Kürt Sorunu’nda Barış Çalıştayı yapıldı

Türkiye Barış Meclisi, geçtiğimiz günlerde düzenlediği ‘Kürt Sorunu Çalıştayı’nda aldığı kararları açıkladı.

Üç oturum olarak gerçekleşen çalıştay, Türkiye Barış Meclisi adına Hakan Tahmaz’ın açış konuşmasıyla başladı. Birinci oturumun yöneticiliğini Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Turgut Tarhanlı yaptı. Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Hüseyin Yayman Kürt Sorunu’nda Mevcut Durum konusunda sunuş yaptı. Öğlenden sonra yapılan 2. oturumda Mevcut Durum Karşısında Yurttaş Sorumluluğu konusu ele alındı. Bu oturumun yöneticiliğini yazar ve dilbilimci Necmiye Alpay yaptı. KONDA araştırma şirketinin müdürü ve yazar Bekir Ağırdır sunuş yaptı. Toplantının son oturumunun yöneticiliğini İHH yöneticisi avukat Gülden Sönmez, sunuşu ise Murat Çelikkan yaptı.

 ‘Kürt Sorunu Çalıştayı’nda alınan kararlar

Toplantıda farklı kesimlerden insanların buluştuğu nokta, Kürt sorununun çatışma, güvenlikçi bakış açısı ve savaş ile değil, siyaset alanında diyalog ve uzlaşmayla çözüleceği yönündedir. Sorunun demokratik, eşitlikçi ve barışçıl bir temelde çözülmesi için çaba gösterilmesi gerekir. Bu doğrultuda geniş kesimleri içeren etkili bir metin imzaya açılacaktır.

Siyasi partiler ve sivil toplum örgütleri ziyaret edilerek, toplantıda ifade edilen görüş, öneri ve kaygılar paylaşılacak. Görüşme heyetlerinin oluşumunda toplantı bileşiminin zenginliği gözetilecektir.

Bu tür toplantılar, daha da farklı kesimlerle birlikte ve yerelleşmeye hizmet edecek biçimde sürdürülmelidir.

Toplantıda ifade edilen değerlendirme ve eleştirilerden bağımsız olarak yapılan öneriler:

Silahların susmasını sağlamaya dönük çalışma öncelikli bir mesele olarak ele alınmalıdır.

Kürtçe eğitim için öncelikle Kürt alfabesi resmen kabul edilmeli, üniversitelerde Kürtçe eğitmen yetiştirecek bölümler hemen açılmalıdır.

Güven sorunun aşılması için adım atma konumunda olan hükümettir. Devlet şiddetine, tutuklamalara ve en temel medeni ve siyasi hakların ihlaline son verilmesi için acil çalışma başlatılmalıdır.

Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası anlaşmalarda yer alan temel medeni, siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel hak ve özgürlüklerin hayata geçirilip uygulanması, uluslararası anlaşmalarda bazı maddelere konmuş olan çekincelerin kaldırılması ve uluslararası hukuka riayet edilmesi gerekmektedir.

Seçim barajı gibi anti demokrat yasalar, evrensel normlara uygun hale getirilmesi için toplumsal duyarlılık artırılmalıdır.

Her kesimin ve her ferdin eşitliği ve eşit hak ve özgürlükleri evrensel standartlarda tanımlanarak güvence altına alınması için farklı kesimlerle birlikte ortak çaba harcanmalıdır.

Tarafların eşit olarak masaya oturmaları sağlanmalıdır. BDP’nin de tartışmasız bir siyasi aktör olarak tanındığı, siyaset temelinde girilecek diyalog ve uzlaşmayla çözüm geliştirilmelidir.

AK Parti, arkasındaki halk desteğine dikkat çekilerek demokratik çözüm yönünde sorumlu adımlar atmak için cesaretlendirilmeli ve siyasetçiler barış konusunda özgüvenli davranmaları için teşvik edilmelidir.

AKP ve CHP liderlerinin görüşmeleriyle başlayan sürecin derinleşmesi için çalışma yapılmalıdır. Barış Meclisi özellikle CHP’ye, geçtiğimiz haftalarda attığı adımda ısrar etmesi için çağrı yapmalıdır.

Anayasa yapım sürecinde ve hak ihlalleri konusunda seçici olmama, nesnellik, tarafsızlık ve şeffaflık gibi ilkelerinden uzaklaşılmamalıdır.

Anayasa konusunda kapsamlı bir çalıştay yapılmalıdır. Konunun teknik boyutu da ele alınmalıdır. Anayasa yapım sürecinin şeffaflaştırılması talebi yükseltilmelidir.

