Konya 213.hafta: Küresel sömürüye küresel bir başkaldırı

Sosyal olaylarda sebep sonuç ilişkisinin her zaman aynı olmadığını biliyoruz. İki kere iki her zaman dört etmiyor sosyal olaylarda… Amerika, Arap Baharı’ndan, Amerikan rüyası, Amerikan yazı devşirmek isterken Amerikalı gençler için bir özgürlük rüyasına dönüşüverdi Arap Baharı.

Mısır’ın tahrir meydanını kendilerine örnek alan Amerikalı gençler sömürüye ezilmişliğe, kapitalizme kazan kaldırdılar. Kapitalizmin simgelerinden olan ‘’Wall Street’’i tahrir meydanına döndürdüler. Amerika’nın sivil 11 Eylül’ünü gerçekleştiriyorlar. Küresel sömürüye küresel bir başkaldırı ilan ediyorlar. Amerikan halklarındaki bu başkaldırıyı destekliyor, onların bu onurlu tavırlarını buradan selamlıyoruz.

Ülkemizde mülteci olarak bulunan çeçen direnişinin komutanlarının suikastle öldürülmeleri pek çok soru işaretini ve gizli, tezgâhlarla ilgili fikirleri akla getirdi. Kimlikleri tespit edilen bu katillerin Rusya’dan talep edilip edilmeyeceği meselesi gizli ilişkileri deşifre edecek niteliktedir.

Zalim Kadirov yönetimini ziyarete gidip ülkemizde onun propagandasını yapanların bu katillerle çıkan fotoğrafları bu katliamın Türkiye içerisindeki ilişkileri hakkında soru işaretlerini daha da arttırmaktadır. Katil Kadirov yönetiminin gösterişli binalar ve büyük şovlarla sürekli yaptığı propagandalara bir yenisi daha eklenmiştir. Kadirov’un doğum gününe katılan Belediye başkanı ve partili yöneticilerin yeni ve eski katillerle fotoğraf çektirip çektirmeyecekleri merak konusudur.

Kafkas modernizminin Türkiyeli sivil toplum örgütleri tarafından organize ve finanse edildiği iddiası bir gerçek midir? Ya da sivil toplum örgütleri bu oyunda kullanıldıklarını farkında değiller midir? Yeni Kafkas baharının Türkiyeli sivil toplum örgütlerinin eliyle gerçekleşeceği iddiası ne kadar hakikattir? Bu sivil toplum kuruluşları bu konuda herhangi bir açıklamada bulunacaklar mıdır?

Kafkasların diktatörlükle yönetilen ülkelerinden olan Azerbaycan’daki Müslümanlara ve onların değerlerine yönelik baskılar hızla artmaktadır. Başörtüsü mücadelesi veren aydınların cezalandırılarak hapsedilmeleri utanç vericidir.

Bu onurlu direnişi ve onların önderlerini selamlıyor, mücadelelerinin haklı ve zaferle sonuçlanacak bir mücadele olduğunu yineliyoruz.

Emperyalist batının kanlı elleriyle Müslüman coğrafyalar üzerindeki açıklamalarına önce elini temizle diyoruz. Ondan sonra iddialarını dinleyebilir, konuşabiliriz. Cezayir’de milyonların ölümünden sorumlu Fransız devleti başka iddiaları diline alabilecek bir devlet değildir. Kendi mazisinin kirliliği şuanda yapmış olduğu zulümler, adalet ve haklar hakkında konuşma yetkisini elinden alır.

‘’Sen önce Amerika’nın piyonu, işbirlikçisi olarak işgal ettiğin, destek verdiğin yerlerden çekil!’’ demezler mi? Ne çabuk unuttun Ruanda’yı oradaki katliamlarını adam hiç aynaya bakmaz mı?

Adalet ancak adil insanların eliyle gerçekleşir!

Adaletin gerçekleşip tevhidin hakim olduğu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 214. Haftada buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

Bir cevap yazın