Konya’da direniş 6. yılında

Konya İnanç Özgürlükleri 6 yıl önce ramazan ayının ilk cumartesi günü başlamış oldukları basın açıklamaları kayalıpark meydanında devam ediyor. Bu hafta ki basın açıklamasını platform adına Fevzi Yılmaz yaptı. Yılmaz yapmış olduğu basın açıklamasında bizler burada haklı taleplerimizi dile getirmek ve zulmü unutturmamak için zulüm bitene kadar bu meydanda olacağımızı sözlüyoruz dedi.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU 254. HAFTA BASIN AÇIKLAMASI

Rahman, Rahim, Allah’ın adıyla

Ey iman edenler! Allah’a karşı nasıl takvalı olmak gerekiyorsa öyle takvalı olun. Hakk ile muttaki olun ve her halükarda ancak Müslümanlar olarak can verin. (Ali İmran Suresi 102. Ayet)

Sevgili dostlar değerli basın mensupları;

Bu yola çıktığımızda aylardan Ramazan’dı bundan 6 yıl önce o gün ki çıkış amacımız o gün ki azmimiz o gün ki inancımız, kararlılığımız eksilmeden aksine devam etmiş ve artarak bugünlere gelmiştir.

Konjöktür gereği kısmi rahatlamalar ya da kendilerine yakın hissettikleri yasa yapıcı ve uygulayıcılarının inisiyatifine bırakılan kısmi özgürlükler neticesinde bu haklı taleplerinden feragat etmeyi düşünen ya da daha sonra ki bir zamana erteleyenlere rağmen meydanlarda var olmaya haklı taleplerimizi dillendirmeye haklarımızı da alıncaya kadar direneceğimizi ifade ediyor ve meydanlarda var olmaya devam ediyoruz.

-Hak sözü hak sınırları içerisinde hakkın istediği gibi ifade etmek için;

-Zalime karşı mazlumun yanında olmak için;

-İnancımızın gereğini yerine getirmemize engel teşkil eden tüm yasaklara ve baskılara karşı durmak için;

-İslam’ın kendi içerisinde bir bütün olduğunu bölünüp parçalanamayacağını ilan için;

-İslam’ın izzetini kuşanarak zilletten kurtulunabileceğini ifade için;

-Yolumuzun Resullerin yoluna ulaşması için;

-Taleplerimizin anlık, geçici bir heves olmadığını istikrarlı ve sürdürülebilir olduğunu ispat için;

-İyiliğe çağırmak, kötülükten men etmek için;

-Kendi amaç ve çıkarlarına uygun dini emirleri öne çıkarıp bayraklaştıran kendi mevcudiyeti için tehlike olarak gördüğü dini emirleri yasaklamaya kalkışan çarpık zihniyeti ortaya koymak için;

-Dinle ilgisi olmayan ama dinden geçinenlerin maskelerini düşürmek için;

-Bu din evrenseldir. Kardeşliği evrenseldir, hukuk’u evrenseldir. Müslümanların tepkilerinin de evrensel olduğunu göstermek için;

– Zalim Sultan’a hakk’ı haykırmak için

-Mümin kadınların izzet ve şerefi olan başörtüsü mücadelesi bizim mücadelemizin kilometre taşlarından biri olduğu için;

-Bu platformun sadece başörtüsü yasağına tepkiyle sınırlı olmadığını tüm İslami meselelere duyarlı olduğunu göstermek için;

-Hakikati beyan için yedi Beyza olmak Firavunlara Musa olmak Nemrutlara İbrahim olmak kutsallarımıza saldıranlara ebabil olmak için oruçlarımızı kalkan namazlarımızı miraç kılmak için;

BURADAYIZ ve Zalimler zulme devam ettiği müddetçe bizler zalime karşı mazlumun yanında var olmaya, zalimin zulmünü mazlumun acısını büyük harflerle ve yüksek sesle haykırmaya BURDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

Tarihin bir ibret levhası olduğu sonu kan ve zulümle bitecek heyecanların bulunmadığı tevhid ve adalet üzere kurulu yepyeni bir dünyada yaşama umudu ile hepinizi 255. Haftada aynı yer ve saatte buluşmak üzere Allah’a emanet ederiz.

KONYA İNANÇ ÖZGÜRLÜKLERİ PLATFORMU

02 RAMAZAN 1433

21 / 07 / 2012

 

Bir cevap yazın