İşgalin çözümü BM değil direniştir!

Şam’da bulunan Filistin direniş grupları, Abbas yönetiminin diğer gruplarla istişare etmeden, Filistin halkının özgürlük ve dönüş taleplerini hesaba katmadan, ulusal uzlaşıya varmadan BM’ye gitmesinin düşmanla sürdürülen başarısız görüşme sürecini tekrarlamaktan başka bir şey olmadığını belirttiler.

Genel başkan, sekreter ve liderlerin katılımıyla dün bir araya gelen direniş grupları, toplantıdan sonra yaptıkları ortak basın açıklamasında, bu durumun kapsamlı bir değerlendirme yapmayı, halkın tercihlerine geri dönmeyi ve önceliklerini öne çıkarmayı zorunlu kıldığını belirterek şu ifadelere yer verdiler:

“Filistinlilerin veya Arapların yapacağı bir girişimin Filistin halkının ulusal ve tarihi hak ve sabiteleriyle çelişmemesi gerekir. Bu hakların başında kuşkusuz dönüş hakkı, başkenti Kudüs olacak bağımsız Filistin devleti hakkı gelmektedir. Filistin halkı, hak ve hukukunu yok saymadan özgür Filistin toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurulması için mücadele etti ve mücadeleyi hâlâ sürdürüyor.

Ulusal hedefleri gerçekleştirecek biricik yol, işgal rejimine karşı sürdürülen direniş ve cihattır. Abbas yönetimi BM’ye giderek Siyonist rejimin Yahudiliğini onaylatacağı gibi, FKÖ ve özgürlük sürecini de olumsuz yönden etkileyecektir.”

FİLİSTİN ENFORMASYON MERKEZİ

Bir cevap yazın