TESSEP “Tesettür Seferberliği” başlattı

KONYA – Adana, Mersin, Osmaniye, Antalya, Ankara, Konya ve İzmir illerinden 25 sivil toplum kuruluşu, başörtüsü sorununu çözmek amacıyla bir araya gelerek (TESSEP) Tesettür Seferberliği Platformunu kurdu.

Kuruluş buluşmasını Konya’da gerçekleştiren TESSEP, yapılan toplantısının sonucunda; TESSEP Genel Başkanlığına Mustazaf-Der Tarsus Şubesi Başkanı Salih Demir, TESSEP Genel Sekreterliğine ise Mustazaf-Der Mersin Şubesi Başkanı Veysi Yumlu seçildi. Ayrıca her bölge için ayrı ayrı sözcüler belirlendi.

Üye derneklerin iştirakiyle mutabakat metni oluşturulmasının ardından söz alan TESSEP Genel Sekreteri Veysi Yumlu kurulan platform hakkında açıklamada bulundu.

Yumlu; “Tesettür Seferberliği Platformu TESSEP olarak şimdilik farklı bölgelerden 25 STK’nın 17.07.2011 tarihinde bir araya gelmesiyle bu hayırlı yola girmiş bulunuyoruz. Allah’ın izniyle bu girişimimizin inanç ve değerleri konusunda hassas olan halkımız tarafından büyük bir teveccühle karşılanacağını ve destek bulacağını ümit ediyoruz.

Ülkenin tüm bölgelerinden ve halkımızın her kesiminden yoğun katılım bulacağına inanıyoruz. Çünkü halkının yüzde doksan dokuzu Müslüman olan ülkemizde halkımız yaklaşık bir asırdır inancını gereği gibi yaşayamamaktadır. Hatta inancından dolayı kesintisiz bir zulme, baskı ve asimilasyona maruz bırakılmıştır.

Halkın inancıyla oynanmış, yozlaştırılmış ve değişik entrikalarla Müslümanların önü kesilmek istenmiştir.”dedi.

Yumlu, TESSEP’in amaç hedeflerini ise şöyle sıraladı:

1 – Toplum içerisindeki yozlaşmanın/yozlaştırmanın ve İslami tesettüre aykırı örtünmelerin önüne geçebilmek için Allah Teâlâ’nın Nur suresi 31. ve Ahzab suresi 59. Ayetlerde emrettiği şekil ve hedef doğrultusunda toplumumuzu tesettür hakkında bilinçlendirmek ve doğru örtünme bilincini yaygınlaştırmak;

2 – Kamusal alan ve özel alan ayırımı yapılmaksızın toplumsal hayatın her alanında özellikle eğitimin tüm kademelerinde tesettürün serbest olmasının yanı sıra, kadına yönelik baskı, zulüm ve sömürü son bulana kadar mücadeleye devam etmek ve bu amaçla çalışmalar yapmak;

3 – İslami Tesettür (Başörtüsü), Kuran eğitimi (dini eğitim) ve anadilde eğitim özgürlüğünün Anayasal güvence altına alınması için faaliyette bulunmak, hukukî mücadele vermek, gündem oluşturmak, raporlar hazırlamak, imza kampanyaları başlatmak ve toplanan imzaları ilgili mercilere ulaştırmak;

4 – Toplumun bilinçlenmesi ve örtünmenin toplum içerisinde yaygınlaşması için çalışmalarda bulunmak; Tesettürün, insanlar tarafından doğru anlaşılması amacıyla panel, seminer, miting, kitlesel basın açıklamaları, yazılı ve görsel yayınlar vb. gibi etkinlikler yapmak;

5 – Örtüsünden dolayı mağduriyet yaşamış olan kişi ve aileleri tespit edip mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak;

6 – Toplumun tesettür konusundaki hassasiyetlerini ve duyarlılığını ortaya koyabilmek adına anketler hazırlayıp, toplumun her kesimi ile anket yapmak ve sonuçlarını basın-yayın aracılığıyla toplum ile paylaşmak;

7 – Tesettüründen dolayı mağduriyet yaşamış kişi ve aileleri hukuki anlamda ayrıca maddi-manevi farklı sosyal aktiviteler ile desteklemek. Tesettüründen dolayı mağduriyet yaşamış kişi ve aileleri hukuki anlamda ayrıca maddi-manevi farklı sosyal aktiviteler ile desteklemek.

(Ayhan Kaya – İLKHA)

Bir cevap yazın