Sur’a üflendiğinde ne yapıyor olacaksın?

Sakarya Dayanışma Derneği’nin her hafta Pazar günü yapmış olduğu tefsir dersleri devam ediyor. Derslerin amacı Kuran’ı anlama ve hayatımıza tatbik etme çabalarına katkı sağlamak. Bu hafta Mü’minun suresinin ilk 20 ayetini tefsir ettik Kadrican Mendi ile…

Geleneksel popüler din anlayışı neden eleştiriliyor?

Bu sure boykot günlerinde ve Hz. Ömer’in Müslüman olduğu dönemde Mekke’de nazil olmuştur. 118 ayettir. Peygamberimiz bu sure için; “Bana on ayet indi ki, durumu bunlara uyan cennete girecektir.” buyurmuşlardır. “Buradaki on ayetten kasıt Mü’minun suresinin ilk on ayetidir” diyen müfessirler de vardır.

Felah, kulun dünyadaki hesabını kapatmasıdır, böylece kurtuluşa erebileceği anlamındadır. Sonraki ayette geçen boş sözün maksadının Allah dışında her türlü lakırtı ya da gündelik hayata yönelik değil dine, Allah’a, peygambere yönelik boş sözlerdir. Yani onlar adına kulaktan dolma, uyduruk bilgilerle hareket etmektir. Geleneksel popüler din anlayışını bu yüzden eleştiriyoruz.

O dönemin kölesi bugünün emekçisidir

6. ayette “cariyeleriniz” geçmektedir. Kur’an cariyeyi ortaya koymamaktadır, var olan cariye anlayışını tasvir etmektedir. Kölelik Kur’an’dan gelen bir şey değildir. 17. yüzyıla kadar işçi diye bir şey yoktu, köle ve mâlik vardı. Örneğin, bildiğimiz Slav ırkı Avrupa’nın ortaya attığı terimdir ve “köle” demektir.

8. ayette “… ahidlerine riayet ederler” buyrulmuştur. Cahiliye toplumunda ahdin değeri yoktu, güçlü olan ahdi bozardı. Hukuk iktidarda olan için vardı. Hudeybiye Antlaşması peygamberimizin ahde vefasını göstermek için yapılan bir zemin hazırlığıdır.

Sur’a üflendiğinde nerede ne yapıyor olacağız, bunu düşünmeliyiz

 Tabiat olayları birer ayettir. Kur’an insanı gördüğü şey üzerine tefekküre yönlendirir. Kuran’da metafizik yoktur. İnsan için yaratıldığı dünya vardır. Haddini aşmamalı, nurdan yaratılmadığını bilmeli. Ontolojik olarak çamurdan yaratılmıştır, bu da insanın haddini bilmesi için önemlidir. İnsanın yaratılışı, âlemin yaratılışının içindedir. Gözle görülemeyen yerlere gidenlerin yaptığı Kuranî olamaz, sadece kültüreldir.

Surede 16. ayette kıyametten bahsediyor. Bizler kıyametin ne zaman kopacağını hesaplayacağımıza, sur’a üflendiğinde nerede ne yapıyor olacağız, bunu düşünmeliyiz. Kafamızı buna yormalıyız. Rabbimizin bilgisini vermediği şeyi araştırmak boşadır, eğer önemli olsa bize onun da bilgisini verirdi. Bu ayetten sonra doğa olaylarından, canlı ayetlerden bahseden Rabbimiz tefekkür etmemizi, bu ayetleri de fark etmemiz gerektiğini bildirmiştir.

Böylece bu haftaki tefsir dersi de sonlanmış oldu. Haftaya Pazar kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah derslere…

Sena Hatun Baylan haber verdi

Dünya Bizim

 

 

 

Bir cevap yazın