Kocaeli 338. hafta: Kesintisiz eğitime son verilsin!

Başörtüsüne Özgürlük basın açıklamalarının 338.’si  İzmit (Sabri Yalım) İnsan hakları Parkında yapıldı.Basın açıklamasını KOCAELİ (KARTEPE) İNSAN HAKLARI ve DAYANIŞMA DERNEĞİ üyesi Behlül METİN okudu.Konusu 28 Şubat ürünü 8 senelik kesintisiz eğitim ve bunun çocuklar üzerinde yarattığı tahribatdı.

BAŞÖRTÜSÜNE ÖZGÜRLÜK 338.HAFTA BASIN AÇIKLAMASININ TAM METNİ:

Değerli halkımız ve basın mensupları, 337.hafta basın açıklamamıza hoş geldiniz.

28 Şubat Askeri vesayet rejimi ürünü olan ve hala uygulanmakta olan, çağdışı ve bilimdışı, 8 yıllık kesintisiz eğitim sistemine derhal son verilmesini istiyoruz. 75 milyon halk 3 – 5 , darbeciden ibaret olan küçük azınlığın dayattığı kararlara, daha ne kadar mahkum olmaya devam edecek? Halkın, % 50 gibi büyük bir çoğunlukla seçtiği vekiller, bu askeri vesayet rejimi dayatmalarının sürmesine daha ne kadar göz yumacak?

1997 yılına kadar 5+3 şeklinde olan eğitim sistemi, 1997 yılı 28 Şubatında hangi ihtiyaç gereği olarak uygulamaya konmuş ve eğitim sistemini sarsacak bir değişikliğe gidilmiştir?. Herkes şunu çok iyi bilmektedir ki, 8 Yıllık kesintisiz eğitim bir ihtiyaçtan doğmamıştır. Halk, Refah Partisini iktidar yapınca paniğe kapılan oligarşi, faturayı bu konuda en büyük pay sahibi gördüğü İmam Hatip okullarına kesmiştir. İmam Hatiplerin Lise kısımlarında okuyanlarının, katsayı adaletsizliği ile üniversiteye girmesine engel olunurken, orta kısımlarını da kapatıp, devre dışı bırakmak için, çağdışı Kesintisiz 8 Yılık Eğitim sistemi dayatılmıştır.

28 Şubat Cuntacılarının ısrarla söyledikleri bir cümle vardı, “8 Yıllık Kesintisiz Eğitimden amaç, tek tip insan yetiştirmek.” Hitler Almanya’sının benzeri faşist, çağdışı ve gerici bir anlayış ne yazık ki , halktan hiçbir desteği olmayan minik azınlık tarafından, bu ülkede baskıyla ve yeri geldiği zaman namlunun ucunu gösterilerek, tehditle dayatılmıştır. Gözdağı vermek için Sincan’da tanklar yürütülmüştür. Bu faşist anlayışı lanetliyoruz. Tek tipçi , çağdışı anlayış, hiç bir zaman medeni, demokratik ve uygar ülkelerde uygulanamaz. Bu olsa olsa, Afrika Muz Cumhuriyetlerinin anlayışı olabilir. Görüyoruz ki artık, oralarda bile bu anlayış kalmadı. Fakat bizim ülkemizde, bu yamyamlık hala piyasada dolaşıyor.

Bu gerici kafaların, bilimdışı ve pedagojik kurallara ters düşen 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim dayatması sonucunda, birinci sınıfa giden 7 yaşındaki bir çocukla, 8’inci sınıfa giden 14- 15 yaşındaki çocuklar, aynı mekanda, aynı bahçede, aynı koridorlarda eğitim görmektedir. Bunun doğurduğu sakıncaları her veli bizzat yaşayarak görmektedir. Büyük sınıflarda okuyan çocuklar, küçükleri dövmekte, haraç çeteleri oluşarak, küçükleri okul dışında haraca tabi tutmakta, tacizler oluşmakta ve büyükler edindikleri kötü alışkanlıkları, aynı ortamı paylaştıkları küçüklere aktarmaktadırlar.

Resmi kurumlarca ve araştırma şirketlerince yapılan bilimsel istatistikî araştırmalara göre, Türkiye’de her 12 gençten birisinin çete üyesi olduğu, sigara kullanma yaşının son yıllarda düşerek 10’a, alkole başlama yaşının 11’e ve uyuşturucu ile tanışma yaşının 12’ye indiği tespit edilmiştir. Bunlar son 10 yılda olmuştur. İşte 28 Şubat askeri vesayet anlayışının, 3-5 darbecinin, İmam Hatip okullarının orta kısımlarına engel olacağım diye, bu halka dayattığı 8 Yıllık Kesintisiz Eğitim sisteminin çocuklarımızı getirdiği nokta bu!.. Buna hangi akıl ve vicdan sahibi veli rıza gösterir?

Yapılması gereken şey, hiç bir bilimsel mantığı bulunmayan bu çağdışı eğitim sistemine son verip, en kısa sürede 5+3 gibi veya, 1+4+4 gibi bilimsel, çağdaş, pedagojiye uygun eğitim sistemine geçilmesidir. Çocuklarımızın ruh ve beden sağlığı için, sağlıklı nesiller yetiştirmek için, zararın neresinden dönülürse kârdır.

Yetkililere sesleniyoruz! Halk sizi, % 50 oyla oranıyla seçip, meclise gönderdi. Bu askeri vesayet ürünü, çağdışı, gerici, bilimsellikten uzak eğitim sistemini değiştirmek için daha ne bekliyorsunuz? Büyük çocuklarla, küçük çocukların bir arada eğitim görmesinin doğurduğu sonuçlar, çeteleşmenin artması, sigara ve alkol alışkanlığı, uyuşturucu kullanma yaşının düşmesi, sizleri rahatsız etmiyor mu? Sizin çocuklarınız yok mu?

Halk olarak size çağırıda bulunuyoruz! Artık bu 3-5 darbeci zihniyetten çekinmeyi ve korkmayı bırakın! Bunların faşist uygulamalarına son verin! Korkmayın! Halk olarak arkanızda biz varız! Artık, Hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Bu halkın selameti, gençliğimizin kurtuluşu için, bunların çağdışı uygulamalarına derhal son verin! 28 Şubat dönemi askeri vesayet anlayışı uygulamaları ile yaşamak istemiyoruz! Sizleri, önümüzdeki eğitim döneminde, daha fazla geç kalmadan, bu değişikliği yapmaya davet ediyoruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ederiz.

KOCAELİ (KARTEPE) İNSAN HAKLARI ve DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYESİ

Behlül METİN

Bir cevap yazın