Suriye halkı devrimin lideri

Suriye şehirlerinde meydana gelen olaylar, gösteriler ve grevleri bazı Arap şehirlerinde olduğu gibi halk yönetmektedir.

Suriye konusunu izleyen ve takip eden pek çok kişi geleneksel kanatlarıyla Suriye muhalefetinin Esed rejimine karşı gerçekleştirilen devrim aşamasında Suriyelileri yönetmeye, Suriyelilerin şuan ve gelecekte istediklerini yerine getirmeye en yetkin güç olarak görüyor.Ama halk devrimleri, Arap muhalefetlerinin özellikle de geleneksel olanlarının siyasi bir programları olmadığını ortaya koydu. Belki de bunun sebebi despot rejimlerin onlara karşı gerçekleştirdiği uygulamalar ve onun siyasi rolüne sınır getirmesidir.

Suriye muhalefeti Mısır, Tunus, Libya ve Yemen örneklerinden farklı değildir. Siyasi olarak parçalanmışlık yaşamakta, siyasi taraflar arasında ideolojik farklılıkları barındırmakta ve bunlara ek olarak yükselen genç güçten şüphelenme gibi bir sorun yaşamaktadır.

Öte yandan Suriye halkının hareketi Mısır ya da Tunus halkının hareketinden ve barışçı yollarla devrim yaparak değişimi gerçekleştirme rolünden farklı değildir.

Suriye muhalefeti farklı gruplarıyla birlikte ortak bir paydada buluşuncaya, geleceği belirleyecek yol haritası üzerinde anlaşıncaya ve büyük doğumdan önceki siyasi sancıların olduğunu gösteren konferansların düzenlenmesi son buluncaya kadar Suriyeliler devrimin gerçek lideri olacaklar. Geleceğe giden yolda işaretleri belirleyecek olan pusula olacaklar. Muhalefet ise halk hareketinin derin bir yankısı olarak kalacak.

Devrimi yani muhalefeti sokak yönetmektedir çünkü sokaktaki insanların istekleri muhalefetin isteklerinden daha geniş ve çoktur. Burada sokak, tamamı olmasa da halkın büyük bir kesimini temsil etmektedir. Muhalefet ise içinde bulunulan şartlarda rejimin alternatifi olan siyasi bir grubu temsil etmektedir.

Suriye şehirlerinde meydana gelen olaylar, gösteriler ve grevleri bazı Arap şehirlerinde olduğu gibi halk yönetmektedir. Modern çağdaki devrimlerin en önemli özelliği, liderlerini doğuracak ve seçeneklerini belirleyecek olan sokaklardan başka liderin olmayışıdır.

Suriyeli devrimci Sair Naşif’in Suriye’deki devrim sürecini değerlendirdiği bu analizi, Gülşen Topçu tarafından israhaber için tercüme edildi

Bir cevap yazın