Kürdistan İslam Konferansı yapıldı

Diyarbakır’da düzenlenen, ‘1. Kürdistan İslam Konferansı’ iki günlük çalışmanın ardından tamamlandı.

Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi’nde iki gün süren konferansın sonuç bildirgesi bugün açıklandı. Sonuç bildirgesini BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan okudu.

Kürdistan ve Ortadoğu’da yaşanan sorunlarının çözümünün Nisa Suresi’nin 59’ncu ayetinde olduğuna dikkat çekerek konuşmasına başlayan Tan, konferans süresince yapılan dört oturumda ”İslam’da haklar-özgürlükler ve toplumsal barışın yeri”, “İslam’da ümmetçilik ve kavmiyetçilik”, “İslam’da siyaset, devlet ve iktidar” ile “İslami açıdan Kürt meselesi ve çözümü” konularını tartıştıklarını aktardı.

Konferans katılımcılarının, Şura Süresi’nin ‘Mü’minler kendi arasındaki kararları şura ile verirler’ hükmü gereğince İslam Ümmeti’nin birer parçaları olan Kürtler, Türkler, Araplar ve Farslar’ın kendi aralarındaki sorunların çözümünde müzakereyi, istişareyi esas almaları gerektiği inancında olduklarını ifade eden Tan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Konferansımız İslam Ümmeti’ni oluşturan hiçbir kavmin bir diğer kavim üzerinde üstünlük kurma hakkının olmadığına, bu minvalde Ortadoğu coğrafyasında yaşayan tüm kavimlerin sahip oldukları etnik, dilsel ve kültürel haklara, Kürt halkının da sahip olması gerektiğine inanmaktadır. Egemen devletlerin, zulmedenlerin, ezilen, mazlum halkların, hak taleplerini reddi ve inkarını meşrulaştırmada, ümmetçiliğin bir araç olarak kullanılmasını reddetmekte, İslam Ümmeti’nin parçası olan her milletin kendi coğrafyasında eşit statü talebinin meşruiyetini kabul etmektedir.” 

“BARIŞ KOMİSYONU” KARARI

Bildirgede, Kürt sorunu başta olmak üzere dini ve toplumsal sorunların çözümü için alim, aydın ve kanaat önderlerinden oluşan bir “barış komisyonu” kurulması kararına varıldığı aktarılarak, şöyle devam edildi: “Bu komisyon aciliyet arzetmesi nedeni ile devlet, hükümet ve PKK başta olmak üzere tüm tarafların nezdinde girişimlerde bulunması ve Kürt sorununa müzakere yöntemi ile çözümünü esas alacak çalışmaları başlatmayı hedeflemektedir.”

AHLAKİ YOZLAŞMAYA KARŞI BİLİNÇLENDİRME

Kürdistan’da savaşın sonucu olarak oluşan ahlaki yozlaşmaya da dikkat çekilen bildirgede, “Özellikle Kürdistan coğrafyasında çatışmaların yaratmış olduğu yoksulluk ve yoksun bırakılmışlıktan kaynaklanan toplumsal yaşamı zehirleyen, maneviyattan uzaklaştıran, uyuşturucu ve madde bağımlılığı, fuhuş, kumar, tefecilik ve her türlü israfa karşı, toplumsal bilinçlendirme çabalarını yükselterek sürdürecekleri” ifade edildi. 

DİN, HİÇBİR İKTİDARIN VE OTORİTENİN TEKELİNDE OLMAMALI!

Bildirgede hiçbir iktidar ve otoritenin dini kendi iktidarını sürdürme aracı haline getirmemesi de istendi!

Bildirgede şu ifadeler kullanıldı: “Başta Kürdistan coğrafyası olmak üzere tüm İslam coğrafyasında sivil halka yönelik katliamların adalet temelinde hesabının sorulması ve adaletin tecellisi için kamuoyu oluşturma çabasına devam edecektir. Konferansımız hiç bir iktidar ve otoritenin, dini, kendi iktidarını sürdürme aracı haline dönüştürmemesi için tüm dini kurumların özerkliğini savunur ve dini kurumların özerkleşmesi için çalışma yürütme kararlılığındadır. Konferansımız ortak bir karar ile Kürdistan coğrafyasında yaşayan tüm farklı etnik kimliklerin, dillerin ve inançların birbirleri ile münasebetlerde barış, karşılıklı tanıma ve saygı temelinde bir yaklaşım içerisinde bulunmalarını istemektedir.”

“1. Kürdistan İslam Konferansı” toplantısı yapılan dua ile son buldu.

Islah Haber

 

 

Bir cevap yazın