237. hafta: Kuran eğitimi yasağına hayır!

28 Şubat siyasi iradesi, Kur’an eğitiminin potansiyel suçlu imal ettiği algısını inşa etmek üzere 1997 tarihi sonrasında Kur’an eğitimi veren ve eğitim alanlara ilişkin çeşitli yasaklar getirmiştir. Statükolarının devamı için hukuki argümanları kullanarak, hukuksuzluğu yaygınlaştıran statükocular, bu yasakları kanunlaştırmışlardır. Kur’an eğitimini uzun vadede engellemek adına yaz Kur’an Kursları için 12 yaş sınırı getirilmiş, kesintisiz zorunlu eğitimle kış Kur’an Kursları için 15 yaş sınırı dayatılmış, Kur’an eğitimini bu düzenlemelere aykırı ve Diyanet haricinde sürdüren kişi ve kurumlara ise cezai müeyyideler belirlenmiştir.

10 yılı aşkın süredir yürürlükteki mevzuattan tasfiye edilememiş olan hükümler sebebi ile pek çok kişi yargılanmış, para cezasına çarptırılmıştır. Dünyanın topyekun kıymet verdiği kutsal kitap Kur’an’ın öğrenilmesi ve öğretilmesi hususundaki engellerin bugüne dek uzanmış olmasının, telafisi güç zararlar doğurmuş olması mevcut siyasi iradenin en büyük (k)ayıplarındandır.

MAZLUMDER 2009 yılında “imza at yaş sınırını kaldır” isimli bir imza kampanyası başlatarak, topladığı 70.000 imza ile mevcut milli iradenin, 28 Şubat ve onu sürdüren siyasi iradenin baskı ve tahakkümünü kabul etmediğini, Kur’an eğitimine yönelik sınırlamaların kaldırılmasını talep ettiğini ifade etmiş ve toplumun bu yöndeki kararlılığına tercüman olmuştur.

Söz konusu talebin yanında, anayasaya ve imzalamış olduğumuz pek çok uluslararası belgeye göre devlet hiç kimseyi eğitim hakkından yoksun bırakamaz. Devletin verilecek eğitimde anne babanın kendi dini ve felsefi inançlarına göre eğitim verilmesini isteme hakkına saygı gösterme ve bu anlamda gerekli kolaylıkları sağlama ödevi vardır. Buna aykırı olarak yapılan düzenlemeler ve din eğitimi alanında getirilen yasaklar, eğitim hakkının ve din ve vicdan hürriyetinin ihlali anlamına gelmektedir.

MAZLUMDER, bugün eş zamanlı olarak 20 ilde gerçekleştirmekte olduğu sivil itaatsizlik eylemiyle,

Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Kanununun Ek 3’üncü maddesinin 1’inci fıkrası başta olmak üzere din eğitimi ile ilgili kısıtlama getiren her türlü yasal düzenlemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 9.maddesi ve EK 1.Protokol 2.maddesi ile BM Çocuk Hakları Sözleşmesi ve diğer uluslararası sözleşmelere uyumu sağlanarak yeniden düzenlenmesini ve yaz Kur’an Kursları için belirlenen 12 yaş sınırının kaldırılması,

Kur’an Kursu ve din eğitiminin mümkün olan en geniş bağlamda kişi hak ve özgürlükleri içinde mütalaa edilmesiyle bu konuda yürürlükteki mevzuatın gözden geçirilerek kişilerin evlerinde yapacakları eğitim ve öğretim faaliyetlerinin suç kapsamından çıkarılması,

Kur’an Kursu açma şartlarını gerçekleştirebilen özel kişi ve kurumlara Kur’an Kursu açma imkânı tanınması yönünde yapılacak yasal düzenlemelerin başta din ve inanç özgürlüğü olmak üzere eğitim hakkı gibi hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kaldırılması suretiyle hakların daha etkin kullanılmasının sağlanması

Taleplerini kamuoyu ve ilgililere saygıyla sunarız. Gelecek hafta cumartesi saat 12:30’da buluşmak üzere Allah’a emanet olunuz.

Akyazı adalet ve özgürlükler platformu adına

Mazlumder Akyazı Şube Başkanı

Mahmut ALEMDAR

Bir cevap yazın