Müftüoğlu: Arap Baharı’nda Anti-Emperyalist Söylem Yok!

İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı’nın düzenlemiş olduğu konferansta konuşan Atasoy Müftüoğlu, “Bugün Müslümanların çok önemli bir problemi var fakat bu problemden daha da vahim olan durum Müslümanların problemin farkında olmamasıdır. Bizlerin öncelikle bu durumun vahametini kavramamız gerekmekte. Bu konuda düşünmenizi tavsiye ederim.” dedi.

Atasoy Müftüoğlu, bölgedeki gelişmeleri ise şöyle değerlendirdi:

Ilımlı İslam ve Ortadoğu Olayları Emperyalizmin Yeni Versiyonudur

Sömürgeciler İslam’ı sömürgeleştirmeye çalışıyorlar. On beş gün önce modern zamanın en büyük düşünürü kabul edilen Habermas, Avrupa Birliğinin düştüğü kriz ortamı ve Avrupa’nın gelecekle ilgili alternatifsizliği konulu bir toplantıda itiraf gibi şu cümleyi sarfediyor: Gelin demokrasinin namusunu kurtaralım. Bu itiraf çok doğal zira demokrasinin halka hiçbir şey vermediği halkın ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı herkesin malumu.

Demokrasi yapısı itibariyle çetelere ve halk içindeki örgütlere muhtaç bu yüzden demokrasi çetelerin güç odaklarının rahatlıkla kontrolüne girebilmektedir. Bu doğal sonucun ortaya çıkmasında kuşkusuz demokrasinin sayılara olan bağımlılığı etkilidir. İlginçtir namusu kirlenen demokrasiyi İslam dünyasına ihraç ediyorlar.

Tunus, Libya, Mısır’da sokaklara dökülen insanların yegane isteği demokrasi. Kimse İslami bir yönetim istemiyor, çünkü insanların zihinleri İslam’ın yönetemeyeceğine insanların sorunlarını çözmede yetersiz kalacağına ikna edilmiş.

Arap Baharı denen bu hareketlerde tek bir Anti Emperyalist ses yükselmedi. İstekler pragmatik ve demokrasi eksenli istekler. Ben Libya’yı kurtulmuş olarak görmüyorum aksine Libya yeniden sömürgeleştirildi. Kuşkusuz Kaddafi’nin zalimliği ayrı bir tartışma konusudur buna benim de bir itirazım yok, fakat bugün Libya’da yönetime gelen insanlar CIA ajanları. Libya’yı ABD, İngiltere, Fransanın sömürgesi haline getirdiler. Bu insanlar Sırbistan’da özellikle eğitildiler.

Küresellik biz farkında olmadan bize nüfuz ediyor ve bizi dönüştürüyor. Libya’ya ilişkin ne kadar korkunç emperyal bir kuşatma olduğunu medyadan öğrenemezsiniz. Ancak araştırarak görebiliriz.”

Bu gün seküler batının amacı İslam’ı tepkisiz, zararsız her kalıba girebilen bir forma dönüştürmektir. Örneğin The Middele East Forum; Ortadoğu’da Radikal İslam’la savaş, konusuyla ilgileniyor. İsrail’in Filistinliler tarafından kabulü için çalışıyor.

Batının en büyük derdi;

– İsrail’le ilişkiler nasıl olacak

– Nasıl bir ekonomik sistem olacak

– İran’la nasıl ilişkiye sahip olunacak, konularıdır.

Küresel sistemin bugün Türkiye’ye bu denli ilgi duymasının sebebi de hem seküler bir sisteme sahip olması hem de kapitalist bir ekonomiye sahip olmasıdır. TV’lerde pek çok Middele East Forum maaşlı uzman görünümlü insanın Ilımlı İslam’a ikna için dil döktüğünü görüyoruz.

Bugün İslam aleminde faaliyet gösteren Pentagon destekli bir çok düşünce kuruluşu vardır. Baktığımızda bu düşünce kuruluşları bağımsız bir görüntü çizseler de Amerikan düşünce kuruluşları ve Pentagon tarafından Ilımlı İslam ve demokrasiyi desteklemek için çalışma yaparlar. Ayrıca pentagon destekli yeni bir tefsir çalışmasının olduğunu bilmekteyiz. Bu tefsir çalışmasının da amacı Ilımlı İslam algısını meşrulaştırmak.

Ilımlı İslam Müslümanları ulusal devlete, cemaate kısacası her şeye itaate zorlamaktan başka bir şey yapmıyor. Pasif edilgen bir İslam algısı oluşturulmak istenen. İtaate endeksli…

Propaganda mekanizmasına kapılıyor insanlar.  Sayıyı çoğaltmak için her türlü metot meşru sayılıyor. Türkiye’den gemiler dolusu zekat infak Amerika’daki siyasilerin seçim çalışmalarını finanse ediyor. Bir toplum hikayeden medet umar hale gelmişse çok kolay sömürgeleşebilir. Benim Neo -Nurculuk dediğim bu akım İslam toplumlarını sömürüye açık hale getiren,zihinleri iğdiş eden ve kendisi dışındaki tüm anlayışları düşman gören bir anlayışa sahip.Sayıları ve paraları çoğaltmakla meşguller.Bu tehlikeye karşı hepimizsin uyanık olması gerekiyor. İslam tekdüze değildir. Biz Müslümanların nassları temel ilkeler kabul ederek zihnini açık tutması gerekmektedir.”

 

Bir cevap yazın