Fitne, dindarla müminleri birbirinden ayırır

Dayanışma-Der Kış Dönemi Kur’an Çalışmaları kapsamında yapılan Nahl Suresi dersinde sabır, ilim ve fitne kavramları ile surenin bu konularda nasıl bir mesaj verdiği konuşuldu

Sakarya Dayanışma Derneği, Kur’an Çalışmalarına devam ediyor. Nüzul sırasına göre işlenen derslerde Nahl Suresi’nin 33.-62. ayetleri işlendi. Surede Mekke’nin tahrif edilmiş inançlara sahip dindar toplumunda doğru bir Allah tasavvurunun inşa edildiğini belirten Kadrican Mendi, ayetleri okurken öne çıkan sabır, ilim ve fitne kavramları üzerinde durdu. Kur’an’daki sabır kavramının genel bağlamda direnmek anlamını içerdiğini ifade eden Mendi, “Sabır başa gelenlere yapacak bir şey olmadığı düşüncesiyle boyun eğmek değildir. Sabır, doğru bildiği yeri terk etmemektir. Örneğin, Allah’ın Resulü, Mekki dönemde birçok girişimlerde bulunuyor, açılımlar yapıyor ama ilk aşamada çoğu zaman istediği sonuçları alamıyor, yani başarıya ulaşamıyor. Fakat çabasından vazgeçmeyerek sabırda diretiyor. Mekki dönemdeki sabır anlayışı bu yönüyle istenen başarı elde edilemediğinde dahi direnmeye devam etmek gerektiğini ortaya koyar, bugünkü gibi pasif kalarak adeta başa gelene katlanma gibi bir anlam içermez.” dedi.

Bilgi “keşf” yoluyla elde edilmez

Nahl Suresi işlenirken gündeme gelen bir diğer konu ise ilim meselesi idi. Kur’an’da bilginin kaynağı hakkında zahir ya da batın gibi ayrımlar olmadığına dikkat çeken Kadrican Mendi, vahyin bildirdiği bilgi ve müşahede aleminde duyularımızla algıladıklarımızdan oluşturduğumuz bilginin dışında keşf yoluyla elde edilebilecek bir bilgiden bahsedilmediğini söyledi. “Vahiy, temel kavramlar (vahiy, tevhid, şirk, nübüvvet, ilahlık, kitab) ve konularda gerekli bilgiyi verir. İnsanları da akletmeye, tefekküre çağırarak dikkatlerini müşahade alemine yöneltir. Sadece belli insanlara nasip olabilecek, akledilerek mahiyeti kavranamayacak, müşavere edilemeyecek bir bilgi kaynağına bahsetmez. Böylece bilginin kaynağı üzerinde iktidar kurulmasına da mani olarak, herkesi akletmeye, düşünmeye, öğüt almaya davet edip, sorumlu tutar. Kur’an da bu açıdan zikirdir, yani anlayarak tartışarak, düşünerek ve istişare ederek hatırlamak, hatırlatmak…” 

Fitne bir imtihandır

Son olarak fitne kavramına değinen Kadrican Mendi fitnenin, gerçek altını hilelisinden ayırt etmek için ateşe tutma anlamına da geldiğini ve bu sebeple insan davranışlarının gerçek mahiyetini ortaya çıkarma açısından fitnenin önemli bir imtihan olduğunu söyledi. Mekki dönemde de Hz. Peygamber’in çıkışının yerleşik söylemi ve mevcut düzeni bozduğunu, insanların da davranışlarını bu çıkışa göre gözden geçirmek zorunda kaldığını belirten Mendi, böylece dindarlarla müminlerin birbirinden ayrıldığı bir süreç yaşandığını belirtti. “Sistemi sorgulamayan, statükoya karşı çıkmayan, düzene karışmaksızın yaşayan ve dini psikolojik bir rahatlama aracına dönüştüren dindarlar, bir fitneyle karşılaştığında hemen kolay yolları salık verir, uzlaşma yolu ararken, müminler direnerek sabretmeyi tercih ederler. Dolayısıyla fitne, ortalama dindar ile özünü koruyacak müminlerin birbirinden ayrıldığı bir imtihan sürecine dönüşür.” dedi.

 

 

Bir cevap yazın