Paylaşırsak Allah’ın rızkı hepimize yeter!

Sakarya Adalet Girişimi 348. hafta basın açıklamasınında özellikle neoliberal üretim-tüketim çılgınlığının ahlaki erdemleri yozlaştırdığına dikkat çekildi.  Platform adına Diriliş Saati Dergisi’nden Enes Berat Gürler’in okuduğu açıklamada kapitalizme karşı İslami mücadele çağrısı bir kez daha yükseltildi.

Açıklamanın ilgili bölümünü paylaşıyoruz:

DİRENİŞ KAZANACAK!

Emekçiler 1 Mayıs’ta bir kez daha meydanlara indi. Bu vesile ile kapitalizmin Müslüman halklara bir kurtuluş reçetesi olarak sunulması ve buna bağlı olarak emeğin sermaye tarafından ayaklar altına alınması sorununu bir kez daha dillendirmek istiyoruz.

Türkiye’de 12 Eylül darbesi ile başlayan neoliberal süreç, Ak Parti hükümeti döneminde olgunlaşma aşamasından geçiyor. Bu süreç iyi analiz edildiğinde şu hususların öne çıktığı görülecektir:

-Toplumumuzda tüketim çılgınlık seviyesine çıkmıştır.

-Adalet, ahde vefa, dürüstlük gibi ahlaki erdemler yerini kapitalist ahlaksızlığın umdelerine bırakmıştır.

-Küçük ve orta ölçekli sermaye büyük sermaye karşısında her geçen gün güç kaybetmekte, uluslar arası sermaye ve onun Türkiye ayağını oluşturan büyük sermaye önüne geleni ezerek hızla tekelleşmektedir.

-Banka, borsa gibi finansal kurumlar hiçbir emek sarf etmeksizin sanal para hareketlerinden büyük paralar kazanmakta ve Allah’ın faiz olarak isimlendirip lanetlediği bu haksız kazanç her geçen gün daha da meşrulaştırılmaktadır.

-Emeğin sendikal mücadele ile elde ettiği kazanımlar 12 Eylül sonrası süreçte aşama aşama kaybedildi. Bugün özel sektörde çalışan kayıtlı 10,5 milyon işçinin sadece iki yüz bininin toplu sözleşme hakkına sahip sendikalı olduğunu biliyoruz. Kalan işçiler ise işverenin insafına bırakılmış durumda… Hem sendikalar etkisizleştirildi hem de sendikalı olmak işveren nezdinde suçlu olmak için yeter sebep haline getirildi. Açlık sınırının altında bir asgari ücret uygulaması hepimizin malumu… Taşeronluk sistemi ile emekçilerin sendikal örgütlenmesinin önüne geçildiği gibi, yıllarca da çalışsa emekçinin gelirinin asgari ücret düzeyinde kaldığı bir tür kölelik sistemi ihdas edildi.

Bu şartlar altında yapılması gereken nedir? Başta Müslüman halklar olmak üzere tüm dünya halkları küresel güçlerin özgürlük, daha iyi yaşam, kalkınma gibi yalanların arkasına gizlenerek sunduğu neoliberal politikalara asla teslim olmamalıdır.

Müslümanlar olarak; Allah’ın bütün dünyaya yetecek ölçüde rızık verdiğine, açlıktan ölenlerin ve obezlerin olmadığı bir dünya için küresel zalimlerin devrilerek adil yönetimlerin kurulması gerektiğine iman ediyoruz.

Müslümanlar olarak; paylaşma ve dayanışma üzerine kurulu İslam ahlakının İslam inancının en temel unsurlarından biri olduğuna iman ediyoruz.

Müslümanlar olarak; tüm emekçilerin haklarının adil bir şekilde ve zamanında verildiği; işgücünün kârlılık oranlarının artırılması alanı olmaktan çıkarılıp, insanca yaşamanın karşılığı olan ücretlendirmenin yapıldığı bir dünya kurmamız gerektiğine iman ediyoruz.

Sakarya Adalet Girişimi Başörtüsü Platformu Adına Diriliş Saati Dergisi

 

Bir cevap yazın