Ankara’da 334. hafta eylemi

Yok sayılmış, gaspedilmiş temel hak ve hürriyetlerin teslimine yönelik gerçekleştirdiğimizkararlı takip ve mücadelemizi bizimle birlikte sürdüren değerli insanhakları aktivistlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerlibasın mensupları, kıymetli katılımcılar!

Bu hafta, İstiklal Mahkemesi tarafından idam cezasına çarptırılan ve 29 Haziran1925 gecesi Dağkapı Meydanı’ında asılarak infaz edilen Şeyh Said ve 46arkadaşının, ölümlerinin 87’inci yıl dönümünü idrak ettik. Devlet, öldürdüğügünden bu yana “İngiliz işbirlikçisi”, “şaki”, “bölücü”, “Kürtçü”, “vatanhaini”kavramlarıyla terörize ettiği Şeyh Sait’in manevi şahsından,yakınlarından ve halktan özür dilemelidir. Halkın büyük çoğunluğunun algısını,Şeyh Sait’in manevi şahsını karalamak suretiyle, tarih kitapları aracılığıylamanipüle eden ve bu şekilde itibarını zedeleme pratiğini sergileyen devlet, buitibarın iadesi adına özür dilemelidir.

İstiklal Mahkemeleri’nin yürürlükte olduğu süre boyunca yaşanan hukuk cinayetlerininaydınlığa kavuşturulması, hakları gasp edilenlerin ve mazlumların haklarının veitibarının iade edilmesi gerekmektedir.

1920- 1927 yılları arasında binlerce masum ve mazlum insanı idam eden ve adetadönemin idam mekanizması haline gelen İstiklal Mahkemeleri’nde binlerce insankatledilmiştir. Şeyh Said ve arkadaşlarının idamı üzerinden 87 yıl geçmesinerağmen, cenazelerin nereye gömüldüğü konusunda resmi bir açıklamayapılmamıştır. Şeyh Said özelinde bu katledilmiş binler için özür dilenmesinive dönemin Genelkurmay ve TBMM arşivlerinin açılmasını talep ediyoruz.

BU gündemin dışında, önümüzdekigünlerde çeşitli üniversitelerde mezuniyet programları gerçekleşeceği ve bazıüniversitelerin mezuniyetlerde başörtülü öğrencilere karşı farklı muameleleruygulayacakları bilgisi tarafımıza ulaştı. Dünyada ve Türkiye’de kılık kıyafetdayatması ile yapılan ayrımcılıkların son bulmasını temenni ediyor, ayrımcılıkuygulayanlara karşı mücadelemizi sürdüreceğimizi, mezuniyet törenlerinde de butür uygulamalar yaşanırsa basını davet ederek sürece müdahil olacağımızı beyanediyoruz.

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA

Ramazan TEKEŞ

MAZLUMDER Ankara Şube

 

Bir cevap yazın