309. hafta: İnsanlık, Somali için ayağa kalk!

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu 309. Hafta basın açıklamasıyla adalet ve özgürlük eylemlerini sürdürdü. “Paylaşalım, Somaliye’de Ramazan gelsin!” yazılı dövizlerin taşındığı eylemde platform adına Ribât Eğitim Vakfı Sakarya Şubesi’nden Bahaeddin Kuruoğlu’nun okuduğu açıklamada “İnsanlık ayağa kalk! Afrika’daki insanlık dramına sessiz kalamayız. ” denildi.

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu 309. Basın Açıklaması

Açlığa, ihlallere, insan hak ve hürriyetlerine dikkat çekmek, sürünceme de kalan adli hükümlere değinmek üzere yeniden meydanlardayız.

İnsanlık ayağa kalk! Afrika’daki insanlık dramına daha fazla sessiz kalamazdık, kalamayız ve kalmadıkta. Son asrın en büyük kuraklık felaketi ile yüz yüze olan, Afrika Boynuzundaki özellikle Somali de bulunan müslüman kardeşlerimizi bir lokma ekmeğe muhtaç durumda bırakamazdık. Gönül ve din birliği bulunan, dindaş olmasak dahi sefalet içindeki insan görüntülerine daha fazla duyarsız kalmamız müslümanca yaşama mücadelesi veren bizlere elbette yakışmazdı. Vicdan sahibi her gönüllerde derin izler bırakan, bir parça ekmek kırıntısı ile saatlerce oruç tutmayı göze alan bu toplumlara şefkat ve merhamet ellerini uzatan tüm insanlara şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.

Afrika da insanların sıkıntısı açlık iken, ülkemizin gündemi de bir hayli yoğun geçmekte. İnternet andıcı davasında gerçekler artık saklanamaz bir hale gelmeye başlamıştır. Öyle ki dönemin Genelkurmay başkanına kadar uzanan bir sürece doğru gidildiğini görmek, sivil yönetim özlemi içerisinde olan toplumlara örnek teşkil edecek duruma varmakta, ülkemiz için ise hayal ötesi bir düş konumunda olan askeri vesayetin sona ermesi adına güzel gelişmeler sunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinden bu zamana kadar, sivil yönetimleri baskı altında tutmak; medyayı, siyasi aktörleri, iktisadi hayatı hatta ve hatta spor kamuoyunu bile yönlendirecek şekilde dizayn edilen askeri yönetim kademesinin etkinliğinin kırıldığını görmek elbette mutluluk verici gelişmeler adına en ehemmiyetleri durumları kapsamaktadır. Ordu kademesinde sivil bir darbe mi yapılıyor yaygaraları koparan laik elit kesimlerin kaygıları ne derece haklı ise eğer, sivil iradenin inisiyatifi ele alma konusunda o derece başarılı olduğu arasında her zaman doğru bir orantı kurmak hep mümkün olmuştur.

Kutsal ve mukaddes Ramazan ayımızı geçirdiğimiz şu günlerde ortalığın bulandırılması ve müslüman insanların huzurunun kaçırılması adına olmadık yöntemler denenmeye devam edilmek istenmektedir. İstanbul’da söz konusu edilen bir olaya göre, sporcu olduğu iddiasında olan (!) bir hanımefendinin uğradığını iddia ettiği saldırı sonrasında faturanın hemen dindar insanlara kesilmek istenmesi de oldukça manidardır. Gerçeklerin çok daha sonrasında ortaya çıkması ve olayın hanımefendinin giyim ve kuşamı ile alakasının olmaması gerçeğini hala görmezden gelen yanlı ve yandaş insanları esefle kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Temel özgürlükler bağlamında her türlü rezilliği ve gayr-i ahlaki münasebetleri insanların daha çok hak elde etme adına yapıldığının dile getirilmesi bile toplum yapısına konan en büyük dinamitlerden sadece birkaçını meydana getirmektedir. Olayın vukuu bulma zamanının Ramazan ayından birkaç gün önce olmasına karşın, çok daha sonrasında ortaya çıkarılması da malum çevrelerinin niyetleri konusunda oldukça fazla ipucu vermeye yetmektedir. Şunun bilinmesini isteriz ki, onlar nasıl ki kendi hayat ve yaşam tarzlarına müdahale edilmesini istemiyorlarsa, Müslümanların da bu toplumda istedikleri gibi giyinip ve yaşama hakları vardır.

Sakarya Adalet Girişimi olarak biz kez daha af ve mağfiret ayımızın İslam âlemi için hayır ve huzur getirmesini diliyoruz. İftar ve sahur sofralarımız da en az bir kişilik de Afrikalı kardeşlerimize ayırmamamız temennisi dileği ile

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu Adına Ribat Eğitim Vakfı Sakarya Şubesi

Bahaeddin Kuruoğlu

Bir cevap yazın