İnkar değil ama asimilasyon sürüyor

Kürtlerin taleplerinin büyük kısmının gerçekleştirildiğini söyleyen Fırat, ekliyor: Bugün okullarda Kürtçenin seçmeli ders olarak kabulü belki inkâr politikasını ortadan kaldırmıştır ama asimilasyon devam ediyor.

AK Parti ’nin eski genel başkan yardımcılarından Dengir Mir Mehmet Fırat , Kürt sorununu analiz ederken çarpıcı tespitlerde bulundu. “Kürtlere kültürel jenosit yapıldığını ve asimilasyonun devam ettiğini” savunan Fırat, “Retçilik, İttihatçılık’la başlamış, Kemalizm’le devam etmiştir. İttihatçılık da Kemalizm de artık iflas etmiş yerli bir görüştür. Ama biz hâlâ bu defteri açmak ihtiyacını hissediyoruz. Geçmiş ideolojileri Türkiye ’nin sırtında bir ceset olarak görüyorum” dedi.

Vatandaşlık sorunu

Kürt sorununun ‘vatandaşlık sorunu’ olduğunu anlatan Fırat, sözlerine şöyle devam etti:

“Eğer siz Türkseniz, çocuğunuza Türkçe öğretebilirsiniz. Ama Kürt, Çerkez, Lazsanız türkünüzü söyleyemez, yazısını yazamazsınız. Kürt halkının yüzde 99’u, ‘Edirne’deki vatandaş hangi haklardan istifade ediyorsa ben de aynı haklardan istifade edeyim’ diyor. Taleplerin büyük bir kısmı gerçekleştirildi. 2000’li yıllardan itibaren birçok yasak kaldırıldı. Anadille eğitimin seçmeli dil olarak okullarda okutulmaya başlanması büyük bir adım. Çünkü bugüne kadar yok olduğu iddia edilen bir dilin kabulü devlet tarafından sağlandı. Bugün okullarda seçmeli ders olarak kabulü, belki inkâr politikasını ortadan kaldırmıştır, ama asimilasyon halen devam ediyor. Yalnız insanlar yok edilerek asimile edilmezler. Dilini ortadan kaldırdığınız zaman o da bir asimilasyondur. Bir toplumun eğer dilini ortadan kaldırıyorsanız bana göre bu kültürel bir jenosittir.”

Türklüğe atıf yapılmasın

“ Türkiye ’de Kürtler de var diye anayasaya yazmanız gerekmiyor” ifadesini kullanan Fırat, “ Anayasa ’nın hiçbir etnisiteye atıf yapmaması lazım. İmparatorluk devamı olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nde çeşitli etnisite ve inanç grupları yaşıyor. Dolayısıyla siz bir etnisiteye mesela Türklüğe atıf yapıp diğerlerini yok sayarsanız toplumda rahatsız yaratır. Türkiye kurulduğu tarihten itibaren de bu rahatsızlığın içindedir. Kürt sorununda büyük ırmaklar geçilmiştir. Makul olan her kesimin kabul edeceği birkaç tane sorun kalmıştır. Bunları da hallettiğiniz zaman Kürt sorununu halledersiniz” dedi.

Şahin yorumu: Kişinin değil iktidarın bakışı

Fırat, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ’in tepki çeken açıklamalarının hatırlatılması üzerine, “Bana göre bakış açısı çok doğru değil.

Kişiler üzerinden konuşmak istemem. Çünkü bu, kişinin değil iktidarın bakış açısı. İktidar demek öyle bakıyor. İktidar öyle bakmazsa, mensubunun da öyle konuşmaması lazım. Demek ki iktidar o söylemlere iştirak ediyor. İktidar partisi içinden bir bireyi suçlamayı biraz olayı basite indirgemek olarak görüyorum” dedi.

Kaynak: Radikal

 

 

Bir cevap yazın