Barışa Bir Şans Tanıyın

Öze Dönüş Platformu Kürdistan’da süren çatışma sürecini değerlendirdiği yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada bu kirli savaşın artık bitmesine vurgu yapılırken, taraflara Ramazan ayında barışa bir şans daha tanınması için bir ateşkesin zorunlu olduğu belirtildi.

Basın Açıklamasının Tam Metni:

Bismillahirahmanirrahim,

Basına ve Kamuoyuna;

İnkâr ve asimilasyon sonucu uzun yıllardır bölgemizde devam eden, “düşük yoğunluklu savaş” olarak tarif edilen Devlet – PKK çatışması binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine, onbinlerce ailenin göç etmesine, binlerce köyün yakılmasına, boşaltılmasına, tarifi imkânsız acıların yaşanmasına, ciddi toplumsal yaralara sebep olmuştur.

Yıllardır kanayan bu yaraya, sebebi herkesçe bilinmesine rağmen sebep-sonuç bağlamında ciddi bir müdahalede bulunulmamıştır. Günü kurtarma politikaları halklara kan ve gözyaşından başka bir şey getirmemiştir. Halklar, sürdürülen bu kirli savaştan bıkmış, usanmıştır.

Gelinen süreçte hemen hemen her kesim bu savaşın bitirilmesi ve barışın tesis edilmesi noktasında hemfikir iken; Devlet ve Pkk’nin akıl almaz aymazlığı sonucu sürdürülen çatışmalar her geçen gün can kayıplarını arttırmaktadır. Bu can kayıpları gün gittikçe toplumsal ayrışmalara zemin hazırlamaktadır. Öldürmekle kimsenin kimseyi bitiremeyeceği aşikârken, güçlülük adına insan kanı akıtmaya devam etmek ilkelliktir. Bu ilkellikte ısrar edenlerin yegâne kazancı; Allah indinde, tarih nezdinde ve insanların vicdanında mahkûmiyetten başka bir şey değildir 

Halklar nezdinde barışa bu kadar yaklaşmışken, çatışmaların sürdürülmesinin her iki taraf açısından da meşru hiç bir zemini kalmamıştır.

Arifesinde bulunduğumuz bu rahmet ve mağfiret ayında Müslüman çocukları artık birbirlerini katletmesin. Cenazeler baba ocaklarını yangın yerine çevirmesin. Anneler kara bayramlar yaşamasın. Yaşanan acıların durdurulması için barışa bir şans daha tanınsın ve ateşkes ilan edilsin.

Yaşanan savaşın tarafları, mensubu oldukları halkların inancına bir nebze de olsa saygıları varsa bu rahmet ve mağfiret ayı olan ramazan ayında kan dökmekten beri duracaklardır. Öze Dönüş Platformu olarak; tarafları halklara saygılı olmaya, Ramazan ayı vesilesiyle kan dökmeye son vermeye ve tekrar bir barış iklimini oluşturmaya davet ediyoruz. Katkısı olabilecek tüm toplumsal kesimlerin katkısını alarak adil ve kalıcı bir barış sağlanmalıdır. Bunun içinse tüm tarafları, sorunu sebep-sonuç bağlamında ele almaya ve soruna zafer ya da mağlubiyetten ziyade Adalet, Hukuk ve özgürlükler çerçevesinde yaklaşmaya davet ediyoruz.

Bu vesile ile İslam Ümmetinin hassaten halkımızın Ramazan ayını tebrik eder, Cenab-ı Hakk’tan bu ayın; barışa, kardeşliğe, tüm mazlumların dirilişine ve özgürlüğüne vesile olmasını niyaz ediyoruz.

ÖZE DÖNÜŞ PLATFORMU

 

Bir cevap yazın