Her Peygamber, kurulu düzene karşı gelir

Sakarya Dayanışma Derneği’nin Kitap-Kritik programında ele alınan “Kur’an ve Siyaset” kitabında Hz. Peygamber’in siyasal bir çabaya Medine’de değil Mekke’de başladığı vurgusuna dikkat çekildi

Abdülkadir Hamit’in Türkçe ilk baskısı “Mekke Döneminde Siyasi Düşünce Metodolojisi” adıyla Ekin Yayınları tarafından yapılan ve şu an okurların İnkılâp Yayınlarından “Kur’an ve Siyaset” başlığıyla ulaşabileceği kitabı, Sakarya Dayanışma Derneği’nde düzenlenen programda tartışıldı. Kitap-Kritik programında konuşan Beytullah Önce, Mekke’nin akide inşası odaklı bir dönem olduğu iddiasına karşı yazarın Araf suresi ve siyerden örnekler eşliğinde getirdiği eleştirileri ele aldı. “Tevhid esaslı inanç sistemi ilk insandan ve toplumdan kalma beşeri bir mirastır. Peygamberler, insanların hayatına egemen olan sistem bozulduğunda, tevhidi görüş bulanıklaştığında devreye girmişlerdir. Bilindiği gibi resullerden önce ifsad yaygınlık ve meşruiyet kazanabilmek için dini bir görünüm kazanmaya, yönetim erkince temsil edilmeye başlar. Bu yüzden her resul, tevhid mesajını getirdiğinde söylemini doğrudan iktidar meselesine yoğunlaştırmıştır.” dedi.

Mesele iktidara ilişkindir

Tevhid mesajının adil bir yönetimi de içerdiğine dikkat çeken Beytullah Önce, yazarın görüşlerini şöyle özetledi: “Her resul, kurulu düzendeki siyasal egemenliğin meşruiyeti tartışmaya açar, vahiyle irtibatını koparmış yönetim anlayışını reddeder. Bunun anlamı basitçe şudur: Her resul, egemenliğin Allah’a ait olduğu bir devlet kurma misyonuyla gelir. İnsanlar da tevhidi yeryüzüne egemen kılma misyonu açısından resullerin halifeleridir… Örneğin Hz. Musa’nın temel misyonu kavmini ezilenler statüsünden kurtarmak, Firavun’un Mısır’daki müstekbir düzenini alaşağı etmek ve böylece egemenliğin Allah’ın olmasını sağlamaktı.” dedi. “Hakka dayalı adalet ilkesini egemen kılmak, iktidar mücadelesini ve bunun sonucunda İslam iktidarını kurmayı gerekli kılar” diyen Beytullah Önce, bu noktada yazarın “ümmet, kitab ve devlet ilintisi mantıki bir zorunluluktur” önermesine katıldığını ifade etti.

 

 

 

Bir cevap yazın