SADAKAT’in yeni anayasa kampanyasına destek olun!

Sakarya ilinde faaliyet gösteren Sakarya Dayanışma ve Kardeşlik Topluluğu (SADAKAT) adı altında üst çatı platform olarak bir araya gelmiş bulunan sivil toplum örgütleri, yeni anayasa tartışmalarına olumlu katkı sunmak amacıyla, kendi aralarında istişarede bulunarak bir metin oluşturdu ve kamuoyu ile paylaştı.

Sivil toplum kuruluşlarının yeni anayasa hakkındaki görüş ve önerileri 30 NİSAN 2012 tarihine kadar TBMM Yeni Anayasa Komisyonu’na gönderilebilecektir.

Komisyon gönderilen görüşleri istatistiki verilerle tutmakta, gelen görüşlerin sayısına göre yeni anayasaya zemin hazırlanmaktadır. Meclis Komisyonun nazarında muhtevadan ziyade gönderilen tekliflerin sayısı önem arz etmektedir.

Beğenip kabul ederseniz, SADAKAT tarafından hazırlanan VE AŞAĞIDA YER ALAN metni ya da kendi görüşlerinizi içeren yeni bir metni aşağıdaki yolu izleyerek TBMM Yeni Anayasa Komisyonu’na gönderebilirsiniz.

1.YOL: Kişisel Teklif Göndermek

https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/gorusgonder.aspx linkini tıklayınız. (Linke tıklayınca bir pencere açılacak.)

2. Açılan sayfaya TC Kimlik Numaranızı yazınız ve sorgulayınız.

3. Yeni sorgulama sayfasına şahsi bilgilerinizi yazınız.

4. Açılan sayfada seçiniz kısmından ilgili kısmı (HAKLAR VE ÖZGÜRLÜKLERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER)işaretleyiniz:

5. VE Aynı sayfada görüşleriniz kısmına ya görüşlerinizi yazınız, ya da görüşleriniz kısmına SADAKAT’İN hazırladığı ve AŞAĞIDA TAM METNİ BULUNAN TALEPLERİ kopyala–yapıştır ile yapıştırınız.

ya da SADAKAT’İN hazırladığı aşağıdaki metni bir WORD dosyasında bilgisayarınıza kaydettikten sonra belgeyi GÖZAT kısmına dosya olarak ekleyiniz.

 

6. Sonra RESİMDEKİ KARAKTERİ GİRİNİZ kısmını Büyük küçük harfe dikkat ederek giriniz 

ve GÖRÜŞÜNÜ GÖNDER kutucuğuna tıklayınız.

 

7. İsminizi GÖRÜŞ BİLDİR kısmından kontrol edebilirsiniz.


 

2.YOL: Dernek ve Vakıf adına teklif göndermek

Bunun için TBMM sitesinde yer alan yenianayasa@tbmm.gov.tr mailine SADAKAT tarafından hazırlanan bu metni gönderiniz.

Yukarıdaki işlemleri her aile bireyiniz için ayrı ayrı yapabileceğiniz gibi arkadaş, dost, komşu ve yakınlarınıza da tavsiye edebilirsiniz.

 

SADAKAT’İN HAZIRLADIĞI YENİ ANAYASA ÇALIŞMASININ TAM METNİ. 

(Bu metni kopyala-yapıştır yöntemiyle doğrudan kutuya ekleyebilir yada ekli dosya olarak göndermek için bilgisayarınızda bir WORD sayfasına SADAKAT adını vererek kaydedebilirsiniz.)

