Halkın taleplerini dikkate alan anayasa istiyoruz

Yeni bir sivil anayasa çalışmalarının yapıldığı bu günlerde, halkın talebelerini dile getirmek amacıyla yaptığımız, Kocaeli Sivil Anayasa Platformu 19.ay basın açıklamasına hoş geldiniz.

Bir önceki açıklamamızda yapılacak yeni anayasanın sivil anayasa olması için içinde değiştirilmesi teklif dahi edilemez maddelerin olmaması gerektiğini vurgulamıştık.Yeni anayasa halkın isteklerini dile getirmelidir, bir kaç darbecinin veya oligarşi mensubunun dayatmalarını değil.Yeni anayasada değişmesi teklif dahi edilemez maddelerin olması, asla halkın talebi olmamıştır.Fakat halkın % 90’nin başörtüye özgürlük ve özgürlüklerin önünün açılması talebi vardır.

Darbeciler tarafından konulan ve hazırlanacak yeni anayasanın ilk 3 maddesinin değişmemesi noktasında şimdiden iktidar ve muhalefet arasında pazarlıkların olduğunu duyuyoruz.Geçtiğimiz dönemde de başörtüsüne özgürlük, bu maddelerden olan, “tanımsız laiklik” ilkesine atıfla engellenmiş ve parti kapatmalarına kadar giden antidemokratik uygulamalar sebep olmuştu.

Laikliğin anlamı ve amacı saptırılarak, kasıtlı olarak, “halkın inancını yaşamasına engel olmak” şeklinde yorumlanmıştır.Yeni yapılacak sivil anayasada, bu güne kadar, belli kesimlerin, istismar ettiği, laiklik maddesi çok iyi bir şekilde tarif edilerek, “ laikliğin devletin, halkın inancını yaşmasına engel olmak olmadığı, aksine her kesimin inançlarını özgürce yaşamasının teminatı olduğu” şüpheye mahal bırakmayacak şekilde tarif edilmelidir. Bu tanımla belli çevrelerin saptırarak, hukuku, kendi çıkarları doğrultusunda kullanıp, laiklik adına parti kapatmaktan, başörtü yasağına kadar , özgürlük karşıtı, tüm yasakçı uygulamaların önüne geçilmelidir.Devleti vatandaşa karşı koruyan değil, vatandaşı devlete karşı koruma uygulamasına geçilmeli ve vatandaşla kavgalı devlet anlayışına son verilmelidir.

Fırsatçılara imkan tanıyan, özgürlüklerin önünü tıkayan bir anayasanın, sivil anayasa olamayacağı ve halkın taleplerini dile getirmeyeceği muhakkaktır.Bu şekilde hazırlanacak bir anayasa için, referanduma gidildiği takdirde şimdiden HAYIR diyeceğimizi ve hayır denilmesi için çalışma yapacağımızı bildirir, katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.

KOCAELİ SİVİL ANAYASA PLATFORMU SEKRETERİ

BAHRİ ODABAŞ

Bir cevap yazın