Suriye’de uzun sürecek bir işe hazırlanın

Lübnanlıların genelde tam olarak isabet ettirdikleri bir şey de pata kalınacağını tahmin etmektir. 1975-1990 arasında yaşadıkları çatışma uzun, yıkıcı bir açmaza girmiş ve takat tüketici dersti. Dolayısıyla da bugün Suriye’ye bakan Beyrutlular ellerini sallıyorlar zira geçmişteki kendi badirelerini hatırlıyorlar…

Annan’ın bir planı var ve dolaşımdaki tek plan o olduğu için uluslararası camiada herkes yine o plana tutunacaktır. Ne var ki BM gözlemcilerinin Suriye’de iç savaş canavarını yavaşlatacağına gerçekten inanan iki kişi bile bulamazsınız.

Suriye devlet başkanı ahmak değil. Annan planının o taleplerini yani başkanın otoritesini tırpanlayan kısımlarını uygulamaya koymayacaktır.

Muhalefete gelince, Esad’ın gidişine ve rejimin yabaniliği durduracağına dair güvenceler vermediği takdirde diyaloğa yaklaşma niyeti yok. BM temsilcisi Rus hükümetinin Suriye’de eksen değiştireceğini ve Beşşar Esad’ın daha uzlaşmacı olmaya zorlayacağını ümit ediyor olabilir. Ancak bu muhtemel değil…

Maskaralık devam edecek. Annan, planını korumak için Rusya’nın baskı uygulayarak Esad’ın davranışını değiştirmeyi başarabileceğini söylemekte ısrarlı olacaktır…

Başta ABD olmak üzere herkes bekleyip görmeyi tercih edecektir. Hiç kimse Suriye’de bir boşluğun sorumlusu olarak görülmeyi istemiyor ve hiç kimsenin elinde Annan planının alternatifi yoktur.

Dolayısıyla da diplomatik hareketlilikten bir şey çıkacak değil…

Suriyeliler daha önce Lübnanlıların yaptığı gibi uluslararası camiadan bir şey beklemiyorlar. Suriye’de pek çok şehir ve kasabada bulaşıcı ve sistemli itaatsizliğin desteğinde gerilla savaşı boyutu kazanan bir ayaklanma, müzmin bir iç savaşa tahvil olmak üzeredir…

Yönetici ailenin kendisi ve kendi camiası için savaştığını ve parçaları artık asla toplayamayacağını bugün pek çok Suriyeli görebiliyor… Esad, meşruiyetini yeniden inşa edebileceği ne kabiliyete ne de gerekli araçlara sahiptir ve müteveffa babasının çok iyi anladığı üzere ulusal meşruiyetten yoksun bir azınlık rejimi uzun süre dayanamaz.

Suriye’nin iç savaşı kurumsallaştırdığı bir safhada değiliz. Fakat o noktaya çok yaklaştık ve müstakbel siyasi ve askeri dinamiklerin böylesi berbat bir sonucun ortaya çıkmasını engelleme ihtimali yok. Diplomatik açmaz sadece ve sadece dış ülkelerin ayaklanmacıları silahlandırmalarını teşvik edecektir.

Esad ve mücrim teşkilatı baskıyı sonlandırmayacak zira bu onların sonu anlamına gelecek. Suriyeliler bir yıl evvel ayaklandıklarında bu çok açıktı ama ne ki uluslararası camia hiçbir şey yapmadı.

Şimdi ise toparlayacağımız müthiş bir dağınıklık var önümüzde.

Kaynak: Daily Star

YORUMUN TAMAMI İÇİN: Dünya Bülteni, çeviren: M. Alpaslan Balcı

 

 

Bir cevap yazın