 

YENİ ANAYASADAN BEKLENTİLERİMİZ

Aşağıda isimleri ve açılımları yazılı Sakarya ilinde faaliyet gösteren Sakarya Dayanışma ve Kardeşlik Topluluğu (SADAKAT) adı altında üst çatı platform olarak bir araya gelmiş bulunan sivil toplum örgütleri, yeni anayasa tartışmalarına olumlu katkı sunmak amacıyla, kendi aralarında istişarede bulunarak bir metin oluşturmuş ve kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görmüştür

Mevcut Anayasa 1980 askeri darbe ve sıkıyönetim döneminde, olağanüstü koşullar altında hazırlanıp kabul ettirilmiştir. Bu nedenle Yeni anayasa metni, geçmiş dönemi referans almadan, hiçbir ön şart ve koşul dayatmadan hazırlanmalıdır. Yeni Anayasa; tarafsız, hak ve özgürlükleri herkes için koruyan, geliştirmeyi amaçlayan bir yapıya sahip olması gerekmektedir.

SADAKAT olarak; Yeni Anayasa’nın can güvenliğini, inanç hürriyetini, akıl emniyetini, nesil emniyetini, mal güvenliğini mutlak olarak sağlaması temelinde, şekillenmesini istiyoruz. Bu ana ilkeler çerçevesinde beklentilerimizi kamuoyunun dikkatine sunarız…

1- DEVLET TARAFSIZ OLMALI :

Devlet, belli bir görüş doğrultusunda toplumu değiştirip dönüştüren bir araç değil, aksine ırklar, dinler, ideolojiler, değerler ve inançlar karşısında eşit yakınlıkta duran “tarafsız bir hakem” olmalıdır.

Yeni anayasada, Kemalizm ile bu ideolojiyi besleyen “Atatürk milliyetçiliği” ve “Atatürk ilke ve inkılâpları” gibi kavramlara yer verilmemelidir. Her türlü ayrımcılığı reddeden, farklılıkları kabul eden, hak ve özgürlükleri koruma ve yaşatma temelinde ilkesel ortaklık vurgusunun yapıldığı bir başlangıç kısmı olmalıdır.

2- DEĞİŞTİRİLEMEZ HÜKÜM OLMAMALI :

Anayasa metinleri kutsal metinler değildir. Herhangi bir kutsallık atfedilemez. Değiştirilemez herhangi bir hüküm anayasa kuralı olamaz.

3- ÇOĞULCULUK VE ÖZGÜRLÜK ESAS OLMALI :

İnsanların farklılıklarını yaşama ve farklılıklarıyla var olma hakkını baskı altında tutan tek tipleştirici Anayasa yerine; etnik, din, dil, kültürel ve diğer farklılıkları reddetmeyen, her türlü farklılığa var olma hakkı tanıyan, varlıklarını idame ettirmelerini destekleyen, bunun için gerekli tedbirleri alan hükümler yer almalıdır.

4- VATANDAŞLIK TANIMINDA VE ÜLKE İSMİNDE BİR IRK VURGUSU OLMAMALI :

Türk veya diğer etnik kimlikler ile diğer farklı kimlikler arasında ayrımcı unsurları esas almayan bir vatandaşlık tanımı olmalıdır. Farklı kimlikleri, vatandaşlığın kazanılması veya kaybedilmesinde esas almayan, farklı kimliklerin bir arada yaşamasını mümkün kılan hukuki bir bağ olarak “Anayasal Vatandaşlık” temelinde vatandaşlar buluşturulmalıdır.

5- EĞİTİM HAKKI HERKES İÇİN OLMALI VE ENGELLENMEMELİ :

Her bireyin eğitim hakkına sahip olduğu, eğitimde tek tipçi veya ideolojik unsurlar yerine farklılıkların zenginlik olduğu vurgulanmalı, ayrımcılığı besleyen beyanlar kaldırılmalıdır. Anadilde eğitim hakkı, talep eden diğer etnik kimliklere tanınmalıdır. Eğitim kurumlarında etnik veya diğer farklılıklar ile kılık-kıyafetinden dolayı hiç kimse eğitim hakkından mahrum edilmemelidir. Eğitim süreçlerinde anne –baba belirleyici olmalı, devlet tarafından zorunlu ve karma eğitim dayatılmamalıdır.

6- DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ HERKES İÇİN SAĞLANMALIDIR :

Bireylerin bir dine inanma, inancını açıklama, başkasına anlatma, inancına göre örgütlenme, faaliyet gösterme veya inanmama özgürlüğü güvence altına alınmalıdır. Kişi dinî inancını açıklamaya mecbur edilmemelidir. Hiç kimse, inancını uygulamaktan dolayı mağdur edilmemeli, devlet, kişi ve grupların birbirlerine karşı baskısını önlemelidir.

Devletin din ve inançları belirleyen, yönlendiren yapısı olmamalı, vatandaşın inancı üzerinde kontrol mekanizması kurulmamalıdır. Din hizmetleri sivil alan olmalıdır. Anayasa her bireyin kendisinin ve ailesinin isteği doğrultusunda yaş sınırlamasına gidilmeksizin İnancının eğitimini almasını güvenceye kavuşturulmalıdır.

7- HİÇBİR VESAYET OLMAMALI :

Yeni Anayasada, askerin, yargının, bürokrasinin siyasi iktidar üzerindeki vesayetçi konumuna son verilmeli, seçilmiş sivil otoritenin hâkimiyeti tesis edilmelidir. Aynı şekilde siyasetin de yargı üzerinde oluşturabileceği vesayete imkân verilmemelidir. Genelkurmay doğrudan Milli Savunma Bakanına bağlı ve ona karşı sorumlu hale getirilmelidir. Askeri harcamaların mali denetimini siviller etkin bir şekilde yapabilmelidir.

8- YARGIDA ADALET ESAS OLMALI, BAĞIMSIZLIK VE TARAFSIZLIK SAĞLANMALI :

Sivil Anayasa, yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığı ilkeleri dâhilinde hukukun üstünlüğünü hâkim kılmayı amaçlamalıdır. Yargı, kararlarında, devleti değil, adaleti esas almalıdır. Yargı alanında iki başlılığa neden olan “askeri yargı sistemi” kaldırılıp, askeri disiplin işlerine bakan bir konuma getirilmelidir. Dokunulmazlık kaldırılmalı, bu çerçevede, Cumhurbaşkanı’nın dahi tek başına yaptığı işlemler, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu kararları ve Yüksek Askeri Şura kararları, Yüksek Seçim Kurulu ile diğer kurumların tüm kararlarına karşı etkin bir yargı yolu oluşturulmalıdır.

9- SİYASİ PARTİ ÇALIŞMALARINA EN GENİŞ ÖZGÜRLÜK SAĞLANMALI :

Siyasal temsil hakkı hiç kimse için engellenmemelidir. İdeolojik veya milli gerekçelerle siyasi partilerin faaliyetleri sınırlandırılmamalı, siyasi partiler her konuda çalışabilmelidir. Siyasi partiler ilkesel olarak kapatılmamalı, suç işleyen parti üyelerine müeyyide uygulanması yoluyla yaptırım sağlanmalıdır. Ayrıca seçim barajının yüksekliği nedeniyle, siyasal temsil hakkı engellenmemelidir.

Temel hak ve özgürlükler; “bize özgü” kurallar, ideolojik duruş, laiklik ve diğer uluslar arası alanda sınırlama sebebi sayılmayacak gerekçelerle sınırlandırılmamalıdır.

10- ÇOK HUKUKLULUK :

Hukuk sistemi toplumdaki farklı inançları dikkate alarak yapılandırılmalıdır.

SADAKAT (Sakarya Dayanışma ve Kardeşlik Topluluğu) ÜYE KURULUŞLAR

DİRİLİŞ SAATİ DERGİSİ,

İLİM VE HİKMET VAKFI,

İLİM YAYMA CEMİYETİ SAKARYA ŞUBESİ,

MAVERA EĞİTİM DERNEĞİ,

MAZLUM-DER,

RİBAT EĞİTİM VAKFI SAKARYA ŞUBESİ,

SAKARYA DAYANIŞMA DERNEĞİ,

SAKARYA GÖNÜLLÜ EĞİTİMCİLER DERNEĞİ,

SAKARYA İHH,

YERYÜZÜ DERNEĞİ,

 

 

 

 

 

Bir cevap yazın