Kapitalizmin itibarı sarsılıyormuş, var mıydı ki?

Dünya genelinde kapitalizme ve serbest piyasaya olan güven azalıyor. 21 ülkede yapılan bir araştırmaya göre sadece her dört kişiden biri ülkesindeki ekonomik durumdan memnun.

Dünyaca ünlü araştırma kurumu Pew tarafından 21 ülkede 26 bin kişiye soru yöneltilerek yapılan ankette, genel ortalamanın ülkesindeki ekonomik durumdan hiç de memnun olmadığını ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre 2008’te başlayan kriz sonrasında dünya genelinde kapitalizme ve serbest piyasa ekonomisine olan güven çok yoğun bir şekilde azaldı.

Pew araştırması sonuçlarına göre dünya genelinde geçmiş senelere oranla Kapitalizm ve serbest piyasa ekonomisine olan güven büyük oranda azaldı. Bazı ülkelerde halkın sadece yarısı kapitalizme güvenle bakıyor ve serbest piyasa ekonomisinde insanların daha müreffeh olacağına inanıyor.

Kapitalizme güven konusunda en kötü durum Meksika ve Japonya’da görülüyor. Krizdeki İtalya ve İspanya ile Polonya gibi Avrupa ülkelerinde de durum pek farklı değil. Almanya yüzde 69’la Çin’den sonra geliyor.

Kendisine soru yöneltilen kişilerden yalnızca yüzde 27’si ülkesindeki ekonomik durumdan memnun olduğunu söyledi. Halkın çoğunluğunun ekonomik durumdan memnun olduğu ülke sayısı ise sadece dört. Bunlardan birinci sırada yüzde 83 ile Çin bulunurken, ikinci sırada yüzde 73’le Almanya, üçüncü sırada yüzde 65’le Brezilya ve dördüncü sırada da yüzde 57 ile Türkiye yeralıyor. Amerikalıların ise üçte birinden azı ekonomilerinin sağlam olduğunu düşünürken, Japonya’da sadece yüzde 7’si ülkelerinin ekonomisinden memnun.

Almanların yüzde 74’ü ise ülkelerindeki ekonomik durumun ve kendi şahsi durumlarının gayet iyi olduğunu düşünüyor. Dört yıl önce II. Dünya Savaşından bu yana ilk defa bu kadar yüksek oranda görülen durgunluk başladığında, ekonomik durumdan rahatsız olmayanların oranı yüzde 67 ve 53 olarak tesbit edilmişti.

Halkının ekonomiden hiç memnun olmadığı ülkelerin başında Yunanistan geliyor. Burada kendisine soru yöneltilenlerden sadece yüzde 17’si şahsi durumlarının iyi olduğunu belirtirken, yalnızca yüzde 2’si ülkenin ekonomik durumunun iyi olduğunu söyledi. İspanya ve İtalya’da da ülkelerinin ekonomisinden memnun olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 6’yı geçemedi.

Dünya Bülteni

 

 

Bir cevap yazın