Silvan’da cevabını arayan sorular çok

14 Temmuz’da Silvan’da yaşanan çatışmalarla ilgili İnsan Hakları Derneği, Mazlum-Der, Tabipler Odası TİHV, Özgür-Der, Diyarbakır Barosu, KESK Şubeler Platformu, Memur-Sen Şube temsilcilerinden oluşan heyet  çatışma bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

STK temsilcileri Sümerpark Resepsiyon Salonu’nda basın toplantısı yaparak, hazırladıkları raporu kamuoyuna açıkladı. 3 sayfalık raporda, yöredeki köylüler ile yapılan görüşmeler, olayın meydana geldiği bölgede heyetin inceleme ve gözlemleri, heyetin kanaati ve cevaplanmasını istedikleri sorular yer aldı.

Raporun değerlendirme ve sorular bölümü aşağıdadır.

GÖZLEME DAYALI DEĞERLENDİRMELERİMİZ:

1- Olayın meydana geldiği yerin fiziki koşulları göz önünde bulundurulduğunda olay mahallinin askerlere yönelik bir pusu kurumaya müsait olmadığı gözlemlenmiştir.

2- Köylülerin anlatımlarından, olay yerine helikopterden atılan gaz ve diğer bombaların yangına sebebiyet verdiği ve çıkan yangının ölümlerin artmasına neden olduğu değerlendirilmiştir.

3- Hâkim tepenin tamamı yukarıdan bombalandığı kanaatine varılmıştır. Olay yerinde bulunan silah ve diğer bulgulardan hareket edilerek olay yerine havadan helikopter ile müdahale edildiği sonucuna varılmıştır.

4- Yangının yayıldığı alana bakıldığında el bombalarıyla meydana gelebilecek bir yangının bu kadar geniş alanı etkilemeye elverişli olamayacağı gözlemlenmiştir. Yine askerlerce mevzilenen sahanın genişliği göz önünde bulundurulduğunda meydana gelen ölümlerin buna bağlanması gerçekçi olamayacağı kanaati hasıl olmuştur.

5- Askerler olay sonrasında çıkan yangının söndürülmesini engellemişlerdir. Bu nedenle çok daha fazla ormanlık alan yanmıştır.

6- Olayın meydana geldiği köyde ikamet eden köy halkında bir korku halinin devam ettiği, köye giriş ve çıkışlar askerlerce denetlendiği, hayvan kayıplarından dolayı maddi zararların meydana geldiği görülmüştür.

7- Savcılık incelemesine rağmen olay yerinde halen patlamamış askeri malzemenin bulunması dikkat çekici bulunmuş ve bu patlayıcı malzemenin köy halkı için hayati tehlike oluşturabileceği kanaatine varılmıştır.

CEVAPLANMASI GEREKEN SORULAR:

1- Ölümlerin sebeplerinin açıklanması ve bu ölümlerin sebebinin derhal kamuoyuyla paylaşılması

2- Helikopterle atılan ve yangına sebebiyet veren patlayıcı ve yanıcı maddelerin ne olduğu ve çevredekilerin gözlerinin yanmasına sebebiyet veren gazın ne olduğunun açıklanması

3- Bir gün önceden bu bölgede askerlerin mevzilenmesinin sebebinin ne olduğu ve bu mevzilenmenin bölgede PKK’lilerin varlığına ilişkin istihbari bilgiye dayanıp dayanmadığı

4- Bir gün öncesinde olay yerinde her türlü hazırlık yapılmasına ve çok geniş bir alanda mevziler oluşturulmasına rağmen PKK’liler tarafından atıldığı iddia edilen el bombalarıyla bu kadar geniş bir alanın nasıl yandığı ve bu kadar ölümün nasıl gerçekleştiği

5- Geniş bir alanda yangın çıkmış olmasına, ölen askerlerden çok daha fazla asker yangın esnasında olay yerinde bulunmasına rağmen neden sade bir kısım askeri personelin yangına maruz kaldığı, diğer askeri personelin nasıl yangından kendini muhafaza ettiği ve bu personelin nasıl kurtarıldığı

6- Operasyona çıkmış, aha önce siper alınmış ve bölgeye hakim bir tepede konuşlanan askerlerin dinlenme anında olunsa bile çevre güvenliğini nasıl almadığı, böylesi bir uygulamanın askeri disipline ve teamüllere aykırı olup olmadığı,

7- Askerler tepenin hâkim konumunda ve sayıca çok daha fazla iken PKK’lilerin tepeden yukarı doğru çıkışlarını nasıl fark etmedikleri,

8- Dezavantajlı konumda olan PKK’lilerin saldırıdan kısa bir süre sonra helikopterler köye ulaşmasına ve geride çok fazla asker kalmış olmasına rağmen el bombası atacak kadar yakın mesafeden olay mahallinden gündüz vakti nasıl kaçmayı başardıkları

9- Öldürüldüğü iddia edilen 2 PKK’linin Malatya devlet hastanesinde olduğu bilinmesine rağmen diğer geri kalan 5 kişinin akıbetinin ne olduğu ve bunların kim olduğu

10- Operasyonla ilgili telsiz ve diğer elektronik kayıtların olup olmadığı varsa bunların kamuoyuyla paylaşılması

Bir cevap yazın