üzerinde bir duruş sergileyeceğimizi, zulme karşı direnişimizi her platformda sürdüreceğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

SAKARYA ADALET GİRİŞİMİ BAŞÖRTÜSÜ PLATFORMU

ADINA DİRİLİŞ SAATİ DERGİSİ

Bir cevap yazın