Demokratik Saltanat’a doğru…

Hükümet, bir süredir şikayet ettiği üst kurulların özerkliğini, çıkarılan kanun hükmünde kararname ile kaldırdı. Söz konusu KHK uyarınca, ilgili bakan, üst kurulların idari her türlü faaliyet ve işlemlerini denetlemekle yetkili kılındı. Üst kurulların mali denetimi ise daha önce yapılan düzenlemelerle Sayıştay’a verilmişti.

 KHK ile özerkliğine son verilen Düzenleyici ve Denetleyici kuruluşlar şunlar:

1- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2- Telekomünikasyon Kurumu

3- Sermaye Piyasası Kurulu

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu

6- Kamu İhale Kurumu

7- Rekabet Kurumu

8- Şeker Kurumu

9- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu

10- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Bir cevap yazın