Öğretmenler Eğitimdeki Dönüşümü Konuşacak

Platform tarafından yapılan açıklamada panelin maksadı şöyle izah ediliyor:

Memlekette bir süredir yapılmakta olan eğitim tartışmalarının esas muhataplarından biri olan öğretmenler yok sayılmakta, çözüme yönelik önemli önerileri yahut ufuk açıcı fikirleri olabilecekken bir kenara itilmektedir. 4+4+4 tartışmaları, somut sorunlar ve veriler büyük ölçüde göz ardı edilerek ideolojik hesapların, hezeyanların içinde ve memlekette her tartışmada hakim olan kamplaşmanın ruh haliyle yapılıyor. Üstelik meselenin ana muhataplarından biri olan öğretmenler hesaba katılmıyor. Teknik ya da ideolojik tartışmaların patırtısında maarif meselesinin esasları ne yazık ki konuşulamamaktadır.

Hayatın tümünde olduğu gibi eğitim alanında da büyük bir eşitsizlik sürdüğü halde mesele, hak ve adalet temelinde değil, tarafların yarım haklı oldukları bir kamplaşma temelinde tartışılıyor.

Paneli, çoğu yazar kimliği de olan öğretmenlerimizle yapıyoruz. Edebiyatımıza ve düşünce dünyamıza katkıları olan bu yazarların eğitim meselesi hakkında esaslı fikirlerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu kişilerin bir araya gelmelerinin ve söz üretmelerinin önemli olduğu kanaatindeyiz. Ayrıca eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin dolayısıyla tüm toplumun derdiyle dertlenen, kendi siyasal pozisyonlarından sendikal mücadele veren kimi öğretmen arkadaşlarımız da meselenin önemli bir muhatabı olarak panelde yerini almıştır.

Memlekette kimlikler üzerinden yapılan siyaset ve bunların yeri olan parti, sendika vb. yapılar ne yazık ki adalet talebini yerine getirmekten hayli uzaktır. Oysa kimlikler üzerinden ayrışmak değil hak ve adalet temelinde birleşmek gerekir. Bu açıdan memleketin farklı kesimlerinden insanların bir araya gelmesi, istişare etmesi hem bereketli bir tartışma sürecini başlatacak hem de barışa ve adalete katkı yapacaktır.

Bu niyetlerle, meseleyi araçsallaştırmadan sahiden tartışmak ve konuşmak istiyoruz.

14 Nisan 2012 Cumartesi, Saat 14:00 – 17:30

Yer: Siyasal Vakfı, Şehzade Sıbyan Mektebi

Adres: Kalenderhane Mah. Darulelhan Sok. No: 8 Vezneciler, İstanbul

Tarif: Şehzadebaşı durağının yanından, Şehzade Camii’nin köşesinden Dede Efendi Caddesine girin. Vakıf, caddede az ilerde sağda.

 

Bir cevap yazın