Sakarya Dayanışma Derneği’nde Kur’an Çalışmalar​ı sürüyor

Sakarya Dayanışma Derneği’nin 10 yıldır düzenli olarak sürdürdüğü Kur’an Çalışmaları nüzul sırasına göre surelerin anlamlarının tartışılmasıyla devam ediyor

Kur’an’ı anlama çabasına katkı sağlamak ve insanların vahyin mesajı üzerinde daha sistemli düşünmesine yardımcı olmak amacıyla Sakarya Dayanışma Derneği bünyesinde yapılan Kur’an Çalışmaları, kış programıyla devam ediyor. Surelerin nüzul sırasına göre okunarak, anlamları üzerinde durulan çalışmada farklı tefsir kaynaklarının yaklaşımı ele alınıyor ve ayetlerde anlatılmak istenen temel mesajın nasıl daha doğru yorumlanabileceği sorusuna cevap aranıyor.

Çalışmaları yürüten Kadrican Mendi, “Kur’an okumalarımızla hayat kitabımızın nasıl bir Allah, peygamber ve kitap tasavvuru inşa ettiğini anlamaya çalışıyoruz. Geleneksel yorumların ve detaycı-parçacı tartışmaların içinde ana mesajın kaybolmasına karşı vahyi tevhid ve adalet mücadelesi bütünlüğü içinde değerlendirmeyi daha doğru buluyoruz. Bu şekilde Kur’an bugünümüze dair bir rehber ve İslam düşüncemize temel bir kaynak teşkil ediyor.” şeklinde konuştu.

Bir cevap yazın