Militarist değil sivil anayasa

Kocaeli Sivil Anayasa Platformu 21.ay basın açıklaması 1 Ekim 2011 tarihinde İzmit Yürüyüş Yolu’nun ile Fethiye caddesinin kesiştiği noktada yapıldı.Basın açıklamasını Eğitim Bir sen Kocaeli Şube bşk. Halil İbrahim Keleşoğlu yapacakken, önemli bir işi çıkması sebebiyle Şube sekreteri Zeki Koyun yaptı.

BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

Değerli halkımız ve basın mensupları, Kocaeli Sivil Anayasa Platformunun 21.ay basın açıklamasına hoş geldiniz.

Yeni anayasada, oligarşinin, darbecilerin, cuntacıların ağırlığını koyarak, sivil görünümlü gizli bir darbe anayasası yapmasına engel olmak ve halkın bu konudaki taleplerini dile getirmek için 2 yıldan beri bu meydanlardayız. Yeni ve sivil anayasa uygulamaya konulana kadar da, bu meydanlarda olmaya, halkın talebelerini dile getirmeye devam edeceğiz. İnanıyoruz ki sivil anayasa, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal yönden inkişafının çok önemli bir dönüm noktası olacaktır. Bu aşamada dikkat edilecek en önemli konu yeni anayasanın, minik azınlığın dayatmalarıyla değil, ülkemizin tüm kesimlerinin rıza ve onayıyla yapılmasıdır. Halkı yok sayarak, cumhuriyet ve demokrasi görüntüsü altında, gizli ve karanlık krallıklarını devam ettirip, halkı aklı ermez bilerek, dışlayarak ve aşağılayarak, kendilerine kul-köle sananlar karşısında; halk olarak, hak, hukuk, ahlak, özgürlük ve erdem temeline dayalı yeni, sivil bir anayasa talebimizin sonuna kadar arkasında olacağız.

Ülkemizde, sivil, özgürlükçü, insani değerlere saygılı bir anayasaya sahip olana kadar, bu karalığımızdan vaz geçmeyeceğiz. Demokrasi konusunda ne kadar inatçı olduğumuzu herkesin bilmesi gerekir. Bu ülkenin Türk’üyle, Kürt’üyle, Çerkez’iyle, Alevi’siyle, Sünni’siyle, İslamcısıyla, solcusu ve sağcısıyla, hep birlikte huzur, barış ve özgürlük dolu bir gelecek adına, yıllardır hepimizi mağdur eden Ergenekon Zihniyeti karşısında, birlik olup, sivil anayasa konusunda birbirimize destek olmalıyız. Bu ülkenin farklı inanan ve düşünen renkleri olarak bunu başarmak durumundayız. Yeni sivil anaysa, eğitiminde demokratikleşmesine ve özgürlükçü olmasına yön vermeli ve eğitimi militarizmden tamamen arındırılarak sivilleştirilmelidir. Eğitimin, özgürlükçü sivil bir yapıda olması, anayasada temel kural olarak yer almalıdır. Yeni sivil anaya da devlet kurumlarının görev sınırları net ve şeffaf olmasına özen gösterilmeli, Eğitimciler eğitimciliğini, Askerler askerliğini yapmalıdır. Eğitim kurumları militarizmin değil, özgürlüğün kalesi olmalıdır. Üniversitelerdeki kılık kıyafet özgürlüğü, yeni anayasa ile net bir şekilde teminat altına alınmalı ve bu özgürlük, eğitimin her kademesine yansımalıdır.Türkiye yasaklar değil, çağa yakışır şekilde özgürlükler ülkesi olmalı, eğitim her kademesine kılık kıyafet özgürlüğü getirilerek, öğrenci velileriyle, vatandaşla, öğretim görevlileri ve güvenlik küvetleri arasındaki sürtüşmelere son verilmelidir. Bu konuda yeni çıkacak anayasada, eğitimde kılık kıyafet özgürlüğünün sağlanacağına dair başbakanın sözü vardır, halk olarak sözünün arkasında durmasını bekliyoruz. Kılık kıyafet konusundaki yasaklarla, halkı devlete düşman haline getirmek çok yanlıştır. Devlet, minik bir azınlığın ideolojisi ve yaşam sitilini halka dayatması için değil, halkının mutluluğu için var olmalıdır.. Vatandaş özgür yaşatılmalıdır ki devlet yaşasın. Basın açıklamamıza burada son verirken katıldığınız ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.

KOCAELİ SİVİL ANAYASA PLATFORMU adına

Zeki Koyun

Memur-Sen İl Temsilcisi

Bir cevap yazın