Konya’da 241. hafta eylemi

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla Gökleri ve yeri yarattığı günde Allah’ın yazısına göre Allah katında ayların sayısı on iki olup, bunlardan dördü haram aylarıdır. İşte bu doğru hesaptır. O aylar içinde (Allah’ın koyduğu yasağı çiğneyerek) kendinize zulmetmeyin ve müşrikler nasıl sizinle topyekün savaşıyorlarsa siz de onlara karşı topyekün savaşın ve bilin ki Allah (kötülükten) sakınanlarla beraberdir. (Haram ayları) ertelemek,(NESİE YAPMAK) sadece kâfirlikte ileri gitmektir. Çünkü onunla, kâfir olanlar saptırılır. Allah’ın haram kıldığının sayısını bozmak ve O’nun haram kıldığını helâl kılmak için (haram ayını) bir yıl helâl sayarlar, bir yıl da haram sayarlar. (Böylece) onların kötü işleri kendilerine güzel gösterilmiştir. Allah kâfirler topluluğunu hidayete erdirmez.

TEVBE SURESİ 36.37 AYETLER

Sevgili dostlar, değerli basın mensupları;

İznik konsülü devletin dine müdahalesinde dinin millileştirilmesinde bir dönüm noktasıdır. İsrail’i bir kökene sahip olan dinden İsrail oğullarına ait olanların çıkartılıp Roma’ya ait olanların dine dâhil edilmesi şeklinde tezahür etmiştir. İsrail oğullarının ilahi olanı, kavimler ve kültürler üstü olanı kavimleştirip millileştirmesinden sonra İznik konsülü de ikinci bir müdahaleyle dini asıl mecrasından çıkartmış ilahi olana kavmi olanı ekleyerek hakka batıl elbisesi giydirmiştir.

Devletlerin dine müdahalesi dini devletin siyasal anlayışıyla sınırlandırır. Ve beşeri bir müdahale gerçekleştirmiş olur. Böylece dinin ilahi olma vasfına müdahil olunmuş olur. Dinimiz bütün İslam ümmetinin dinidir. Onun içine sokulacak olan her türlü milli unsur ve siyasal görüş dinin aslına ve tabiatına yönelik bir saldırıdır. Herhangi bir kavmin, bir devletin siyasal bir anlayışın dinimize müdahalesine destek vermeyecek ve bu uygulamaya asla razı olmayacağız.

Rebiül Evvel aynının 12 gecesinde doğan Peygamber Efendimizi herhangi bir siyasal anlayışın isteği üzerine 20 Nisan’da doğduğu kabulünü ve bunun kutlanmasını da kabul etmeyeceğiz. Devletin batılılaşma isteğine dinimizin alet edilmesini de hoş karşılamayacağız. Arap, Acem, Kürt ve benzeri ümmeti oluşturan tüm kavimlerin ortak Peygamberini Türk’lerin ve Türkiye Cumhuriyetinin Peygamberi haline dönüştürme projesini de desteklemeyeceğiz. Dinimizi herhangi bir kişinin İlke ve inkılâplarına herhangi bir devletin siyasal yönelişine uygun hale getirilme çabasını da kabul etmeyeceğiz.

Kutlu doğum adıyla yapılan festivallerin İslam ümmetine, bu ümmetin Peygamber anlayışına bir müdahale olduğunu görmekteyiz. Okullardaki ve devlete ait organizasyonlardaki kutlamalarda saygı duruşuna geçilmesi devletin dinimize ne büyük bir müdahale etmeye kalkıştığının en büyük delilidir.

Bizim peygamberimiz Rebiül Evvel ayının 12.gecesinde doğan ve bütün ümmetçe bu şekilde kabul edilendir.

Anadolu Gençlik Derneği Adana şubesine yönelik yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz ve faillerinin maksatlarının gerçekleşmeyeceğini söylüyor ve Anadolu Gençlik ailesine geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.

Zalimin ve zulmün olmadığı, inancın özgür, özgürlüğün hür olduğu, tevhit ve adalet üzere kurulu bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 242. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

30 CEMAZİYEL EVVEL 1433

21/ 04 / 2012

 

Bir cevap yazın