Ankara’da 337. hafta eylemi

Yok sayılmış, gasp edilmiş temel hak ve hürriyetlerin teslimine yönelik gerçekleştirdiğimiz kararlı takip ve mücadelemizi bizimle birlikte sürdüren değerli insan hakları aktivistlerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar Ramazan ayının feyzinden, bereketinden, rahmetinden ve mağfiretinden hep birlikte istifade etmeyi umarak bu haftaki basın açıklamamıza başlıyoruz.

İLKAV KONFERANS SALONUNUN KAPATILMASINI KINIYORUZ.

Laik Yargı, laik Diyanetin, Hanefi Mezhebi alimlerinin İslam Devleti için yaptığı içtihadı istismar edip saptırarak verdiği, “Cuma Namazı kılmanın laik devletin iznine tabi olduğu” fetvasına dayanarak gerçekleştirilen İLKAV Konferans Salonunun kapatılması işlemini geçtiğimiz günlerde onayladı.

İlmi ve Kültürel Araştırmalar Vakfı (İLKAV)’nın senedinde yer alan amacı doğrultusunda ve Vakıflar Bölge Müdürlüğünün de bilgisi dahilinde 1995 yılında açmış bulunduğu konferans salonunda, Cuma günleri gerçekleştirilen “Cuma Konferansları” programını müteakiben Cuma Namazı kılınması sebebiyle, 05. 09. 2003 tarihinde Altındağ Kaymakamlığı ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, konferans salonunun kapıları mühürlenerek kapatılması yoluna gidilmişti. Hukuka ve yürürlükteki yasalara aykırı olan bu idari işlemin iptali için konu yargıya intikal ettirilmişti.

Ankara 7. İdare Mahkemesinin, kararıyla, davalı idarenin, Diyanetin “Cuma namazı kılınmasının laik devletin iznine tabi olduğu” fetvasını dayanak kılarak gerçekleştirdiği konferans salonunu kapatma işleminin hukuki olduğu ifade edilmiştir. İşte bu karar, bir süre önce Danıştay tarafından da onaylanmıştır. Kararın üzerine oturtulduğu yasa maddesinde Cuma namazı kılmak değil, mescid açmak izne tabi kılınmışken ve kendi anayasalarına göre de temel hak ve hürriyetler ancak yasa ile sınırlanabilecekken, Diyanet İşleri Başkanlığının kendi yasalarında da bir dayanağı olmayan genelgesine dayanarak, konferans salonunda Cuma Namazı kılmanın da laik devletin iznine tabi kılınması ve bunun bir mahkemece de uygun bulunması Türkiye’ye özgü yeni bir hukuk skandalı olarak tarihe geçmiştir.

 İLKAV’ın Konferans salonunun kapatılmasını şiddetle kınıyor, yetkililerin bu yanlış adımlarından bir an önce vazgeçmelerini, ilgili kurumdan özür dilemeleri çağrısında bulunuyoruz.

Basın Açıklamamıza birkaç duyuru ile son vereceğiz.

“28 Şubat Siyasi Yargı Kararlarının İptali” için Türkiye genelinde başlattığımız imza kampanyası Ramazan ayı boyunca Ankara’da Keçiören Ramazan Fuar Alanı ve Hamamönünde imza kampanyamız ay boyunca devam edecektir.

Roboski/Uludere Katliamının ardından, katliamın suçlularının yargı önüne çıkarılması ve olayın unutturulmaması için Kızılay Konur Sokak’ta “Roboski için Adalet” standı açan MAZLUMDER standın 50. Gününde devam etmektedir.

23 Temmuz Pazartesi Keçiören Halil İbrahim Sofrasında (Belediye Karşısı) MAZLUMDER olarak düzenlediğimiz, geleneksel iftar programına tüm üye ve gönüldaşlarımızı bekleriz.

Ramazan ayının İslâm âlemine ve tüm dünyaya barış ve huzurun gelmesine vesile olmasını diler, bütün insanların akıl, nesil, can, mal ve din emniyetlerinin sağlandığı bir dünyada buluşmak temennisiyle katılımlarınız için teşekkür ederiz.

ANKARA İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ PLATFORMU ADINA

MAZLUMDER Ankara Şube

Yönetim Kurulu Üyesi

Soner KARTAL

Bir cevap yazın