Zamların gerekçesi güvenlik harcamaları!

Maliye Bakanlığı’nın bütçe hedeflerini tutturmak için uzun süredir üzerinde çalıştığı tedbir paketiyle ilgili ilk somut adım Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zamlarıyla atıldı ve böylece birçok üründe ÖTV’ye zam yapıldı. ÖTV oranları arttırılan ürünler arasında lüks tüketim mallarının olmaması ise dikkat çekiciydi.

Her ne kadar Hükümet, bütçe hedeflerinin şaşmasında memur maaş zamlarını gündeme getirse de, bunun bir hedef saptırma taktiği olduğunu görmek gerekiyor.

Akşam Gazetesi yazarı Çiğdem Toker’in köşesinde paylaştığı veriler, bir bakıma zamların asıl gerekçelerini de gözler önüne seriyor. 

Toker, bütçe hedeflerinin şaşmasının sebepleri arasında  güvenlik harcamalarının  önemli bir yer tuttuğunu belirtiyor. Buna göre son iki aydabütçeden silah araç ve gereçlerine yapılan harcamalar,  yılın ilk altı ayında yapılan toplam harcamanın üzerine çıkmış.

Örtülü ödenekte en yüksek harcama!

Çiğdem Toker, örtülü ödenekteki gelişmelerin de en az güvenlik ve silah harcamaları kadar dikkat çekici olduğunu ifade ederek şu bilgileri veriyor: “Ocak-Haziran döneminde toplam 431 milyon lira olan örtülü ödenek harcaması, son iki ayda yapılan 156.5 milyon liralık harcamayla, 587.7 milyon liraya yükselmiş. Burada dikkat çeken unsur, yine temmuz ayı. Silah harcamalarında olağanüstü artışın gözlendiği temmuz ayı, örtülü ödenek açısından da dramatik bir yükseliş göstermiş: 127.7 milyon lira. Bu veri, bugüne kadar yapılmış en yüksek aylık harcamaya işaret ediyor.”

Çiğdem Toker’in verdiği bilgilere bakınca, Türkiye’nin içeride ve dışarıda izlediği şiddet eksenli politikaların sadece siyasi çözümsüzlük değil aynı zamanda ekonomik sıkıntı getirdiğini gözlemliyoruz. Fakat bunun maliyeti, ÖTV zamları üzerinden tüm topluma yüklenirken, zamlar altına asıl ezilenler orta ve dar gelirli halk kesimleri oluyor.

Platform Haber

 

 

 

Bir cevap yazın