Mustazaflar siyasallaşmayı tartışıyor

Mustazaflar Hareketi, Diyarbakır’da âlimler, kanaat önderleri, STK temsilcileri ve aşiretlerin önde gelen isimleri ile bir araya gelerek 2. istişare toplantısını gerçekleştirdi. İstişare toplantısında yapılan konuşmalarda bu harekete neden ihtiyaç duyuldu sorusuna cevap arandı.

Hareketin sözcülerinden Av Hüseyin Yılmaz halka hizmet etmenin değişik yollarının olduğunu dile getirerek bunlardan birinin dernek çalışmaları olduğunu belirtti. Süreç itibari ile gelinen noktada hizmeti genişletmek zorunda olduklarını dile getiren Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Siyasi hareketten amacımız halkımıza hizmet etmektir. Derneklerin siyasi yönde temsiliyeti yoktur. Amacımız halkımızla alimlerimizle iç içe hareketimizi şekillendirmektir…  Bu süreçte bir siyasi oluşumun olmasına karar verdik. On binlere yüz binlere milyonlara hitap eden bir derneği siyasi bir hareket olarak kabul etmiyorlar, ama beş bin altı bin üyesi olan bir siyasi partiyi temsilci olarak kabul ediyorlar. Bundan dolayı bu siyasi harekete ihtiyaç duyuldu. Bu hareket bir geçiş sürecidir. Bu sebeple Mustazaflar Hareketi’nin ileride partileşmesi kaçınılmazdır.”

Kürt sorunu derken partileşmeyi kastetmediklerini dile getiren Yılmaz, “Bizim buradaki anlayışımız klasik anlayıştaki parti ve particilik değildir. Bizim anlayışımızda halka hizmet esastır. Ve bunu yaparken belli bir kural ve kaidemiz vardır. Toplumun bütün sorunlarına İslami perspektifte, İslam dairesi çerçevesinde çözüm üretmek istiyoruz… Mevcut siyasi yapıların doğrusuna doğru, eğrisine eğri diyeceğiz. Siyaha siyah, beyaza beyaz diyeceğiz. Farklı siyasi yapıya sahip olanlar başkaları tarafından eleştiriliyor. Biz bunu yapmayacağız. Doğru kimden gelirse doğruya, doğru, eğriye eğri diyeceğiz. Hakkın yanında olacağız.” ifadelerini kullandı.

Bu Camia Sadece İdare Edilen Bir Yapıda Olmak İstemiyor

Toplumda insanların idare edilenler ve idare edenler olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu camia bu kitle artık sadece idare edilen bir yapıda olmak istemiyor. Belirttiğim gibi geldiğimiz bu nokta, toplumun sorunlarına çözüm üretmemizi dayatıyor. Sadece birilerinden bizim bu sorunumuz bu sıkıntımız vardır çözün deme vakti geçmiştir. Biz kendimiz sorunları çözen olacağız. Eğer bir yerde bir toplumda gücünüz yoksa kuvvetiniz yoksa o durumda siz kendinize en yakın bulunan ve yahut da topluma halka zarar noktasında en az zarar veren kim ise o tercih edilir. Ondan yana bir tercih kullanılır. Yani mutlak zalimdense daha az zalim, mutlak kötüdense daha az kötü tercih edilir. Ama bir toplumu idare etme, orada yönetici olma kendi en iyilerimizi başa getirme gücünüz varsa yapmıyorsanız acizliktir. İnşallahu Teala bundan böyle biz kendi kendimizi idare edeceğiz. Müslümanlar bu toplumun seçkin birer idarecileri olmalıdır. Ve İslam’ın izin verdiği ölçüde İslam’ın kaide ve kurallarına göre bu topluma hizmet etmelidir. Halkımıza hizmet etmelidir. Hizmet etmeyi kendi elimizle yapacağız.,başkasının eliyle değil.”

Irk, Din, Cinsiyet Ayrımı Yapmadan Herkese Hizmet Üreteceğiz

“Kürt, Türk, Arap ayrımı yapmadan ırk din cinsiyet ayrımı yapmadan herkese hizmet üretmek için çalışmak zorundayız.” diyen Yılmaz duygularını söyle dile getirdi: “Sadece bu bölge bazında örgütlenmeyeceğiz. Türkiye’nin her tarafında örgütleneceğiz. Türklere de Araplara da hizmet edeceğiz. Onların da bu yapı içinde kendilerini ifade etme bu yapı içinde kendilerini bulmalarını sağlanacağız. Onun kapısı açıktır ve herkesim İslami perspektif İslami ölçüler çerçevesinde kendini ifade etme imkanı bulacaktır. Bizim ölçümüz kıstasımız İslam olacaktır. Biz bunu vurguluyoruz. Bu kıstaslar dışında bizim lehimize dahi olsa biz onu kabul etmeyeceğiz. Bu nedenle bu hareket bölgeci değildir. Sadece dindar olanlara değil, dindar olmayanlara da hatta farklı dinlere mensup insanlara da hizmet götüreceğiz. Onlarla da ilgileneceğiz. Onların sorunlarına sahipleneceğiz. Dar manada düşünmüyoruz. Geniş manada tüm halkın sesi olmaya çalışacağız.”

Kimsenin Alternatifi Değil, Rejimin Sistemin Bir Alternatifiyiz

Bu hareketin sırf birilerinin alternatifi olarak ortaya çıkmadığını dile getiren Yılmaz, “Bu hareket ne A patisinin ne de B partinsin alternatifidir. Birilerinin önünü kesmek için de ortaya çıkmış bir hareket değildir. Eğer mevcut siyasi hareketler halkımızın sorunlarına çözüm üretmiş olsalardı zaten bu harekete ihtiyaç kalmazdı. Ama zamanımızda bu noktada ciddi bir eksiklik vardır. Hala mevcut siyasi yapılar, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değildir. Burada sıkıntımız vardır. Mevcut siyasi partilerin bir alternatifi olmaktan ziyade rejimin sistemin bir alternatifi olmamız gerekir. Bizim düşüncemiz budur. Sistemin inancımızla çelişen, halkımızın menfaatiyle, maslahatıyla, örfüyle kültürüyle çelişen bütün noktalarına dur diyeceğiz.” dedi.

Bazıları bize şunu söylüyor: “Bu yeni siyasi oluşumla yeni bir gerginlik oluşmayacak mı.” Genelde ve yerelde iktidar olanların kendi dışındakilere ne kadar tahammülsüz olduklarını biliyoruz. Başkasına hayat hakkı tanımadıklarını da biliyoruz. Şurası iyi bilinmelidir. Biz kesinlikle gerginliklerin, çatışmaların tarafı değiliz. Bu noktada yaptıklarımız ortadır. Bu güne kadar bize yapılan saldırılar malumunuzdur. Hem devlet hem devlet dışı farklı güçler tarafından uygulanan şiddet ortadır. Ama biz halkımızın maslahatı için, sizlerin maslahatı için çatışma ortamına dahil olmadık. Onları size şikayet ettik. Biz kesinlikle kavganın ve gerginliklerin tarafı olmayacağız. Bilakis gerginlikleri, ihtilafları çözen bitiren taraf olmaya çalışacağız. Bu durumda halkımızın görüş ve önerilerini alacağız, sizlere danışacağız.” dedi.

Mustazafler Hareketi yetkilileri; istişare toplantılarındaki görüş ve önerilere göre hareketi şekillendireceklerini, bu amaçla önümüzdeki tarihlerde benzer toplantıları yeniden düzenleyebileceklerini belirtiler. (Osman İçli, Veysi Buran – İLKHA)

 

Bir cevap yazın