Suriye krizinde kaç taraf var?

Irak Ortadoğu’nun bir özeti gibiydi. Adeta tüm renklerin bir araya geldiği mozaik… Suriye ise Ortadoğu’nun fay haritası… Ortadoğu’nun tüm iç ve dış gerilimleri, kırılma çizgileri burada kesişiyor. Küresel güçler açısından, “Suriye sorunu Suriyelilere bırakılmayacak kadar önemli” demiştik aylar önce.

Baas rejimine karşı ayaklanmaların başlangıcı ve muhalefetin politik ve askeri açıdan örgütle/nemeyi/şi tek başına iç faktörlerle açıklanamayacağı gibi bundan sonraki süreç de tek başına muhalifler ve Esad güçleri denklemiyle çözülemeyecek demektir.

Binlerce insanın hayatına mâl olan ve gittikçe daha da kanlı bir iç savaş görüntüsü vermeye başlayan Suriye’deki gelişmelerin sonucunu büyük ölçüde belirleyecek olan sadece Baas rejimi ile muhalefet arasındaki güç dengesi değil. Nasıl ayaklanmanın başlangıcı küresel etkilerden, “Arap baharı” denilen bölgesel dalgalanmadan bağımsız değilse sonucunu da benzer güç ilişkileri belirleyecek gibi görünüyor.

Bunca kan aktıktan sonra değil rejimin, Suriye’nin bile eski haliyle kalması muhal görünüyor. Bu durumda hem iç dinamikler hem bölgesel faktörler hem de küresel güç oyunlarının karşılıklı etkileşimleri Suriye’nin geleceğini belirleyecek. Artık kimse Esad’ın bu şekilde iktidarını sürdürebileceğini konuşmuyor olsa da onun yerine nasıl bir yönetimin ve kimler tarafından kurulacağı, bunun küresel stratejik dengelerdeki karşılığının ne olacağı hesaplanıyor.

Muhalefet geri dönüşü olmayan bir eşiğe gelse de ne siyasal anlamda ne de askeri anlamda henüz yeterince birleştirici bir liderlik oluşturamadı…

Hem askeri bakımdan dış desteğe muhtaç olması hem de siyasal olarak Batılıları ürkütmeme kaygısı ile muhalefet, rehin alınmış bir görüntü veriyor. Silah sevkiyatının kaynağı, isyanın kaderinde hangi güçlerin etkili olacağına da işaret etmektedir. Bu nedenle silah sevkiyatının hala etkili bir ateş gücünden mahrum düzeyde olması, bu takviyeyi sağlayanların hem savaşın bu şekilde sürdürülmesinden yana olduklarının hem de Esad sonrası için yeterli güvenceyi alamadıklarının işaretidir.

Suriye’deki durumun, küresel güç olarak Amerika’nın birincil önceliği olmadığı aşikardır. Hem bölgedeki farklı dönüşümler hem de ABD’nin stratejik ilgisinin daha çok Uzakdoğu’yu çevrelemeye yönelmesi hem de iç siyasi dengeleri bakımından seçim sathı mailine girmiş olması iç savaşa dönüşen krize müdahil olmama ihtimalini güçlendirmiştir…

Tam bu noktada Rusya faktörü soğuk savaş döneminden bu tarafa belki ilk kez bu denli güçlü, belirgin şekilde bölgede kendini göstermiştir. Zaten Suriye krizinin etrafında bölgesel ve küresel ölçekte yaşanan saf tutuş hali, bölgesel soğuk savaş provası haline dönmüştür. Rusya bölgede artık kendisinin de olduğu, denklemde dikkate alınmadan bu sorunun çözülemeyeceği mesajını vermiş ve ağırlığını koymuş bulunuyor….

Bölgesel güçler içinde İsrail için en uygun ortamın bu kargaşa olduğunda kuşku yok. Suriye’nin askeri olarak devreden çıkması, Lübnan denkleminde Hizbullah’ın da lojistik desteğinin önemli ölçüde zayıflaması demektir…

Türkiye ise bu denklemde, büyük iddialarına rağmen, şu ana kadar taraf olan ama öngörülerinde isabet etmeyen bir ülke görüntüsü vermiştir. Olayların ateşi yükseldikçe Türkiye bu krizi çok daha derin olarak hissedecektir.

AKİF EMRE

Yazının tamamı için Yeni Şafak

 

 

Bir cevap yazın