Kürt sorununun çözümü için Ergenekon, Balyoz ve KCK/PKK davalarını kapsayan bir genel af çalışması başlatılmalıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı ziyaret edilmeli, camilerde hutbelerde barış çağrısı yapılması sağlanmalıdır.

Türkiye Barış Meclisi’nin katılımının zenginleşmesi ve çeşitlendirilmesiyle birlikte temsil kabiliyetini genişletecek yeni yapılanmaya gidilmelidir. Toplumda vicdan sahibi insanları bünyesinde toplayacak bir kurum olmasına dönük çalışma yapılmalıdır.

Türkiye Barış Meclisi, Gençlik Meclisleri oluşturulmalı, Kürt ve Türk gençleri bir araya getirilmelidir.

Türkiye Barış Meclisi, aylık barış bülteni çıkartmalı, sosyal medyayı daha etkin kullanmalıdır. Medyayı takip edip raporlayacak bir Medya Komisyonu kurulmalıdır.

Her iki toplumdan en çok kabul gören isim ve kurumların bir araya geldiği bir Ortak Çözüm Meclisi oluşturulmalıdır.

Barış için yeni bir dil üretilmesine katkıda bulunacak ve çözümün önündeki psikolojik ve duygusal engellerin aşılmasına dönük çalışmalara öncelik verilmelidir.

Yerellerde linçleri önlemeye dönük Meclisler kurulmalıdır.

 

Toplantıya katılanlar:

Abdulhekim Daş/ Barış Meclisi, Ahmet Kardam/ yazar-araştırmacı, Ahmet Yıldırım / RTÜK üyesi- akademisyen, Altan Öymen/ Radikal Gazetesi yazarı, Ayhan Ogan/ Sivil Dayanışma platformu Başkanı, Prof. Ayşe Erzan/ Öğretim Üyesi, Yrd. Doç Ayşen Candaş/ Öğretim Üyesi, Ayşe Aydoğan/ Barış Meclisi, Bekir Ağırdır/ KONDA Müdürü, Belma Akçura / Milliyet Gazetesi, Bircan Yorulmaz/ Barış Meclisi, Prof. Cengiz Aktar/ Öğretim Üyesi, Cevat Öneş/ MİT eski Müsteşar Ydr., Cevat Özkaya/Araştırma ve Kültür Vakfı Başkanı, Cumhur Kılıççıoğlu/ Siirt yerel gazetesi yazarı, Çoşkun Üsterci/Barış Meclisi, Prof. Erol Katırcıoğlu/ öğretim üyesi, Ezgi Başaran/ Radikal gazetesi yazarı, Fatma Bostan Ünsal/ Ankara Başkent Kadın Platformu sözcüsü, Gülten Uçar/ Barış Meclisi, Gülden Sönmez/ İHH yöneticisi, Gökmen Karadağ/ TV8 sunucusu, Hakan Tahmaz/ Barış Meclisi, Hasan Postacı/ Milat Gazetesi yazarı, Hüseyin Yayman Doç. Öğretim Üyesi, Hüsnü Öndül/ İHD eski Başkanı ve İHÖP sekreteri,İmam Canpolat/Barış Meclisi, Mahmut Koyuncu/ Azadi Platformu sözcüsü, Mehmet Şirin Tunç/ Barış Meclisi, Mehmet Latif Salihoğlu/ Yeni Asya yazarı, Murat Çelikkan/ gazeteci, Prof. Mesut Yeğen/ Öğretim Üyesi, Nabi Yağcı/ yazar/siyasetçi, Necmiye Alpay/yazar, dilbilimci, Osman Bostan/siyasetçi, Orhan Gazi Ertekin/ Beypazarı Hakimi ve Demokrat Yargı Derneği Eşbaşkanı, , Rober Koptaş/ Agos Gazetesi Yayın Yönetmeni, Selma Güngör/ Barış Meclisi, Yrd. Doç Sezai Temelli/ Öğretim Üyesi, Suat Yalçın/ Ekmek Ve Adalet Platformu üyesi, Doç. Şenel Karataş/ öğretim üyesi, Tanıl Bora/yazar, Prof.Tahsin Yeşildere/öğretim üyesi, Tarhan Erdem/ Radikal Gazetesi yazarı, Turan Sarıtemur/ Dengé Demokrat Oluşumu, Prof. Turgut Tarhanlı/öğretim üyesi, Ümit Aktaş/Milat gazetesi yazarı, Yavuz Delal/ Azadi platformu üyesi, Yiğit Ekmekçi/iş adamı, Yrd.doç Yücel Demirer/öğretim üyesi

 

Bir cevap yazın